De syndicus is het wettelijk vertegenwoordigingsorgaan van de Vereniging van Mede-eigenaars. Grotere gebouwen hebben bijna steeds een professionele syndicus. De syndicus speelt een cruciale rol binnen de vereniging van mede-eigenaars en de taak van de syndicus is duidelijk omschreven in de Belgische wetgeving. Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgericht overzicht van het takenpakket van de syndicus, waarbij ook wordt stilgestaan bij mogelijke oorzaken van conflicten en uiteraard ook het aspect aansprakelijkheid aan bod zal komen.

Sprekers

willem-meuwissen

Meester Willem Meuwissen

Advocaat-vennoot, Meuwissen & Co Advocaten & Mediators

Willem Meuwissen is een expert in het onderhandelen, bemiddelen en procederen van conflicten in handelsrecht, vennootschappenrecht en vastgoedrecht. Hij is de auteur van meerdere publicaties in handelsrecht en bemiddeling. Hij onderwijst bemiddeling en onderhandeling in de opleidingscursus tot Erkende Bemiddelaar, tweemaal per jaar georganiseerd door bMediation.
Ook doceert hij in de European Mediation Training for Practitioners of Justice, jaarlijks georganiseerd door de Association for International Arbitration.

Hij is lid van de Bijzondere Commissie voor Burgerlijke en Handelszaken van de Federale Bemiddelingscommissie en lid van de Commissie ADR van de Orde van Vlaamse Balies.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

De syndicus

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

de-syndicus-uw-111-antwoorden

De syndicus: uw 111 antwoorden

Intersentia

Het beheer van appartementsgebouwen is een complexe en technische juridische materie waarbij de syndicus een cruciale rol speelt. De verschillende eigendomsaanspraken in hetzelfde gebouw brengen heel wat vragen uit meerdere rechtsdomeinen mee.

Aan de hand van 111 vragen ordent dit boek de diverse regels op een overzichtelijke wijze en brengt zo systematiek in de materie. De (juridische) vragen inzake de appartementsmede-eigendom en het beheer zijn geordend in zes delen:

- het beroep en de aanstelling van de syndicus,
- de syndicus en de wet op de mede-eigendom, 
- de syndicus en de algemene vergadering, 
- de syndicus en (het bouwen van) het appartementsgebouw, 
- enkele fiscale aspecten, en 
- enkele aspecten inzake conflictmanagement.

Elke vraag wordt concreet en helder beantwoord vanuit het standpunt van de syndicus zonder daarbij het grotere plaatje uit het oog te verliezen. Zo biedt het boek een belangrijk houvast voor al wie met de activiteiten van een syndicus te maken krijgt: vooreerst de syndicus zelf, maar ook individuele mede-eigenaars, bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, advocaten, architecten …

De samenwerking tussen auteurs uit verschillende sectoren (academici, advocaten, overheidsjuristen, syndici en medewerkers van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) staat garant voor een multidisciplinaire aanpak en garandeert het praktische nut voor de lezer. 

Met bijdragen van Indra Arteschene, Stefaan Leliaert, Marlies Lernout, Willem Meuwissen, Nick Portugaels, Jurgen Vansteene en Andy Verhaegen.

codex-bouwrecht-2017-2018

Codex Bouwrecht 2017-2018

Die Keure

Deze codex is juridisch intradisciplinair. De auteurs willen alle juridische hoeken en kantjes van het bouwgebeuren aftasten. Zeer bewust beperken ze zicht daarom niet tot privaatrecht of tot publiekrecht. Alle aspecten, zowel van contractenrecht, zakenrecht of aansprakelijkheidsrecht, administratief recht, milieurecht of stedenbouwrecht, fiscaal recht, vennootschapsrecht of sociaal recht, en nog veel meer, komen aan bod.

Deze codex is een compagnon die u kan begeleiden bij alle fases van het bouwgebeuren. Hij is zowel bedoeld voor de aannemer of promotor, voor de architect of een studiebureau, alsook voor een opdrachtgever-bouwheer.

Voor de editie 2017-2018 werden de teksten in deze codex bijgewerkt tot B.S. 31 augustus 2017.

vastgoed-in-pocket-voor-het-vlaams-gewest-2017-2018

Vastgoed in pocket voor het Vlaams Gewest 2017-2018

Wolters Kluwer

Wie moet er zorgen voor het energieprestatiecertificaat (EPC) bij de verkoop van een woning? Heb je het EPC ook nodig bij de verhuur van een appartement? Welke gevolgen heeft de zesde staatshervorming op het vlak van de woonfiscaliteit? Hoe wordt de meerwaarde op onroerende goederen belast? Wie kan een recht van voorkoop uitoefenen? Wat als er bij de overdracht van een grond een verontreiniging werd vastgesteld?

Vastgoed in Pocket geeft aan de hand van meer dan vijfhonderd alfabetisch gerangschikte trefwoorden een antwoord op al uw vragen over de financiering en de fiscale aspecten van vastgoedtransacties, de milieuvoorschriften en de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Troeven

  • vele voorbeelden uit de praktijk,
  • handige checklists,
  • nuttige adressen,
  • tarieven om te vergelijken,
  • praktische tips.

Vastgoed in Pocket  is een complete en onmisbare leidraad voor iedere professional in de vastgoedsector.

privaatrechtelijke-aanneming-van-bouwzaken

Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken 2016

Intersentia

De aanneming van private bouwwerken is geen rechtstak op zich, maar valt onder verschillende rechtsdomeinen. Ze kan daarom vanuit verscheidene oogpunten worden behandeld.

In dit CBR-cahier Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken behandelen Marco Schoups en Siegfried Busscher de voornaamste contractuele aspecten van de aanneming van private bouwwerken. Zij bespreken de kwalificatie en aard van de aannemingsovereenkomst, de totstandkoming, de prijsbepaling, de wijzigingen en meerwerken, de verbintenissen van de aannemer en de bouwheer, de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer vóór en na aanvaarding van de werken, zijn foutloze en buitencontractuele aansprakelijkheid, zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid in solidum, de beëindiging van de aannemingsovereenkomst en onder- en nevenaanneming.

Hiermee wordt op gedetailleerde wijze ingegaan op de verbintenisrechtelijke positie van de aannemer in het privaatrechtelijk aannemingsrecht. Ook de verplichtingen van de bouwheer tegenover de aannemer komen daarbij uitgebreid aan bod. De onderbouwing van dit werkstuk door verwijzingen naar recente rechtspraak en rechtsleer maakt het een handig instrument en naslagwerk voor de praktijkjurist. 

Marco Schoups is advocaat aan de balies van Antwerpen en Brussel (Nl.). Hij is ook co-voorzitter van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht en vice-stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen. Siegfried Busscher is advocaat aan de balie van Antwerpen. Zij zijn auteurs van diverse publicaties over bouwrecht en aanverwante materies.

contractuele-clausules-aanneming-bouwwerken

Contractuele clausules. Aanneming - bouwwerken 2016

Intersentia

Aanneming - Bouwwerken bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Inhoud
Vergunningen, Steve Ronse en Deborah Smets
Volgorde van documenten, Johanna Waelkens
Onderaanneming, Nicolas Carette en Siegfried Busscher
Prijsvariatie – prijsbepaling – prijsaanpassing, Wim Goossens
Meerwerken en wijzigingen, Siegfried Busscher
Overmachtsclausules bij aanneming van bouwwerken en infrastructuurwerken, Jellen Rasquin en Anouk Draulans
Oplevering en aanvaarding, Kristof Uytterhoeven
Opzeggingsclausules, Frederick Bruloot
Ontbindingsclausules, Sébastien De Rey
Retentieclausules, Michiel Vanwynsberghe
Schadebedingen, Maarten Somers
Vrijwaring, Marco Schoups en Pim Van den Bos

uitgifteakten-voor-kleine-en-bijzondere-appartementengemeenschappen

Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementen-gemeenschappen van mede-eigenaars 2015

Wolters Kluwer

Voor kleine en bijzondere appartementensplitsingen is dit echter niet evident.

Daarop inspelend maakt de Appartementswet het mogelijk onder specifieke voorwaarden af te zien van de wettelijke beheerstructuur en bijzondere samenwerkingsvormen in de plaats te stellen.

Centraal in het onderzoek naar alternatieven voor de appartementensplitsing staan de rechtsfiguren zaakgemeenschap, boedelgemeenschap en flatexploitatievennootschap waaronder de appartementseigenaars desgewenst kunnen samenwerken en voordeel halen bij het beheer van de gemeenschappelijke delen van hun gebouw. 

Praktische informatie

Tijdstip 14 juni 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Beveren Hotel Van der Valk
Prijs

210 EUR (excl btw)

250 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)


Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'De syndicus: uw 111 antwoorden 2016', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde Vlaamse Balies

BIBF/IBR

BIV

IAB-B0458/2016-01

 

3 punten

3,5 uren

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | De syndicus: opdrachten en aansprakelijkheden - 14/06/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37