Conflicten tussen aandeelhouders zijn alom bekend. Geconfronteerd met interne discussies of externe factoren (zoals bepaalde marktevoluties, winstverwachtingen, familiale invloeden, druk van stakeholders, enz.) kunnen deze maar al te zeer tot ontbranding komen.

Met de aankomende hervorming van de vennootschapswetgeving wensen aandeelhouders in het algemeen, en ondernemers in het bijzonder, weten welke opties zij hebben en  welke rechten zij hebben bij conflicten. Een overzicht met aanduiding van de evoluties.

Met als leidraad het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV - BS, 4 april 2019) in de hand licht onze spreker, de vernieuwde aandeelhoudersrechten toe, alsook de actiemiddelen van aandeelhouders. Zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke actiemiddelen worden bekeken. Dit overzicht is bruikbaar en nuttig voor diverse doelgroepen, en is niet alleen juridisch relevant voor advocaten, magistraten en juridische adviseurs. Dit overzicht is evenzeer nuttig voor boekhouders accountants, revisoren, bedrijfsjuristen, counsels, consultants/adviseurs, … welke dienen te adviseren of welke met potentiële of sluimerende aandeelhoudersconflicten en actiemiddelen te maken krijgen.

Waar mogelijk wordt ook een zijstap gemaakt naar de relatie van de aandeelhouders met het bestuur en de bestuurders van vennootschappen.

De spreker heeft ruime theoretische en jarenlange praktijkgerichte ervaring inzake elk van deze actiemiddelen vanuit zijn functies van advocaat. De spreker is ook praktijkassistent aan UGent. Hij treedt regelmatig op als spreker op seminaries en gastcolleges.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen van aandeelhouders en aandeelhoudersrechten

 • Praktische oriëntatie in het nieuw wetboek
 • Gelijkenissen en wijzigingen in toepassingsgebied (personen, voorwerp) en in procedure inzake de verschillende actiemiddellen:
  • bijeenroepingsrecht algemene vergadering (en bestuursraad),
  • vraagrecht
  • agenderingsrecht
  • individueel onderzoeks- en controlerecht
  • vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek
  • vordering tot nietigverklaring bestuursbesluiten en besluiten algemene vergadering
  • bestuurdersaansprakelijkheidsvordering
  • gedwongen overdracht van aandelen (uittreding/uitsluiting), gerechtelijke ontbinding

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

brecht-lambrecht
Meester Brecht Lambrecht
Advocaat-vennoot Storme, Leroy, Van Parys, Praktijkassistent UGent

Geboren te Kortrijk op 06/07/1979
Licentiaat in de rechten 2002 UGent
Master na Master in Business Planning 2003 (Vlekho Business School – HUBrussel)
Aggregaat Lerarenopleiding in de Rechten (AILO) 2006 UGent

BEROEPSACTIVITEIT
Advocaat vanaf 1 oktober 2003 – sinds 11 september 2012 aan de balie te Gent (voorheen balie te Dendermonde)
Praktijkassistent UGent vakgroep economisch recht sinds 2012

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

25 april 2019

13.30u - 17.30u
Locatie

Laakdal

Domein De Vesten

Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

de-nieuwe-vennootschapswet-2018
De nieuwe vennootschapswet 2018
Wolters Kluwer

Allereerst wordt het nieuwe vennootschapslandschap uitgetekend om de lezer kennis te laten maken met de verschillende vennootschapsvormen in het nieuwe wetboek. Daarna gaat het boek dieper in op de krachtlijnen van de nieuwe bv (de vroegere bvba), de nieuwigheden inzake besturen van vennootschappen en de vereffening, ontbinding en herstructurering van vennootschappen. Afgesloten wordt met uiteenzettingen over de positie van de erkende vennootschappen in het nieuwe wetboek en de nieuwe geschillenregeling. 

Dit boek werd uitgegeven naar aanleiding van de jaarlijkse studiedag van het Vlaams Pleitgenootschap, editie 2018.

Lees meer
dé-gids-voor-vennootschappen-2016
Dé gids voor vennootschappen 2018
Wolters Kluwer

Bedrijfsleiders en bedrijfsadviseurs moeten van 101 zaken op de hoogte zijn wat het vennootschapsleven betreft. Gezien de grote omvang van deze wetgeving, is dit niet bepaald een makkelijke opdracht.

