Opleidingen vennootschapsrecht

Studiedag M&A anno 2020

Studiedag M&A anno 2020

28 januari 2020, Gent

Faillissementsrecht

Overzicht van recente rechtspraak

13 februari 2020, Leuven

Het nieuwe WVV: Gevolgen voor bestuurders/leden directieraad en hun contracten

Het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad stapsgewijs in werkingtum werd het WVV onmiddellijk van toepassing op alle nieuw opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtin

5 maart 2020, Live Webinar

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar

Het nieuw wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Een round-up

On Demand Webinar

Oprichting en uitkering in de BV

Oprichting en uitkering in de BV

On Demand Webinar

Bestuurdersaansprakelijkheid onder het nieuwe WVV

Bestuurdersaansprakelijkheid onder het nieuwe WVV

On Demand Webinar

Bestuur en governance binnen de NV

Bestuur en governance binnen de NV

On Demand Webinar