In de eerste sessie van dit seminarie staat de spreker stil bij de inwerkingtreding en het overgangsrecht van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit van de acties die vennootschappen al dan niet moeten ondernemen, en de timing hiervan, om conform de nieuwe wetgeving te zijn.

Tijdens de tweede sessie krijgt u een casusgerichte toelichting over de mogelijke aansprakelijkheid die bestuurders kunnen oplopen ten aanzien van de curator, schuldeisers, aandeelhouders en de overheid en dit onder het nieuwe vennootschapsrecht.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Sessie 1.: Het overgangsrecht van het nieuwe vennootschapsrecht

Sessie 2.: De aansprakelijkheid van bestuurders

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

kristof_maresceau
Prof. dr. Kristof Maresceau
advocaat Laga, docent UGent

Kristof Maresceau (Kortrijk, 1982) is a part-time professor at the Law School of Ghent University. He teaches several courses on business law as well as a course on credit law. During the last years Kristof published on a broad range of topics, mainly within the field of corporate law.

Kristof obtained a Master of Law (July 2005) and a Master of Business Economics (July 2006), both at the University of Ghent. In September 2013 he successfully defended his PhD thesis regarding cross-border mobility of corporations (Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen binnen de Europese Unie, Antwerp-Cambridge, 2014, 542p.), for which he has been awarded with the triennial international Pierre Coppens Prize 2014 (UCL) and the TPR Prize 2015.

He is a member of the Financial Law Institute (2006), a board member of the Belgian National Centre for Company Law (BCV-CDS) (2014) and a member of the corporate-M&A division of the law firm LAGA (2014).

Lees meer
rik_crivits
Meester Rik Crivits
Advocaat-vennoot, Crivits & Persyn

Rik Crivits (°1955) studeerde rechten aan de KU Leuven en werd in 1977 advocaat aan de balie in Brugge. Hij is samen met Chris Persyn oprichter van Crivits & Persyn (1988) en is sindsdien vennoot. Ook is hij plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van koophandel te Brugge en erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken. 

Rik leidt samen met Bram Baert de praktijkgroep ondernemingsrecht van Crivits & Persyn. Hij behandelt zelf materies van insolventierecht, vennootschapsrecht en handelsrecht. Hij treedt op als vereffenaar van vennootschappen, als gerechtsmandataris en curator. Rik adviseert en begeleidt bij problemen die verband houden met insolventie en bij aandeelhoudersgeschillen. Occasioneel werkt hij als spreker mee aan studiecyclussen in zijn voorkeursmateries.

Lees meer
lore_rammeloo
Meester Lore Rammeloo
Advocaat, Crivits & Persyn

Lore Rammeloo (°1991) studeerde rechten aan de Universiteit Gent. In haar masterproef onderzocht ze de rechts(on)zekerheid in het fiscaal recht en de gevolgen daarvan op het investeringsklimaat in België. Als uitwisselingsstudente bracht zij een semester door aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij zich verdiepte in de intellectuele eigendomsrechten. Na haar studies behaalde Lore een Master in de journalistiek aan de KU Leuven.

Sinds 2015 is Lore advocate aan de Gentse balie, waar zij voornamelijk actief was in het handels- en ondernemingsrecht en het fiscaal recht. Begin 2019 maakte zij de overstap naar Crivits & Persyn waar zij de afdeling ondernemingsrecht vervoegt, met onder meer focus op het insolventierecht.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

22 oktober 2019

13.30u - 17.30u
Locatie

Elewijt

Elewijt Center

Prijs

205 EUR (excl. btw)

245 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'De vennootschap & haar nieuw wetboek 2019', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen 

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

4 punten

3 uren (in aanvraag)

3,5 uren

3,5 uren

 

Gerelateerde boeken

de-vennootschap-en-haar-nieuw-wetboek
De vennootschap & haar nieuw wetboek 2019
Larcier

 De eerste grondige analyse van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het Belgische ondernemingsrecht kent woelige tijden. Niet alleen zijn op 1 mei 2018 de nieuwe insolventieregels van boek XX van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden. Recentelijk werd ook een hervorming van het ondernemingsrecht goedgekeurd, waarbij het aloude Wetboek van Koophandel (inclusief de notie ‘handelaar’) met ingang van 1 november 2018 wordt begraven en delen ervan worden overgeheveld naar het WER. Daarbij stopt het evenwel niet. Het kroonjuweel van de modernisering van het ondernemingsrecht  met name het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is na enig politiek getouwtrek op 28 februari 2019 eindelijk goedgekeurd. Met dat WVV wordt het rechtspersonenrecht ingrijpend gewijzigd

In deze bijdrage wordt de lezer wegwijs gemaakt in het nieuwe vennootschapsrechtelijke landschap voor de reguliere commerciële ondernemingen. Na een toelichting van de doelstellingen en de krachtlijnen van het WVV, worden in dit werk de voor de praktijk belangrijkste voorgestelde wijzigingen aan het vennootschapsrecht besproken. Komen daarbij onder meer aan bod: de afschaffing van de verschillende vennootschapsvormen, de kapitaalloze BV, het bestuur, de uitgifte van aandelen en andere effecten, de grensoverschrijdende omzetting, de ontbinding en vereffening en, uiteraard, de inwerkingtreding en het overgangsregime.

Lees meer
wetboek-vennootschappen-en-verenigingen-2017-2018
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2019-2020
Wolters Kluwer

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen.

Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen, zowel in het Nederlands als in het Frans. Zo bevat dit boek niet alleen de vennootschapswet, maar ook de essentiële uitvoeringsbepalingen en begeleidende wetteksten die voor de rechtspraktijk van belang zijn.

Dit is de eerste versie van deze publicatie op basis van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. Dit betekent evenwel niet dat de vorige versie van de uitgave geheel onbruikbaar zal zijn. De huidige wetgeving zal de komende jaren nog steeds van belang zijn door verschillende overgangsregelingen.

Lees meer
themis-105-vennootschapsrecht
Themis 105 - vennootschapsrecht 2018
Die Keure

 Themis 105 - Vennootschapsrecht behandelt volgende onderwerpen:

 • Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: (ver)bouwen in vertrouwen
  Frank Hellemans, docent Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven, advocaat te Antwerpen
  Floris Parrein, referendaris bij het Hof van Cassatie, vrijwillig wetenschappelijk medewerker Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
 • Wie is er bang van de kapitaalloze BV?
  Marieke Wyckaert, hoogleraar Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven, advocaat te Brussel
  Bram Van Baelen, assistent Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
 • De vereffening als sluitstuk van het vennootschapsrecht: soepel waar mogelijk, streng waar nodig
  Eric De Bie, gastdocent KU Leuven, notaris te Antwerpen-Ekeren
  Jasper Van Eetvelde, assistent Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
 • De geschillenregeling 2.0 – Wijzigingen aan de geschillenregeling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
  Robbie Tas, docent Manama Vennootschapsrecht KU Leuven – advocaat te Leuven en Brussel (intui)
  Tom Vos, doctoraatsbursaal Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
Lees meer

Inschrijven | Het overgangsrecht en aansprakelijkheid van bestuurders in het nieuwe vennootschapsrecht - 22/10/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer