Op 4 april 2019 verscheen de wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het Belgisch Staatsblas. De nieuwe wetgeving zal op 1 mei 2019 in werking treden.

Het nieuwe wetboek beoogt het vennootschapsrecht op een groot aantal punten te moderniseren.

Tijdens twee studiedagen (30.04.2019 in Lochristi en 24.05.2019 in Kontich) krijgt u een praktijkgericht overzicht van de ingrijpende wijzigingen, door sprekers die betrokken waren bij de totstandkoming van de nieuwe wetgeving.

Programma

08:45 - 09:30 Onthaal met koffie | Registratie van de deelnemers

09:30 - 11:00

Sessie 1 | Aandeelhoudersovereenkomsten: impact van de hervormingen
Prof. dr. Alain François en meester Joke Pattyn

1. Onderhandse versus statutaire afspraken

2. Overdracht van aandelen

 • wettelijke regeling in BVBA/BV en NV, vandaag en morgen
 • bespreking van klassieke contractuele beperkingen aan de overdraagbaarheid van
  aandelen
 • huidig en toekomstig wettelijk kader
 • praktische aandachtspunten bij de redactie van overdrachtsbeperkende clausules

3. Stemafspraken

 • wettelijk kader, vandaag en morgen
 • bespreking van een aantal klassieke stemafspraken
 • afdwingbaarheid bij niet-naleving

4. Afspraken omtrent de uitoefening van de (vennootschaps)macht

 • hoe de positie van de minderheidsaandeelhouder versterken?
 • bindend voordrachtrecht
 • sleutelbeslissingen en vetorechten

5. Contractuele conflictregels en exit-mechanismen.

 • contractuele sanctiemechanismen bij miskenning van aandeelhoudersafspraken
 • Deadlock-clausules
 • exit van sleutelfiguren ("good/bad leaver")
11:00 - 11:15 Pauze

11:15 - 12:45

Sessie 2 | Het nieuwe verenigingsrecht, waarbij de nadruk gelegd wordt op de impact ervan
voor de vzw en de stichting

Meester Rik Galle

Kernpunten van de nieuwe wetgeving:

 • De gevolgen voor de kwalificatie van een VZW en een stichting als onderneming?
 • Wat zijn de toegelaten activiteiten van een vzw en een stichting ? Hoe zit het met bestaande
  vzw’s en stichtingen?
 • Wat zijn de wijzigingen inzake de werking en de bevoegdheden van het bestuursorgaan van
  de VZW en de stichtingen?
 • Wat zijn de wijzigingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vzw’s en de stichtingen ?
 • Wat zijn de wijzigingen inzake de werking van de algemene vergadering?
 • Nieuwe regeling tegenstrijdige belangen in een vzw
 • Wanneer treedt de nieuwe WVV in werking en wat is het overgangsregime?

12:45 - 13:45

Middagpauze met broodjesbuffet

13:45 - 15:15

Sessie 3 | De nieuwe oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid
Prof. dr. Philippe Ernst

 • Impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de oprichtersaansprakelijkheid
  resp. de bestuurdersaansprakelijkheid
 • Oprichtersaansprakelijkheid resp. bestuurdersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV en CV
 • NV: impact van nieuwe bestuursstructuren
 • Oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement: uitbreiding van het toepassingsgebied
 • Impact van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht
 • Nieuwe aansprakelijkheidsregels in het insolventierecht – Boek XX Wetboek Economisch Recht
  (“wrongful trading”)
 • Onderneming en hoofdelijkheid. Uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Ontheffing van
  hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Hervorming B.W.: exit quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent ?
 • Wettelijke begrenzing van de bestuurdersaansprakelijkheid. Uitzonderingen
 • Exoneratie, vrijwaring en verzekering

15:15 - 15:30

Pauze

15:30 - 17:00

Sessie 4 | Het nieuwe NV-recht
Prof. dr. Philippe Ernst

 • Het minimum aantal aandeelhouders wordt aangepast
 • Aandelen kunnen niet alleen één stem, maar ook geen stem of een veelvuldig aantal stemmen verlenen;
 • Beursgenoteerde vennootschappen kunnen “trouwe” aandeelhouders belonen met een dubbel stemrecht
 • Het bestuur kan worden waargenomen door één bestuurder, die zelfs in de statuten kan worden benoemd;
 • Directieraad en raad van toezicht kunnen een alternatief vormen op de raad van bestuur; het directiecomité wordt afgeschaft
 • De principiële ad nutum afzetbaarheid van bestuurders wordt optioneel;
 • Een aandeelhouder kan vrijgesteld worden van iedere bijdrage in het verlies;
 • De aansprakelijkheid van bestuurders wordt in beginsel beperkt tot een maximumbedrag;
 • De belangenconflictenregeling wordt strenger en doeltreffender gemaakt;
 • Het dagelijks bestuur krijgt een wettelijke definitie
 • Welke nieuwe verslagverplichtingen worden ingevoerd?
 • De wet versoepelt een aantal regels m.b.t. uitkeringen en bepaalde kapitaalverrichtingen
 • De wet biedt nieuwe opportuniteiten voor aandeelhoudersovereenkomsten en statutaire bepalingen
 • De werking van de algemene vergadering ondergaat enkele belangwekkende wijzigingen
 • Kan de NV nog een “sociale onderneming” (VSO) zijn?

17:00 - 17:15

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

alain-françois
Prof. dr. Alain François
Advocaat-vennoot Eubelius, Docent Vrije Universiteit Brussel

Alain is active in company law, business law and public economic law. He has extensive experience in advising and structuring of public entities and public–private partnership (PPP) projects. He also focuses on corporate litigation.

