Werken met onderaannemers en zelfstandigen

Recente evoluties en frequente struikelblokken

4 oktober 2018

De gedwongen overdracht van aandelen tussen aandeelhouders

Welke toekomst voor de meest toegepaste procedure binnen het vennootschapsrecht

16 oktober 2018

Juridische aspecten van smart contracts en blockchain

Wegwijs in nieuwe juridische vraagstukken

17 oktober 2018

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd

Hoe correct de solvabiliteit, rendabiliteit, liquiditeit en de bedrijfskapitaalbehoefte van vennootschappen beoordelen

23 oktober 2018

Het kapitaal en effecten

Overzicht en evoluties

13 november 2018

Faillissementsrecht

Overzicht van recente rechtspraak

20 november 2018

Schenken: hoe adequaat plannen en uitvoeren anno 2018

Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgericht overzicht van de laatste ontwikkelingen die een impact hebben inzake schenkingen.

20 november 2018

Aandeelhoudersovereenkomsten

Impact van de hervormingen

27 november 2018

Fiscale eindejaarsoptimalisatie

Gevolgen en opportuniteiten van het 'zomerakkoord'

27 november 2018

De nieuwe oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid

Overzicht van de impact van de nieuwe wetgeving inzake insolventie, ondernemingen en vennootschappen.

29 november 2018

Schenk- en erfbelasting: 3 actuele topics

Tijdens deze studienamiddag worden 3 parellelle opleidingen gegeven door ervaren juristen-fiscalisten

29 november 2018

Webinar: Bedrijfsgeheimen: bescherming en handhaving bij inbreuken

Een update n.a.v. de omzetting van de EU-richtlijn naar Belgisch recht

4 december 2018

Het nieuwe BV-recht

Opportuniteiten en aandachtspunten voor de praktijk

11 december 2018

De Private Stichting

Het ideale vehikel voor vermogensplanning?

13 december 2018