Schenken en maatschap: hoe adequaat plannen en uitvoeren anno 2018?

Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgericht overzicht van de laatste ontwikkelingen die een impact hebben inzake schenkingen.

20 november 2018

Faillissementsrecht

Overzicht van recente rechtspraak

20 november 2018

Fiscale eindejaarsoptimalisatie

Gevolgen en opportuniteiten van het 'zomerakkoord'

27 november 2018

Aandeelhoudersovereenkomsten

Impact van de hervormingen

27 november 2018

Schenk- en erfbelasting: 3 actuele topics

Tijdens deze studienamiddag worden 3 parellelle opleidingen gegeven door ervaren juristen-fiscalisten

29 november 2018

De nieuwe oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid

Overzicht van de impact van de nieuwe wetgeving inzake insolventie, ondernemingen en vennootschappen.

29 november 2018

Het nieuwe verenigingsrecht

Het nieuwe verenigingsrecht

4 december 2018

Webinar: Bedrijfsgeheimen: bescherming en handhaving bij inbreuken

Een update n.a.v. de omzetting van de EU-richtlijn naar Belgisch recht

4 december 2018

M&A na de hervormingen

Impact nieuwe vennootschapswetgeving en nieuw contractenrecht

12 december 2018

De Private Stichting

Het ideale vehikel voor vermogensplanning?

13 december 2018

Het nieuwe BV-recht

Opportuniteiten en aandachtspunten voor de praktijk

18 december 2018

Fiscale aspecten van erfpacht en opstal

Recente beslissingen VLABEL

20 december 2018

Het kapitaal en het bestuur van de vennootschap

Overzicht en evoluties

12 februari 2019

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

12 februari 2019

Buitengerechtelijke en gerechtelijke actiemiddelen van aandeelhouders en aandeelhoudersrechten

Welke invloed vanuit het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?

3 april 2019