He has been a partner at Eubelius since 2000 and a member of the Brussels Bar since 1994.

Lees meer
joke-pattyn
Meester Joke Pattyn
Advocaat Eubelius

Joke focuses on M&A in the broad sense, with an emphasis on relations between shareholders and acquisition financing, but she also practises within the broader context of company and business law.

She became a member of the West Flanders Bar and joined Eubelius in the autumn of 2002. She became a Senior Counsel at Eubelius in 2013.

Lees meer
rik-galle
Meester Rik Galle
Advocaat - counsel, Laga

Rik is a member of Laga’s the corporate M&A department.

He specialises in corporate law, corporate reorganisation, M&A and capital markets.

Rik currently heads a Chinese desk within the firm.

Lees meer
philippe-ernst
Prof. dr. Philippe Ernst
Advocaat-vennoot Ernst Advocaten, Docent Universiteit Antwerpen

Legal advice and assistance to local and international clients, ranging from large multinationals and listed companies to SME's and non-profit associations. Managing M&A transactions, corporate restructuring processes and PPP projects. Advising on corporate law, financial law, contracts, real estate ...

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

24 mei 2019

09.30u - 17.15u

Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

299 EUR (excl btw)

358 EUR (excl btw)


Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'De nieuwe vennootschapswet', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

 

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

6 punten

6 uren

6 uren

6 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

de-nieuwe-vennootschapswet-2018
De nieuwe vennootschapswet 2018
Wolters Kluwer

Allereerst wordt het nieuwe vennootschapslandschap uitgetekend om de lezer kennis te laten maken met de verschillende vennootschapsvormen in het nieuwe wetboek. Daarna gaat het boek dieper in op de krachtlijnen van de nieuwe bv (de vroegere bvba), de nieuwigheden inzake besturen van vennootschappen en de vereffening, ontbinding en herstructurering van vennootschappen. Afgesloten wordt met uiteenzettingen over de positie van de erkende vennootschappen in het nieuwe wetboek en de nieuwe geschillenregeling. 

Dit boek werd uitgegeven naar aanleiding van de jaarlijkse studiedag van het Vlaams Pleitgenootschap, editie 2018.

Lees meer
wetboek-vennootschappen-en-verenigingen-2017-2018
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2018-2019
Wolters Kluwer

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen.

Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen, zowel in het Nederlands als in het Frans. Zo bevat dit boek niet alleen de vennootschapswet, maar ook de essentiële uitvoeringsbepalingen en begeleidende wetteksten die voor de rechtspraktijk van belang zijn.

Dit is de (vermoedelijk) laatste versie van deze publicatie op basis van het huidig Wetboek van Vennootschappen aangezien de wetgeving zal veranderen. Dit betekent niet dat dit wetboek een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. De huidige wetgeving zal de komende jaren nog steeds van belang zijn door verschillende overgangsregelingen. Dit wetboek garandeert u de correcte wetgeving zoals die van kracht was op 1 oktober 2017.

Lees meer
themis-105-vennootschapsrecht
Themis 105 - Vennootschapsrecht 2018
Die Keure

 Themis 105 - Vennootschapsrecht behandelt volgende onderwerpen:

 • Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: (ver)bouwen in vertrouwen
  Frank Hellemans, docent Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven, advocaat te Antwerpen
  Floris Parrein, referendaris bij het Hof van Cassatie, vrijwillig wetenschappelijk medewerker Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
 • Wie is er bang van de kapitaalloze BV?
  Marieke Wyckaert, hoogleraar Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven, advocaat te Brussel
  Bram Van Baelen, assistent Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
 • De vereffening als sluitstuk van het vennootschapsrecht: soepel waar mogelijk, streng waar nodig
  Eric De Bie, gastdocent KU Leuven, notaris te Antwerpen-Ekeren
  Jasper Van Eetvelde, assistent Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
 • De geschillenregeling 2.0 – Wijzigingen aan de geschillenregeling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
  Robbie Tas, docent Manama Vennootschapsrecht KU Leuven – advocaat te Leuven en Brussel (intui)
  Tom Vos, doctoraatsbursaal Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
Lees meer
de-vennootschap-en-haar-nieuw-wetboek
De Vennootschap & Haar nieuw ontwerp-wetboek 2018
Larcier

De eerste grondige analyse van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het Belgische ondernemingsrecht kent woelige tijden. Niet alleen zijn op 1 mei 2018 de nieuwe insolventieregels van boek XX van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden. Recentelijk werd ook een hervorming van het ondernemingsrecht goedgekeurd, waarbij het aloude Wetboek van Koophandel (inclusief de notie ‘handelaar’) met ingang van 1 november 2018 wordt begraven en delen ervan worden overgeheveld naar het WER. Daarbij stopt het evenwel niet. Het kroonjuweel van de modernisering van het ondernemingsrecht is op komst, met name het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

In deze bijdrage wordt de lezer wegwijs gemaakt in het voorgestelde vennootschapsrechtelijke landschap voor de reguliere commerciële ondernemingen. Na een toelichting van de doelstellingen en de krachtlijnen van het WVV, worden in dit werk de voor de praktijk belangrijkste voorgestelde wijzigingen aan het vennootschapsrecht besproken. Komen daarbij onder meer aan bod: de afschaffing van de verschillende vennootschapsvormen, de kapitaalloze BV, het bestuur, de uitgifte van aandelen en andere effecten, de grensoverschrijdende omzetting, de ontbinding en vereffening en, uiteraard, de inwerkingtreding en het overgangsregime.

Lees meer

Inschrijven | Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen - 24/05/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer