Op 2 juli 2018 verscheen in het BS de wet die een nieuwe regeling inzake mede-eigendom bevat (Wet van 18 juni 2018).

De wet treedt in werking vanaf 1 januari 2019 en geldt voor elk gebouw of elke groep gebouwen die beantwoorden aan de in artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek, al worden er overgangsmaatregelen voorzien waardoor onder meer de statuten niet dienen te worden gewijzigd.

Onze spreker stelt u deze wetswijziging in diepte uiteen, en staat daarbij ook stil bij de juridische gevolgen ervan. Tijdens de uiteenzetting wordt uitvoerig in gegaan op voorbeelden en voorgaanden uit de praktijk, waarmee de relevantie van doorgevoerde wijzigingen geduid wordt.

Spreker

astrid-clabots
Meester Astrid Clabots
Advocaat-vennoot, Clabots Advocaten

Mr. Astrid Clabots is een erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Bemiddeling : een gestructureerde procedure, waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar/mediator hun geschil te schikken. Deze procedure kan door de partijen worden ingeleid of door een rechterlijke instantie worden voorgesteld of gelast.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

De nieuwe wet mede-eigendom

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

vastgoedzakboekje-2017
Vastgoedzakboekje 2018
Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementing m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

De informatie is zeer gebruiksvriendelijk gestructureerd. Alle onderwerpen zijn immers gerangschikt volgens thema en waar nodig verduidelijkt met interpretaties en rechtspraak. 

Lees meer
vastgoed-in-pocket-voor-het-vlaams-gewest-2017-2018
Vastgoed in pocket voor het Vlaams Gewest 2017-2018
Wolters Kluwer

Wie moet er zorgen voor het energieprestatiecertificaat (EPC) bij de verkoop van een woning? Heb je het EPC ook nodig bij de verhuur van een appartement? Welke gevolgen heeft de zesde staatshervorming op het vlak van de woonfiscaliteit? Hoe wordt de meerwaarde op onroerende goederen belast? Wie kan een recht van voorkoop uitoefenen? Wat als er bij de overdracht van een grond een verontreiniging werd vastgesteld?

Vastgoed in Pocket geeft aan de hand van meer dan vijfhonderd alfabetisch gerangschikte trefwoorden een antwoord op al uw vragen over de financiering en de fiscale aspecten van vastgoedtransacties, de milieuvoorschriften en de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Troeven

  • vele voorbeelden uit de praktijk,
  • handige checklists,
  • nuttige adressen,
  • tarieven om te vergelijken,
  • praktische tips.

Vastgoed in Pocket  is een complete en onmisbare leidraad voor iedere professional in de vastgoedsector.

Lees meer
codex-bouwrecht-2017-2018
Codex Bouwrecht 2017-2018
Die Keure

Deze codex is juridisch intradisciplinair. De auteurs willen alle juridische hoeken en kantjes van het bouwgebeuren aftasten. Zeer bewust beperken ze zicht daarom niet tot privaatrecht of tot publiekrecht. Alle aspecten, zowel van contractenrecht, zakenrecht of aansprakelijkheidsrecht, administratief recht, milieurecht of stedenbouwrecht, fiscaal recht, vennootschapsrecht of sociaal recht, en nog veel meer, komen aan bod.

Deze codex is een compagnon die u kan begeleiden bij alle fases van het bouwgebeuren. Hij is zowel bedoeld voor de aannemer of promotor, voor de architect of een studiebureau, alsook voor een opdrachtgever-bouwheer.

Voor de editie 2017-2018 werden de teksten in deze codex bijgewerkt tot B.S. 31 augustus 2017.

Lees meer
verkavelen-in-vlaanderen-2018
Verkavelen in Vlaanderen 2018
Intersentia

De verkavelingsvergunning is een buitenbeentje in het klassiek administratief recht. De vergunning combineert in één akte de individuele situatie van de verkavelaar en het reglementair statuut van het verkavelde goed. Daardoor is verkavelen een goedkope manier om een project vorm te geven. De verkavelingsvergunning biedt rechtszekerheid voor de daaropvolgende stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Recent heeft de Vlaamse decreetgever de verkavelingstechniek opengesteld voor andere doeleinden dan woningbouw. Daardoor is de verkaveling ten volle een techniek voor de projectontwikkeling geworden. 

De reglementering die de verkaveling beheerst, is door de jaren talloze keren gewijzigd, niet in het minst omwille van misbruiken of ongewenste effecten. Dat heeft voor gevolg dat verkavelen, hoewel stedenbouwkundig een eenvoudig instrument, in de praktijk niet zo eenvoudig is. Een goede verkaveling vereist ook de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen. Die samenwerking is niet beperkt tot de totstandkoming, maar betreft ook de uitvoering en de overdracht. Dat is de reden waarom de verkaveling een uitgesproken onderwerp is voor de Vastgoedpraktijkstudies

In dit boek worden voor het eerst in Vlaanderen alle aspecten van de verkavelingsoperatie bij elkaar gebracht door een multidisciplinair team van gedegen experten. Het boek is tot stand gekomen op een scharniermoment in de wetgeving, namelijk het invoeren van de omgevingsvergunning. De auteurs hebben daar rekening mee gehouden, zodat het voorliggende boek een werkinstrument is in de meest recente stand van de wetgeving.

Lees meer
appartementsrecht-iii
Appartementsrecht III
Intersentia

Het appartementsrecht blijft volop in beweging. Na de hervorming van 2010 vindt ook in 2018 een belangrijke hervorming van de wetgeving plaats, met heel wat implicaties voor diverse onderdelen van het appartementsrecht, zoals de statuten, de algemene vergadering, de syndicus en de procedures. Tegelijk blijft de rechtspraak rond appartementsrecht overvloedig.

Het boek bevat de volgende bijdragen:
- Statuten en toepassingsdomein van het appartementsrecht na de hervorming van 2018
Vincent Sagaert

- De vernieuwde algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars
Steven Snaet en Mathieu Muylle

- De syndicus in het appartementsrecht
Charlotte Willemot

- Overdracht van een kavel na de hervorming van 2018
Nicolas Carette

- Procedures inzake appartementsrecht
Dorothy Gruyaert

- Het voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars
Bram Maeschaelck

- Appartementsrecht en nutsleidingen: de nieuwigheden na de hervorming van 2018
Vincent Sagaert

- Eerste beschouwingen uit de syndicuspraktijk over de hervorming van de wet op de mede-eigendom anno 2018
Jan Jassogne

- Eerste beschouwingen vanuit het perspectief van de mede-eigenaars op de hervorming van de wet op de mede-eigendom anno 2018
Claire De Cock

- Eerste beschouwingen vanuit het perspectief van de vastgoedmakelaars over de hervorming van de wet op de mede-eigendom anno 2018
Stefaan Leliaert en Bruno Kerckhof

- Gecoördineerde versie van de Appartementswet vanaf 1 januari 2019

Lees meer
handboek-appartementsrecht
Handboek Appartementsrecht 4de editie
Wolters Kluwer

De wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenbeslechting geeft in titel 6 (diverse wijzigingen inzake de wetgeving betreffende de mede-eigendom) een nieuwe oriëntering aan het appartementsrecht. Bijna alle artikelen van de bestaande wetgeving worden aangepast of fundamenteel gewijzigd.

In deze vierde editie van het Handboek Appartementsrecht analyseert en verduidelijkt Roland Timmermans op een grondige manier de resultaten van de vele opvallende wetswijzigingen.

Daarnaast wordt de brug geslagen met tientallen nieuwe publicaties omtrent acute rechtsvragen in het appartementsrecht en met honderden nieuwe rechterlijke uitspraken over talloze praktische kwesties bij het leven in mede-eigendom. Het handboek is aangevuld met meer dan 6500 voetnoten waarin een schat aan bronnenmateriaal en talloze rechtsvergelijkende verwijzingen zijn verwerkt.
Dit encyclopedische werkinstrument is een ondersteuning voor het beheer en de dagelijkse beleving van een flatgebouw én een belangrijk hulpinstrument in de rechtspraktijk van advocaten, magistraten, notarissen, bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, boekhouders en accountants.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

24 oktober 2018

13.30u - 17.30u
Locatie

Gent

Holiday Inn Gent Expo

Prijs

199 EUR (excl. btw)

274 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)


Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Appartementsrecht III', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

 

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

BIV

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | De nieuwe wet mede-eigendom - 24/10/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer