Over de gedwongen uittreding en uitsluiting van aandeelhouders in vennootschappen is al heel wat gezegd en geschreven. Die vraag stelt zich systematisch bij alle mogelijke conflicten tussen aandeelhouders. Dat kunnen familieleden of zakenpartners zijn, maar net evengoed een koppel dat aan het scheiden is. Toch stelt men in de praktijk vast dat aandeelhouders in het algemeen en ondernemers in het bijzonder zich vaak niet bewust zijn van deze vorm van conflictregeling tussen aandeelhouders in vennootschappen, die kan hen zalven maar hen ook kan slaan. Dat is schrijnend als men bijvoorbeeld weet dat een participatie van 30 % kan volstaan om de overige 70 te ‘wippen’. Bovendien wordt de procedure ook vaak ondoordacht of onervaren gebruikt waardoor de resultaten nog eens sterk kunnen tegenvallen. Een focus op de meer strategische en tactische aspecten voor professionals vormt dan ook een vernieuwende invalshoek. Vandaar dat deze studienamiddag, met tal van recente toepassingen, ook aan de hand van niet gepubliceerde rechtspraak, die tactische ‘blunders’ en slechte strategieën weergeven een must is voor al wie met vennootschappen te maken heeft. Er zal ook aandacht zijn voor de specifieke situatie waarin het vennootschapsrecht het familierecht kruist en dat is het geval bij echtscheidingen, al is het toepassingsgebied van de wet uiteraard veel ruimer. Uiteraard worden ook de meest recent Cassatiearresten in deze materie meegenomen.

Het seminarie richt zich niet enkel op juridische beroepen, maar ook op cijferberoepen die vaak eerstelijnshulp bieden bij conflicten tussen aandeelhouders en natuurlijk de aandeelhouders zelf. Advocaten die werkzaam zijn in het vennootschapsrecht kunnen hun kennis verder uitbouwen, specialisten in familierecht kunnen nieuwe mogelijkheden ontdekken, generalisten maken hun algemene werkbasis breder. Boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren kunnen hun cliënteel dan weer beter adviseren want zij worden vaak als eerste met dergelijke conflicten geconfronteerd.

Sprekers

geert-lenssens

meester Geert Lenssens

advocaat-vennoot , SQ Law

Geert is one of the founding partners of the Brussels office.

His practice areas include investment claims, as well as all types of corporate and commercial claims.

Geert is a dynamic lawyer who has been involved in some of the biggest claims against banks and investment companies in Belgium.

He deals with all aspects of contentious and non-contentious work.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Over staatsgrepen en revoluties in vennootschappen

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

de_vennootschap_en_de_echtscheiding-2016

De vennootschap en de echtscheiding – 2016

Larcier

Steeds vaker komt de vennootschap ter sprake bij de behandeling van een vereffening-verdeling na echtscheiding, en dit in al haar aspecten.

Dit cahier bekijkt enkele aspecten daarvan van naderbij. In eerste deel worden enkele belangrijke principes uiteengezet om vervolgens in een tweede deel concrete casussen te behandelen. Daarbij wordt telkens stilgestaan bij de burgerrechteljike, vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten.

 

vennootschap_in_pocket_2017

Vennootschap in pocket 2017

Wolters Kluwer

Het bedrijfsleven vindt in Vennootschap in pocket al jaren zijn dagelijkse gids binnen de regelgeving voor het vennootschapsleven. Dit boek bevat naast de geactualiseerde wetteksten ook de praktische toelichtingen betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het vennootschapsrecht en de fiscaliteit van de ondernemingen. Deze worden aangevuld met de nieuwe fiscale en financiële kerncijfers.

  • Het eerste deel bespreekt de boekhoudkundige regels voor vennootschappen, evenals de jaarrekening.
  • Het tweede deel bevat het Wetboek van Vennootschappen, haar uitvoeringsbesluit en bespreekt daarnaast ook de verschillende vennootschapsvormen.
  • Het derde deel behandelt alles ivm de inkomstenbelastingen.
  • Deel vier verzamelt de verschillende nuttige cijfers (van gezondheidsindex tot registratierechten).

 

vennootschapsrecht_geannoteerd_2017

Vennootschapsrecht geannoteerd 2017

Die Keure

Deze uitgave bevat het wetboek en de meest courante wetteksten waarmee vennootschapsjuristen geconfronteerd worden. De basisteksten inzake verenigingen, boekhoudrecht en financieel vennootschapsrecht zijn dus ook opgenomen. Het handige trefwoordenregister maakt van dit wetboek een praktisch werkinstrument.

Deze nieuwe editie is qua wetgeving bijgewerkt t.e.m. B.S. 31 maart 2017. Ze bevat dus de belangrijke wijzigingen door de omzetting van de auditrichtlijn in het Belgisch recht.

De equipe achter dit wetboek bestaat uit academici en praktijkjuristen uit alle betrokken beroepsgroepen: de advocatuur, de magistratuur, het notariaat, de banksector, de accountancy, de boekhouders en het revisoraat.

wetboek-vennootschappen-verenigingen

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2016-2017

Wolters Kluwer

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen.

Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen. Zo bevat dit ene boek ondermeer de volledige tekst van de overname- en transparantiewetgeving, de nieuwe vzw-wet en de recent gewijzigde artikels uit het Wetboek van Vennootschappen.

Elk jaar verschijnt er een nieuwe editie van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

misbruik_van_vennootschapsgoederen_2017

Misbruik van vennootschapsgoederen 2017

Larcier

Globale en grondige aanpak:
Het werk bespreekt en analyseert, op basis van de bestaande rechtspraak en rechtsleer, alle constitutieve bestanddelen van het misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen, zowel op zichzelf als in hun onderlinge samenhang, mede rekening houdend met de inherent vennootschapsrechtelijke aspecten ervan.

Na een bondlge situering van het misdrijf in het Belgische strafrecht, zowel vanuit de ratio legis van de strafbepaling als ten aanzien van de reeds voorheen bestaande vermogensmisdrijven, wordt grondig ingegaan op het personeel toepassingsgebied, de materiele constitutieve bestanddelen en het moreel element.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bestraffing, de verjaringsrechtelijke aspecten en de burgerlijke vordering, met inbegrip van enkele samenhangende vermogensgerelateerde aansprakelijkheidsrisico's voor bestuurders. Tot slot worden enkele bijzondere toepassingen besproken (misbruik van vennootschapsgoederen en intragroepsverrichtingen; corporate opportunities; bestuurdersvergoedingen;...).

Praktijkgericht:
Het werk brengt duidelijkheid in onder meer volgende kwesties:

  • Kent de strafbare deelneming slechts een beperkte toepassing (met name enkel in hoofde van buitenstaanders van de vennootschap), door de gelding van de wettelijke toerekening t.a.v. de daders van het misdrijf?
  • Is misbruik van vennootschapsgoederen door omissie mogelijk? 
  • Vertoont het concept van het vennootschapsbelang voor het misdrijf enige relevantie?
  • Is een effectief geleden schade (in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W.) vereist of volstaat de blootstelling aan een risico op schade? 
  • Wat is de precieze draagwijdte van het begrip “betekenisvol”? 
  • Kunnen vennoten en/of schuldeisers zich op ontvankelijke wijze burgerlijke partij stellen uit hoofde van misbruik van vennootschapsgoederen en, zo ja, voor welke schade?”

 

 

Praktische informatie

Tijdstip 3 oktober 2017 13.30u - 17.15u
Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

210 EUR (excl btw)

260 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek ‘De vennootschap en de echtscheiding 2016' (uitgave Larcier twv €65), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

aanvraag ingediend voor 3,5 uren 

4 uren

3,5 uren

Inschrijven | Over staatsgrepen en revoluties in vennootschappen - 03/10/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37