Dé gids voor vennootschappen kan u daarbij helpen: ingedeeld in trefwoorden bekijkt deze uitgave het vennootschapsleven van A tot Z. Of het nu gaat om een kapitaalverhoging of de benoeming van een bestuurder/zaakvoerder, de auteurs geven u van elk item bondig de procedure, de praktijk en het wetgevend kader.

Praktisch is dat u in een oogopslag kan zien voor welke vennootschapsvorm het bedoeld is. In de marge van het boek vindt u namelijk de aanduiding of deze regeling geldt voor de NV, BVBA, CVBA, CVOA of Comm. VA. In de nieuwe versie hebben we o.a. oog voor de het verslag van de commissaris, de tendenzen inzake corporate governance en het nieuwe insolventierecht.

Vanaf volgende editie bespreken we enkel de nieuwe vennootschapswetgeving, maar weet dat er sprake is van een lange overgangsregeling. Hou deze geactualiseerde versie zeker bij de hand als u advies moet verlenen aan de vele vennootschappen die zich in die overgangsperiode bevinden.

Lees meer
themis-105-vennootschapsrecht
Themis 105 - Vennootschapsrecht
Die Keure

 Themis 105 - Vennootschapsrecht behandelt volgende onderwerpen:

 • Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: (ver)bouwen in vertrouwen
  Frank Hellemans, docent Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven, advocaat te Antwerpen
  Floris Parrein, referendaris bij het Hof van Cassatie, vrijwillig wetenschappelijk medewerker Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
 • Wie is er bang van de kapitaalloze BV?
  Marieke Wyckaert, hoogleraar Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven, advocaat te Brussel
  Bram Van Baelen, assistent Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
 • De vereffening als sluitstuk van het vennootschapsrecht: soepel waar mogelijk, streng waar nodig
  Eric De Bie, gastdocent KU Leuven, notaris te Antwerpen-Ekeren
  Jasper Van Eetvelde, assistent Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
 • De geschillenregeling 2.0 – Wijzigingen aan de geschillenregeling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
  Robbie Tas, docent Manama Vennootschapsrecht KU Leuven – advocaat te Leuven en Brussel (intui)
  Tom Vos, doctoraatsbursaal Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht KU Leuven
Lees meer
de-vennootschap-en-haar-nieuw-wetboek
De Vennootschap & Haar nieuw ontwerp-wetboek 2018
Larcier

De eerste grondige analyse van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het Belgische ondernemingsrecht kent woelige tijden. Niet alleen zijn op 1 mei 2018 de nieuwe insolventieregels van boek XX van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden. Recentelijk werd ook een hervorming van het ondernemingsrecht goedgekeurd, waarbij het aloude Wetboek van Koophandel (inclusief de notie ‘handelaar’) met ingang van 1 november 2018 wordt begraven en delen ervan worden overgeheveld naar het WER. Daarbij stopt het evenwel niet. Het kroonjuweel van de modernisering van het ondernemingsrecht is op komst, met name het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

In deze bijdrage wordt de lezer wegwijs gemaakt in het voorgestelde vennootschapsrechtelijke landschap voor de reguliere commerciële ondernemingen. Na een toelichting van de doelstellingen en de krachtlijnen van het WVV, worden in dit werk de voor de praktijk belangrijkste voorgestelde wijzigingen aan het vennootschapsrecht besproken. Komen daarbij onder meer aan bod: de afschaffing van de verschillende vennootschapsvormen, de kapitaalloze BV, het bestuur, de uitgifte van aandelen en andere effecten, de grensoverschrijdende omzetting, de ontbinding en vereffening en, uiteraard, de inwerkingtreding en het overgangsregime.

Lees meer
gemeenrechtelijke-beschermingsmechanismen-bij-de-koop-verkoop-van-aandelen
Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen
Intersentia

Dit boek bespreekt de rechten en plichten van de koper en de verkoper van aandelen op naam. Zowel de totstandkoming als de inhoud van een dergelijke koop-verkoopovereenkomst wordt onderzocht. De materie bevindt zich op het snijvlak tussen het vennootschapsrecht en het gemeen aansprakelijkheids-, verbintenissen- en koop-verkooprecht.

Lees meer

Inschrijven | Buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen van aandeelhouders en aandeelhoudersrechten

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer