De kwalificatie (van gebruiksrechten) speelt een cruciale rol in ons rechtssysteem. Wenst partij A aan partij B het recht te verlenen om een welbepaald goed van A te gebruiken, dan biedt het Belgisch recht daarvoor verschillende mogelijke kwalificaties. Partijen kunnen opteren voor een persoonlijk gebruiksrecht (huur, bruikleen, ...) of een zakelijk gebruiksrecht (erfpacht, opstal, vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning, erfdienstbaarheid). Aan de keuze van partijen zijn zeer belangrijke rechtsgevolgen verbonden, niet alleen op civiel-, maar ook op fiscaalrechtelijk vlak.

Ondanks het grote praktische belang, is het vaak niet geheel duidelijk welke kwalificatie het door partijen overeengekomen gebruiksrecht moet krijgen. Het is niet alleen de vraag welke kwalificatie moet worden gegeven als partijen hebben nagelaten om de overeenkomst te kwalificeren, die rijst, maar ook de vraag – als partijen de overeenkomst wel hebben gekwalificeerd – hoever partijen kunnen afwijken van het door de wetgever gecreëerde kader, vooraleer de rechter vaststelt dat de gemeenschappelijke bedoeling van partijen (die als spil voor (her)kwalificatie geldt) noopt tot herkwalificatie naar een ander gebruiksrecht.

Programma

12:00 - 14:00
 • Inleiding
 • Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van overeenkomsten
 • Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van overeenkomsten houdende toekenning van een recht van gebruik
  • De invloed van het numerus clausus beginsel op de problematiek
  • Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van erfpacht
  • Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van opstal
  • Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van vruchtgebruik
  • Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van gebruik en bewoning
  • Kwalificatie, herkwalificatie en conversie van het recht van erfdienstbaarheid
 • Conclusie
 • Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

ghijsbrecht-degeest
Ghijsbrecht Degeest
Doctorandus, Instituut voor Goederenrecht - KU Leuven; Lid onderwijsteam Zaken- en Contractenrecht – UHasselt; Redacteur deelgebied Zakenrecht en Zekerheidsrechten “Nieuw Juridisch Weekblad” (NjW)

Ghijsbrecht Degeest studeerde rechten aan de UHasselt (Bachelor in de rechten) en de KU Leuven (Master in de rechten) en voltooide zijn opleiding in 2014 met onderscheiding. In 2015 behaalde hij tevens aan de KU Leuven een Master in het Notariaat, met grote onderscheiding. In 2015 startte hij als notarieel jurist in een notariskantoor te Bree en als deeltijds praktijkassistent aan het Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht. Sedert september 2016 is Ghijsbrecht verbonden aan het Instituut voor Goederenrecht waar hij momenteel als voltijds assistent een proefschrift voorbereidt.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 31 maart 2020 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd)

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

Instituut voor bedrijfsjuristen  

2 punten

2 uren (in aanvraag) 

2 punten (in aanvraag)  

 

 

 

Extra

Live webinar

U kunt dit webinar enkel live bekijken op opgegeven data.

Inschrijven

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer