Op 23 oktober 2018 werd het Ontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de bevoegde Kamercommissie in eerste lezing goedgekeurd. Het wetgevend proces wordt meer dan waarschijnlijk nog in 2018 afgerond, zodat de nieuwe wetgeving op 1 mei 2019 in werking kan treden.

Het ontwerp beoogt het vennootschapsrecht op een groot aantal punten te moderniseren.

Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgericht overzicht van de ingrijpende wijzigingen in het NV-recht, door een spreker die de totstandkoming van de nieuwe wetgeving op de voet heeft kunnen volgen, en als expert het woord heeft mogen richten tot de Kamercommissie.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Het nieuwe NV-recht

Eén van de speerpunten daarbij is de hervorming van het recht voor de NV: 

 • Het minimum aantal aandeelhouders wordt aangepast
 • Aandelen kunnen niet alleen één stem, maar ook geen stem of een veelvuldig aantal stemmen verlenen;
 • Beursgenoteerde vennootschappen kunnen “trouwe” aandeelhouders belonen met een dubbel stemrecht
 • Het bestuur kan worden waargenomen door één bestuurder, die zelfs in de statuten kan worden benoemd;
 • Directieraad en raad van toezicht kunnen een alternatief vormen op de raad van bestuur; het directiecomité wordt afgeschaft
 • De principiële ad nutum afzetbaarheid van bestuurders wordt optioneel;
 • Een aandeelhouder kan vrijgesteld worden van iedere bijdrage in het verlies;
 • De aansprakelijkheid van bestuurders wordt in beginsel beperkt tot een maximumbedrag;
 • De belangenconflictenregeling wordt strenger en doeltreffender gemaakt;
 • Het dagelijks bestuur krijgt een wettelijke definitie
 • Welke nieuwe verslagverplichtingen worden ingevoerd ?
 • De wet versoepelt een aantal regels m.b.t. uitkeringen en bepaalde kapitaalverrichtingen
 • De wet biedt nieuwe opportuniteiten voor aandeelhoudersovereenkomsten en statutaire bepalingen
 • De werking van de algemene vergadering ondergaat enkele belangwekkende wijzigingen
 • Kan de NV nog een “sociale onderneming” (VSO) zijn ?
 • Overgangsrecht
 • ...

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

prof-dr-philippe-ernst
Meester Philippe Ernst
advocaat te Antwerpen, Docent UAntwerpen

Legal advice and assistance to local and international clients, ranging from large multinationals and listed companies to SME's and non-profit associations. Managing M&A transactions, corporate restructuring processes and PPP projects. Advising on corporate law, financial law, contracts, real estate ...

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 29 januari 2019 13.30u - 17.30u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

255 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'De vennootschap en haar nieuw ontwerp-wetboek', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

FSMA

4 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

Gerelateerde boeken

de-nieuwe-vennootschapswet-2018
De nieuwe vennootschapswet 2018
Wolters Kluwer

Allereerst wordt het nieuwe vennootschapslandschap uitgetekend om de lezer kennis te laten maken met de verschillende vennootschapsvormen in het nieuwe wetboek. Daarna gaat het boek dieper in op de krachtlijnen van de nieuwe bv (de vroegere bvba), de nieuwigheden inzake besturen van vennootschappen en de vereffening, ontbinding en herstructurering van vennootschappen. Afgesloten wordt met uiteenzettingen over de positie van de erkende vennootschappen in het nieuwe wetboek en de nieuwe geschillenregeling. 

Dit boek werd uitgegeven naar aanleiding van de jaarlijkse studiedag van het Vlaams Pleitgenootschap, editie 2018.

Lees meer
wetboek-vennootschappen-en-verenigingen-2017-2018
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2018-2019
Wolters Kluwer

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen.

Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen, zowel in het Nederlands als in het Frans. Zo bevat dit boek niet alleen de vennootschapswet, maar ook de essentiële uitvoeringsbepalingen en begeleidende wetteksten die voor de rechtspraktijk van belang zijn.

Dit is de (vermoedelijk) laatste versie van deze publicatie op basis van het huidig Wetboek van Vennootschappen aangezien de wetgeving zal veranderen. Dit betekent niet dat dit wetboek een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. De huidige wetgeving zal de komende jaren nog steeds van belang zijn door verschillende overgangsregelingen. Dit wetboek garandeert u de correcte wetgeving zoals die van kracht was op 1 oktober 2017.

Lees meer
dagelijks-bestuur-nv
Dagelijks bestuur in de NV 2017
Intersentia

In dit boek ontleedt Nele Somers de notie ‘dagelijks bestuur’ van de nv. Of een welbepaalde handeling wel of niet tot het dagelijks bestuur van een onderneming hoort, is een feitenkwestie die in ieder concreet geval, naargelang de aard van de onderneming, het maatschappelijk doel, de financiële middelen en de economische impact van de handeling, anders beantwoord zal worden. In gevallen van betwisting zal het aan de rechter zijn om te beslissen of een bepaalde handeling al dan niet tot het dagelijks bestuur kan worden gerekend.

Lees meer
actuele-problemen-van-financieel-vennootschaps-en-fiscaal-recht-2017
Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht 2017
Intersentia

Zowel advocaten, bedrijfsjuristen als academici hebben een bijdrage geleverd aan deze bundel. De gekozen onderwerpen kaderen strikt genomen in verschillende rechtstakken: het financieel recht, het vennootschapsrecht, het mededingingsrecht en het fiscaal recht. Toch kunnen de onderwerpen gegroepeerd worden onder de noemer financieel recht in ruime zin. 

Lees meer
book_placeholder
Vennootschapsrecht geannoteerd 2017
Die Keure

Meer informatie volgt. 

Lees meer
duiding-vennootschappen-2017
Duiding vennootschappen 2017
Larcier

Deze Duiding is een grondige commentaar op Wetboek van vennootschappen

Voorzien van een grondige verhelderende commentaar door specialisten:

De meeste onderdelen van het Wetboek van vennootschappen zijn voorzien van uitvoerige artikelsgewijze commentaren: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer, een onmisbare bron om de vennootschapswetgeving te begrijpen en toe te passen.
Sommige onderdelen van het wetboek die voor de meeste juristen niet van dagelijks belang zijn werden evenwel niet artikelsgewijs, maar in hun geheel in een doorlopende tekst besproken

Lees meer
de-vennootschap-en-haar-nieuw-wetboek
De Vennootschap & Haar nieuw ontwerp-wetboek 2018
Larcier

De eerste grondige analyse van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het Belgische ondernemingsrecht kent woelige tijden. Niet alleen zijn op 1 mei 2018 de nieuwe insolventieregels van boek XX van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden. Recentelijk werd ook een hervorming van het ondernemingsrecht goedgekeurd, waarbij het aloude Wetboek van Koophandel (inclusief de notie ‘handelaar’) met ingang van 1 november 2018 wordt begraven en delen ervan worden overgeheveld naar het WER. Daarbij stopt het evenwel niet. Het kroonjuweel van de modernisering van het ondernemingsrecht is op komst, met name het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

In deze bijdrage wordt de lezer wegwijs gemaakt in het voorgestelde vennootschapsrechtelijke landschap voor de reguliere commerciële ondernemingen. Na een toelichting van de doelstellingen en de krachtlijnen van het WVV, worden in dit werk de voor de praktijk belangrijkste voorgestelde wijzigingen aan het vennootschapsrecht besproken. Komen daarbij onder meer aan bod: de afschaffing van de verschillende vennootschapsvormen, de kapitaalloze BV, het bestuur, de uitgifte van aandelen en andere effecten, de grensoverschrijdende omzetting, de ontbinding en vereffening en, uiteraard, de inwerkingtreding en het overgangsregime.

Lees meer

Inschrijven | Het nieuwe NV-recht - 29/01/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer