Op 4 april 2019 verscheen de wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe wetgeving trad op 1 mei 2019  in werking.

Het nieuwe wetboek beoogt het vennootschapsrecht op een groot aantal punten te moderniseren.

Tijdens deze webinar wordt de bestuurdersaansprakelijkheid onder de loep genomen: wat wijzigt er voor de bestuurders onder het nieuwe WVV?

 

Programma

2 uur

Bestuurdersaansprakelijkheid algemeen
Huidig regime inzake bestuurdersaansprakelijkheid onder het Wetboek van Vennootschappen:

  • Gewone bestuursfout
  • Onrechtmatige daad
  • inbreuk op het WVenn of de statuten.

Huidig regime inzake bestuurdersaansprakelijkheid onder de V&S Wet

Bestuurdersaansprakelijkheid onder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: eenvormige gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid

Wettelijke begrenzing van de omvang van de bestuurdersaansprakelijkheid: huidig vs. nieuwe regeling

Uitzonderingen:
1. op de wettelijke begrenzing, zoals bv. aansprakelijkheid voor bepaalde fiscale schulden, RSZ-schulden; sociale zekerheidsschulden 
2. andere:

  • Bijzondere faillissementsaansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout
  • Wrongful trading

Kwijting van bestuurdersaansprakelijkheid

Verjaring van vorderingen in bestuurdersaansprakelijkheid

Contractuele beschermingsmogelijkheden tegen bestuurdersaansprakelijkheid:
1. Exoneratiebedingen
2. Vrijwaringsbedingen
vergelijking oude en nieuwe wetgeving

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Sprekers

rik-galle
Meester Rik Galle
Advocaat - counsel, Laga

Rik is a member of Laga’s the corporate M&A department.

He specialises in corporate law, corporate reorganisation, M&A and capital markets.

Rik currently heads a Chinese desk within the firm.

Lees meer

Praktische informatie

Uitgezonden op 8 mei 2019  
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd)

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-0580/2019-01

2 punten

2 uren

2 uren

1,5 uren

Extra

On demand webinar

U kan dit webinar aankopen en bekijken wanneer u wenst. U vindt uw aangekochte webinars terug via 'Mijn webinars'.

  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille.

  • Wilt u meer opleidingen volgen, bekijk onze abonnementsformule.

Inschrijven