Op 15 februari 2017 werd het Vlaamse Onteigeningsdecreet goedgekeurd. Het decreet is nu meer dan een jaar in werking, en overkoepelt de bestaande, maar verschillende verouderde onteigeningswetten uit 1835, 1926 en 1962.

De klassieke onteigeningsvoorwaarden blijven onveranderd, maar de uitvoeringsmodaliteiten en procedures worden gewijzigd. Tijdens dit webinar zal de spreker de nieuwigheden toelichten.

Programma

12:00 - 14:00
  • Toepassingsgebied en inwerkingtreding Vlaams onteigeningsdecreet
  • Onteigeningsvoorwaarden
  • Welke overheden mogen onteigenen?
  • Bestuurlijke fase: het onteigeningsbesluit
  • Gerechtelijke fase: de vrederechter en beroepsmogelijkheden
  • Wederoverdracht na onteigening
  • Afdwingbare overname van het restant

 

Sprekers

michiel_deweirdt
Meester Michiel Deweirdt
Advocaat Odigo

Michiel Deweirdt is actief in het omgevingsrecht, het administratief recht, het onteigeningsrecht en het vastgoedrecht. Hij heeft een bijzondere interesse in het onroerend erfgoedrecht. 

Michiel Deweirdt is licentiaat in de rechten (U. Gent, 2002) en in het milieurecht (U. Gent, 2003). Hij volgde ook een aanvullende academische opleiding 'droit de l'environnement et droit public immobilier' aan de Facultés Universitaires Saint-Louis (F.U.S.L. Brussel, 2005). 

Hij is medewerker van de reeks "Onroerend goed in de praktijk" uitgegeven bij Kluwer. Hij is ook redactielid bij het Tijdschrift Storm. Van 2010 tot en met 2014 was hij voorzitter van de Expertencommissie Onroerend Erfgoed van het Vlaams Gewest. Sinds 1 januari 2015 is Michiel voorzitter van de nieuwe Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. Daarnaast is hij Plaatsvervangend Vrederechter van het Derde Kanton Gent.

Michiel Deweirdt is lid van de balie van West-Vlaanderen en van de balie van Gent. Hij was vennoot bij Monard-D'Hulst sedert 1 september 2011 tot hij Odigo Advocaten vervoegde. Hij geeft regelmatig lezingen en publiceert vaak over vastgoedrecht, onroerend erfgoed, en omgevingsrecht.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 3 april 2019 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd)

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-0580/2019-01

2 punten

2 uren (aangevraagd)

2 uren

1,5 uren

Attest 

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Extra

Live webinar

U kunt dit webinar enkel live bekijken op opgegeven data.

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer