Tijdens deze studienamiddag worden een aantal belangrijke uitspraken in het appartementsrecht kritisch geanalyseerd. Er werden talrijke uitspraken geveld, waaruit de spreker een selectie heeft gemaakt ten behoeve van de practicus van het appartementsrecht.

Programma

12:45 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:30 

Geactualiseerd overzicht van rechtspraak in het appartementsrecht (2014 – 2019)

17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling | Voorzien einde

Sprekers

astrid-clabots
meester Astrid Clabots
advocaat-vennoot , Clabots Advocaten

Clabots Advocaten en bemiddelaars werd in 2017 opgericht door Meester Astrid Clabots die op dat ogenblik bijna 20 jaar balie-ervaring had en zich in de loop der jaren wist te onderscheiden als specialist inzake vastgoedrecht. Hierbij had ze een bijzondere aandacht voor allerhande juridische vraagstukken inzake appartementsrecht.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

24 januari 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

205 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIV

 

4 punten

3 uren

3,5 uren

 

 

Gerelateerde boeken

de-wet-van-18-juni-mede-eigendom
De wet van 18 juni 2018 tot hervorming van de mede-eigendom 2019
Wolters Kluwer

Bij wet van 18 juni 2018 heeft de wetgever de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake mede-eigendom (art. 577-2 e.v.) gewijzigd, aangevuld en genuanceerd om zo de problemen uit de praktijk aan te pakken.

In dit boek wordt elk gewijzigd artikel uitgebreid besproken:

  • wat waren de problemen onder de voorgaande wet van 2 juni 2010 die aanleiding hebben gegeven tot de doorgevoerde wetswijzigingen?
  • hoe poogt de wetgever hieraan tegemoet te komen?
  • wat zijn de concrete gevolgen van de wijzigingen?

Pluspunten:

  • uitgebreide commentaar bij de wijzigingen;
  • artikelsgewijze bespreking;
  • nuttige bijlagen: parlementaire documenten en gecoördineerde wetteksten.

Een handig boek voor elke mede-eigenaar en praktijkjurist.

Lees meer
appartementsrecht-iii-2018
Appartementsrecht III 2018
Intersentia

Het appartementsrecht blijft volop in beweging. Na de hervorming van 2010 vindt ook in 2018 een belangrijke hervorming van de wetgeving plaats, met heel wat implicaties voor diverse onderdelen van het appartementsrecht, zoals de statuten, de algemene vergadering, de syndicus en de procedures. Tegelijk blijft de rechtspraak rond appartementsrecht overvloedig.

Het boek bevat de volgende bijdragen:
- Statuten en toepassingsdomein van het appartementsrecht na de hervorming van 2018
Vincent Sagaert

- De vernieuwde algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars
Steven Snaet en Mathieu Muylle

- De syndicus in het appartementsrecht
Charlotte Willemot

- Overdracht van een kavel na de hervorming van 2018
Nicolas Carette

- Procedures inzake appartementsrecht
Dorothy Gruyaert

- Het voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars
Bram Maeschaelck

- Appartementsrecht en nutsleidingen: de nieuwigheden na de hervorming van 2018
Vincent Sagaert

- Eerste beschouwingen uit de syndicuspraktijk over de hervorming van de wet op de mede-eigendom anno 2018
Jan Jassogne

- Eerste beschouwingen vanuit het perspectief van de mede-eigenaars op de hervorming van de wet op de mede-eigendom anno 2018
Claire De Cock

- Eerste beschouwingen vanuit het perspectief van de vastgoedmakelaars over de hervorming van de wet op de mede-eigendom anno 2018
Stefaan Leliaert en Bruno Kerckhof

- Gecoördineerde versie van de Appartementswet vanaf 1 januari 2019

Lees meer
het-vastgoedzakboekje
Vastgoedzakboekje 2019
Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementering m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

De informatie is zeer gebruiksvriendelijk gestructureerd. Alle onderwerpen zijn immers gerangschikt volgens thema en waar nodig verduidelijkt met interpretaties en rechtspraak. 

Lees meer

Inschrijven | Rechtspraakoverzicht appartementsrecht - 24/01/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer