Seminaries vennootschapsrecht

Wetboek van vennootschappen en verenigingen: één jaar praktijk

Onze webinar days: 6 online opleidingen verdeeld over 2 dagen

24 augustus 2020, Live Webinar

Webinar Days 2020

Webinar Days 2020.

24 augustus 2020, Live Webinar

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

Een inzicht in de interpretatie van het vennootschapsrecht door rechtbanken en hoven is voor elke practicus van het vennootschapsrecht een must

16 oktober 2020, Kontich

Studiedag M&A anno 2020

De sprekers gaan in op de laatste tendensen op het gebied van M&A. Hierbij wordt stilgestaan bij de nieuwigheden lopende uit de verschillende wettelijke hervormingen.

22 oktober 2020, Kontich

Actualia Insolventierecht

Het insolventierecht werd tijdens de voorbije jaren grondig dooreengeschud o.a. door inwerkingtreding van de Wet Roerende Zekerheden en Boek XX van het WER

10 november 2020, Groot-Bijgaarden

Het nieuwe WVV: Gevolgen voor bestuurders/leden directieraad en hun contracten

Het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad stapsgewijs in werkingtum werd het WVV onmiddellijk van toepassing op alle nieuw opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtin

On Demand Webinar

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar

Het nieuw wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Een round-up

On Demand Webinar

Oprichting en uitkering in de BV

Oprichting en uitkering in de BV

On Demand Webinar

Bestuurdersaansprakelijkheid onder het nieuwe WVV

Bestuurdersaansprakelijkheid onder het nieuwe WVV

On Demand Webinar

Bestuur en governance binnen de NV

Bestuur en governance binnen de NV

On Demand Webinar

M&A risicomanagement

Verzekering van burgerrechtelijke en beheersing van strafrechtelijke risico’s bij fusies en overnames

On Demand Webinar