Opleidingen vennootschapsrecht

Het nieuwe verenigingsrecht

Het nieuwe verenigingsrecht

22 januari 2019

Het nieuwe NV-recht

Opportuniteiten en aandachtspunten voor de praktijk

29 januari 2019

De burgerlijke maatschap: overzicht en ontwikkelingen

Stand van zaken inzake schenk- en erfbelasting alsook vernieuwd vennootschapsrecht

6 februari 2019

Het kapitaal en het bestuur van de vennootschap

Overzicht en evoluties

12 februari 2019

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

12 februari 2019

Buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen van aandeelhouders en aandeelhoudersrechten

Welke invloed vanuit het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?

3 april 2019