Op 4 april 2019 verscheen de wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe wetgeving trad op 1 mei 2019  in werking.

Het nieuwe wetboek beoogt het vennootschapsrecht op een groot aantal punten te moderniseren.

In dit webinar wordt de NV onder de loep genomen, meer bepaald de wijzigingen inzake bestuur & governance.

Programma

2 uur

Inleiding:
- totstandkoming nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen
- de NV 'nieuwe stijl'

Bestuursmodellen voor de NV
1. "monistisch" bestuur (raad van bestuur als college)
2. eenhoofdig bestuur
3. duaal bestuursmodel

Bestuurder-rechtspersoon en vaste vertegenwoordiger

Bestuurdersaansprakelijkheid 
Gemeenschappelijke regeling voor alle RP, geïnspireerd op de regels voor NV: gewone bestuursfout (jegens RP) resp. schending WVV of statuten (jegens RP en derden)

Belangenconflicten:
- van bestuurders
- van de controlerende aandeelhouder in een genoteerde vennootschap

Corporate Governance: nieuwe “Belgische Corporate Governance Code 2020

Sprekers

philippe-ernst
Prof. dr. Philippe Ernst
Advocaat-vennoot Ernst Advocaten, Docent Universiteit Antwerpen

Legal advice and assistance to local and international clients, ranging from large multinationals and listed companies to SME's and non-profit associations. Managing M&A transactions, corporate restructuring processes and PPP projects. Advising on corporate law, financial law, contracts, real estate ...

Lees meer

Praktische informatie

Uitgezonden op 8 mei 2019  
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd)

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-0580/2019-01

2 punten

2 uren

2 uren

1,5 uren

Extra

On demand webinar

U kan dit webinar aankopen en bekijken wanneer u wenst. U vindt uw aangekochte webinars terug via 'Mijn webinars'.

  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille.

  • Wilt u meer opleidingen volgen, bekijk onze abonnementsformule.

Inschrijven