De koop en verkoop van onroerende goederen brengt zeer snel juridische problemen met zich mee, waarvan de getuige de overvloedige rechtspraak in deze materie.

Deze studienamiddag spitst zich toe op de recente rechtspraak inzake de voorkomende juridische problemen bij vastgoedtransacties.

Onze spreker, die de materie dagelijks beoefent, staat voor de rechtspracticus onder andere stil bij totstandkoming, bewijs via email en sms, opschortende en ontbindende voorwaarden, Koopbeloften en verkoopbeloften…

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

 • Hoe komt de koop tot stand: nog steeds een consensueel contract?
 • Bewijsproblemen: koop per email en bij sms
 • Een koop zonder bodemattest is nietig
 • Opschortende en ontbindende voorwaarden
 • Informatieplichten en hun sanctie
 • Verkoop van een goed met bouwovertreding
 • Koopbeloften en verkoopbeloften
 • Verborgen gebreken bij onroerende goederen
 • Precontractuele aansprakelijkheid
 • Hoe ver reikt de leveringsverplichting van de verkoper?
 • Specifieke aandachtspunten bij verkoop van appartementen.
 • Valkuilen bij ontbinding van de koop

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

bart-van-baeveghem

Meester Bart Van Baeveghem

advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem -De Boeck (Netwerk Synergylaw)

Als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in de ruime zin. Horen daarbij: contractenrecht (koop-huur-vastgoedmakelaarsovereenkomsten), maar ook stedenbouwrecht en goederenrecht (o.a. problematieken van erfdienstbaarheden).

Deeltijds verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent als (praktijk)assistent goederenrecht (sinds 2003)

Publiceert in diverse juridische tijdschriften, voornamelijk met betrekking tot contracten van vastgoedbemiddeling.

Co-auteur van diverse juridische uitgaven, waaronder het geannoteerd Burgerlijk Wetboek van Die Keure en de Uitgave Wet en Duiding Huur (Larcier) en Wet en Duiding Erfdienstbaarheden (Larcier) en Wet en Duiding Vastgoed (Larcier).

Regelmatige spreker op diverse juridische lezingen en studiedagen (o.a. voor CIB-Vlaanderen, VIVO, ESCALA) en docent in de opleiding Vastgoedmakelaar bij Opleidingscentrum Syntra Asse.

Praktische informatie

Tijdstip

18 juni 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

328 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het 'Vastgoedzakboekje 2018', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3 uren 

3,5 uren

3,5 uren

Gerelateerde boeken

vastgoedzakboekje-2017

Vastgoedzakboekje 2018

Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementing m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

De informatie is zeer gebruiksvriendelijk gestructureerd. Alle onderwerpen zijn immers gerangschikt volgens thema en waar nodig verduidelijkt met interpretaties en rechtspraak. 

vastgoedwetboek-2017-2018

Vastgoedwetboek 2018

Wolters Kluwer

Al deze aan vastgoed gerelateerde wetten, decreten en andere reglementaire bepalingen liggen verspreid over diverse rechtstakken. Het vergt van elke vastgoedprofessional die zich op het terrein wil wagen dus een grote inspanning om zich al deze disciplines eigen te maken.

Het vastgoedrecht ontwikkelt zich bovendien snel. Deze dynamiek ontstond onder impuls van het Europees recht en van het consumentenrecht, en versnelt steeds meer door de conjuncturele bewegingen op de vastgoedmarkt, door politieke initiatieven en niet in het minst door maatschappelijke en sociologische evoluties.

Elke vastgoedprofessional moet dus goed bij de les zijn om in dit brede vakdomein overeind te blijven. Een vastgoedwetboek is daarbij zonder twijfel een van de belangrijkste instrumenten. Dit geldt a fortiori voor studenten die zich in de materie moeten verdiepen en er de noodzakelijke kennis over moeten vergaren. Dit vastgoedwetboek vormt voor hen zowel een eerste introductie in als een leidraad bij de meeste aandachtsgebieden van het onroerendgoedrecht.

De lezer die dit vastgoedwetboek goed weet te gebruiken, zal zijn entree in de vastgoedwereld niet missen!

Alle wetgeving die in het Vastgoedwetboek is opgenomen, kan ook op ImmoSpector geraadpleegd worden (en alle wijzigingen aan de wetgeving na de publicatie van het boek), aan de hand van de codenummers die het opschrift van de akten worden vermeld. Toekomstige wijzigingen worden eveneens vermeld (in duidelijk te onderscheiden kleiner lettertype.

Tot slot bevat het boek een duidelijke inhoudstafel om het opzoeken de vergemakkelijken.

themis-99-vastgoedrecht-2017

Themis 99 - Vastgoedrecht 2017

Die Keure

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven) bespreekt de recente rechtspraak vastgoedrecht: eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal, enz.

Prof. dr. Nicolas Carette (UA) analyseert vanuit praktijkgericht oogpunt de recente rechtspraak rond appartementsrecht.

Prof. Dirk Michiels (notaris, KU Leuven) licht de belangrijke rechtspraak rond toevallige en vrijwillige mede-eigendom en tontine toe.

Prof. dr. Ruud Jansen (notaris, VUB) en Prof. dr. Matthias Storme (KU Leuven en UA) zullen u onderhouden over het lot van zakelijke rechten in insolventie: beslag, faillissement, enz.

Inschrijven | Koop-verkoop van onroerende goederen - 18/06/2019

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46