Naar jaarlijkse gewoonte organiseert M&D Seminars dit overzicht vennootschapsrecht. Een degelijk inzicht in de interpretatie van het vennootschapsrecht door rechtbanken en hoven is voor elke practicus van het vennootschapsrecht immers een must.

Een goede kennis van gerechtelijke uitspraken belangt in de eerste plaats de juristen aan, maar ook accountants en bedrijfsrevisoren moeten over deze kennis beschikken, gezien de talloze opdrachten die hen door de wetgever worden toegewezen.

Ook in 2018 werden er opnieuw opmerkelijke vonnissen en arresten gewezen en/of gepubliceerd, waarvan de draagwijdte voor de praktijk niet mag worden onderschat.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Vennootschapsrecht

  • Kort overzicht wetswijzigingen 2018
    (met uitzondering van de wetgeving tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
  • Bespreking van de rechtspraak (gepubliceerd in vaktijdschriften 2018)
  • (topics in voorbereiding)

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

Bernard Tilleman
Prof. dr. Bernard Tilleman
Decaan rechtsfaculteit KULeuven, Gewoon hoogleraar KULeuven

Bernard Tilleman (°1965) is Gewoon Hoogleraar aan de KULeuven. Hij is codirecteur van de onderzoeksalliantie Contract & Vermogen en leidt het Centrum voor Rechtsmethodiek.

Hij studeerde rechten te Leuven (Magna cum laude, Leuven 1988), Harvard (1989) en te Hamburg (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht in het kader van Sonderprogramm für ausländische Juristen DAAD (1990). Hij was werkzaam op het secretariaat van de Ministerraad op het kabinet van de premier (1990-1991) en te Brussel op het advocatenkantoor Cleary-Gottlieb (1991-1993). Hij werd toegelaten tot de balie van New York in 1991. Als Aspirant van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek behaalde hij een doctoraat rond bestuur van vennootschappen (Leuven 1996) dat bekroond werd met de Van Dievoet prijs.

Sinds 1996 werd hij belast met een leeropdracht in het inleiding tot het recht, contracten- en vennootschapsrecht op de campus Kortrijk, Brussel (Gespecialiseerde Aanvullende Studie Vennootschapsrecht KUB-KU Leuven) en te Leuven. Hij was gastprofessor aan de rechtsfaculteiten van Lille II (Introduction au droit belge(1998-2003), Université de Liège (ULG (Grondig contractenrecht (1999-2003) en aan de Radboudt Universiteit te Nijmegen (TPR Wisselleerstoel 2000).

Bernard Tilleman publiceerde verschillende boeken en artikelen in het domein van het vennootschaps- en het contractenrecht (zie Research cv (VLIR Format)).

Hij was tevens voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie van het notariaat (2004-2008) en van één van de examencommissies beroepsbekwaamheid van het Instituut der Accountants en Belastingsconsulenten, lid van de Juridische Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bernard Tilleman in sinds 2012 decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Lees meer
emmanuel-leroux
Meester Emmanuel Leroux
Advocaat-vennoot, Laga

Emmanuel is a member of the Corporate-M&A department.

He focuses on general corporate law advisory, family businesses, capital markets transactions, M&A, and corporate litigation. He also has a particular expertise in corporate governance.

Emmanuel is a regular lecturer at academic and commercial seminars and published several articles on corporate law and corporate governance.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

3 mei 2019

16 mei 2019

13.30u - 17.30u
Locatie

Gent

Kontich

Holiday Inn Gent Expo

De Jachthoorn

Prijs

215 EUR (excl. btw)

360 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Vennootschap in pocket 2018/2', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen 

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

Instituut voor Bedrijfsjuristen

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

4 punten (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

vennootschap-in-pocket-2018-2
Vennootschap in pocket 2018/2
Wolters Kluwer

Het bedrijfsleven vindt in Vennootschap in pocket zijn dagelijkse gids binnen de onoverzichtelijke wet- of regelgeving.

Dit boek bevat de geactualiseerde wetteksten die aangevuld worden met de nieuwe financiële en fiscale kerncijfers. De praktische toelichtingen over de boekhouding, de jaarrekening, het vennootschapsrecht en de fiscaliteit van de ondernemingen maken de regels op een bondige wijze leesbaar en duidelijk.

Vennootschap in pocket blijft des te meer uw betrouwbare partner en een handboek uit en voor de praktijk.


Tim Fransen is advocaat (senior counsel) bij K law en gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Hij staat ondernemers bij in het oplossen van hun juridische problemen. Tim spreekt regelmatig op seminaries en publiceert over diverse onderwerpen. De ondernemers staan daarbij centraal.

Rijn Delbroek is manager binnen de afdeling KPMG Accountants en adviseert familiale kmo’s en grote ondernemingen op het vlak van boekhouding, accountancy en fiscale aangelegenheden.

Stefaan Vlaminck is belastingconsulent en adviseur voor familiale en internationale ondernemingen op fiscaal vlak.

Lees meer
de-nieuwe-vennootschapswet-2018
De nieuwe vennootschapswet 2018
Wolters Kluwer

Allereerst wordt het nieuwe vennootschapslandschap uitgetekend om de lezer kennis te laten maken met de verschillende vennootschapsvormen in het nieuwe wetboek. Daarna gaat het boek dieper in op de krachtlijnen van de nieuwe bv (de vroegere bvba), de nieuwigheden inzake besturen van vennootschappen en de vereffening, ontbinding en herstructurering van vennootschappen. Afgesloten wordt met uiteenzettingen over de positie van de erkende vennootschappen in het nieuwe wetboek en de nieuwe geschillenregeling. 

Dit boek werd uitgegeven naar aanleiding van de jaarlijkse studiedag van het Vlaams Pleitgenootschap, editie 2018.

Lees meer
dé-gids-voor-vennootschappen-2016
Dé gids voor vennootschappen 2018
Wolters Kluwer

Bedrijfsleiders en bedrijfsadviseurs moeten van 101 zaken op de hoogte zijn wat het vennootschapsleven betreft. Gezien de grote omvang van deze wetgeving, is dit niet bepaald een makkelijke opdracht.

Dé gids voor vennootschappen kan u daarbij helpen: ingedeeld in trefwoorden bekijkt deze uitgave het vennootschapsleven van A tot Z. Of het nu gaat om een kapitaalverhoging of de benoeming van een bestuurder/zaakvoerder, de auteurs geven u van elk item bondig de procedure, de praktijk en het wetgevend kader.

Praktisch is dat u in een oogopslag kan zien voor welke vennootschapsvorm het bedoeld is. In de marge van het boek vindt u namelijk de aanduiding of deze regeling geldt voor de NV, BVBA, CVBA, CVOA of Comm. VA. In de nieuwe versie hebben we o.a. oog voor de het verslag van de commissaris, de tendenzen inzake corporate governance en het nieuwe insolventierecht.

Vanaf volgende editie bespreken we enkel de nieuwe vennootschapswetgeving, maar weet dat er sprake is van een lange overgangsregeling. Hou deze geactualiseerde versie zeker bij de hand als u advies moet verlenen aan de vele vennootschappen die zich in die overgangsperiode bevinden.

Lees meer
wetboek-vennootschappen-en-verenigingen-2017-2018
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2018-2019
Wolters Kluwer

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen.

Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen, zowel in het Nederlands als in het Frans. Zo bevat dit boek niet alleen de vennootschapswet, maar ook de essentiële uitvoeringsbepalingen en begeleidende wetteksten die voor de rechtspraktijk van belang zijn.

Dit is de (vermoedelijk) laatste versie van deze publicatie op basis van het huidig Wetboek van Vennootschappen aangezien de wetgeving zal veranderen. Dit betekent niet dat dit wetboek een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. De huidige wetgeving zal de komende jaren nog steeds van belang zijn door verschillende overgangsregelingen. Dit wetboek garandeert u de correcte wetgeving zoals die van kracht was op 1 oktober 2017.

Lees meer
het-ontwerp-wetboek-vennootschappen-en-verenigingen-2018
Het ontwerp Wetboek van vennootschappen en verenigingen 2018
Larcier

Het ontwerp van Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevat een grondige hervorming van het Belgisch rechtspersonenrecht. Het ligt geheel in de lijn van het Wetboek van economisch recht dat het ondernemingsbegrip uitbreidt tot alle vennootschapsvormen, de verenigingen met rechtspersoonlijkheid en de stichtingen. Het voert fundamentele vereenvoudigingen in door de afschaffing van de categorieën van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm en van de vennootschappen die een openbaar beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen, en van diverse achterhaalde vennootschapsvormen. Het geeft meer ruimte aan de vrijheid van de partijen maar biedt default oplossingen aan in bepalingen van aanvullend recht. Het laat de verenigingen toe alle economische activiteiten uit te oefenen maar verbiedt hen in de regel hun winsten uit te keren. Voor vennootschappen bevat het ontwerp vier basisvormen: de maatschap, die rechtspersoonlijkheid kan verwerven en de vorm kan aannemen van een vennootschap onder firma of van een commanditaire vennootschap; de besloten vennootschap, die de meest flexibele vennootschapsvorm wordt ten einde in de behoeften te voorzien van ondernemingen van elke omvang; en de naamloze vennootschap die voor de grotere ondernemingen is bedoeld. Het ontwerp bevat talrijke vernieuwingen zoals de afschaffing van het kapitaal in de BV, de invoering van een dubbel, zogenaamd loyauteitsstemrecht in genoteerde vennootschappen, en van de statutaire zetelleer in het internationaal privaatrecht.
Het beoogt aldus ons rechtspersonenrecht meer concurrentieel en aantrekkelijk te maken voor ondernemingen. Dit ontwerp, dat thans aan het parlement is voorgelegd, verdient de aandacht van alle juristen die belangstelling hebben voor het ondernemingsrecht.

Lees meer
actuele-problemen-van-financieel-vennootschaps-en-fiscaal-recht-2017
Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht 2017
Intersentia

Zowel advocaten, bedrijfsjuristen als academici hebben een bijdrage geleverd aan deze bundel. De gekozen onderwerpen kaderen strikt genomen in verschillende rechtstakken: het financieel recht, het vennootschapsrecht, het mededingingsrecht en het fiscaal recht. Toch kunnen de onderwerpen gegroepeerd worden onder de noemer financieel recht in ruime zin. 

Lees meer
duiding-vennootschappen-2017
Duiding vennootschappen 2017
Larcier

Deze Duiding is een grondige commentaar op Wetboek van vennootschappen

Voorzien van een grondige verhelderende commentaar door specialisten:

De meeste onderdelen van het Wetboek van vennootschappen zijn voorzien van uitvoerige artikelsgewijze commentaren: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer, een onmisbare bron om de vennootschapswetgeving te begrijpen en toe te passen.
Sommige onderdelen van het wetboek die voor de meeste juristen niet van dagelijks belang zijn werden evenwel niet artikelsgewijs, maar in hun geheel in een doorlopende tekst besproken

Lees meer

Inschrijven | Vennootschapsrecht - 03/05/2019 of 16/05/2019

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer