Wij stelden voor u een studiedag 'Actualia Vastgoed' samen met vier sessies gegeven door vier specialisten in dit uiteenlopende rechtsdomein met actuele topics rond bouwen, verbouwen, contracten, aansprakelijkheid en verzekeringen.

Programma

08:30 - 09:00 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

09:00 - 17:30

09.00u-10.45u

Sessie 1 – Aansprakelijkheid van bouwactoren (Mr. Kristof Uytterhoeven)

 

·       programma volgt 

 

 

10.45u-11.00

Pauze

 

11.00u-12.45u

Sessie 2 - Vastgoedcontracten (Mr. Steven Slachmuylders)

 

·       programma volgt 

 

 

12.45u-13.30u

Lunch

 

13.30u-15.15u

Sessie 3 - Zakenrechtelijke knel- en aandachtspunten bij het optoppen van appartementsgebouwen (Dhr. Ghijsbrecht Degeest)

 

·        programma volgt

 

15.15u-15.30u

Pauze

 

15.30u-17.15u

Sessie 4 – Vastgoed en verzekeringen (Mr. Astrid Clabots)

 

·          programma volgt 

 

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

kristof-uytterhoeven
prof. dr Kristof Uytterhoeven
advocaat-vennoot Caluwaerts-Uytterhoeven, hoofddocent KULeuven

Kristof Uytterhoeven legt zich toe op het vastgoedrecht en het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk bouwrecht in de ruime zin van het woord. Zijn expertise situeert zich in het bijzonder op het vlak van overheidsopdrachten, privaatrechtelijke bouwcontracten en het statuut en de deontologie van de architect. 

Door zijn jarenlange ervaring als advocaat biedt hij U een hoogstaande juridische adviesverlening, evenals een optimale bijstand bij het onderhandelen van vastgoedcontracten en het succesvol behandelen van geschillen zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor administratieve rechtscolleges.

Lees meer
steven-slachmuylders
meester Steven Slachmuylders
advocaat Caluwaerts-Uytterhoeven , Caluwaerts-Uytterhoeven

Steven Slachmuylders is advocaat aan de balie te Antwerpen sinds 2011. Hij is sinds oktober 2014 werkzaam bij Caluwaerts Uytterhoeven. Sinds 2015 is Steven Slachmuylders ingeschreven aan zowel de balie te Antwerpen als de balie te Brussel. Per 1 mei 2016 is hij tevens partner van het kantoor.

Steven Slachmuylders behaalde in 2011 met onderscheiding zijn Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Hij koos voor een Minor Strafrecht en een Major Burgerlijk Recht, en ontwikkelde een bijzondere interesse voor het verbintenissen- en bijzondere overeenkomstenrecht in zijn meest ruime zin. Nadien behaalde Steven Slachmuylders nog met onderscheiding het diploma van Master in Business Law aan de Universiteit van Antwerpen.

Lees meer
ghijsbrecht-degeest
de heer Ghijsbrecht Degeest
Doctoraatsassistent Instituut voor Goederenrecht, KULeuven

Ghijsbrecht is master in de rechten (2014) en in het notariaat (2015) en was in 2015 werkzaam als notarieel jurist en als praktijkassistent aan het Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven.

Sinds 2016 is Ghijsbrecht voltijds verbonden aan het Instituut voor Goederenrecht van de KU Leuven, waar hij een doctoraat voorbereidt over kwalificatie en herkwalificatie van zakelijke en persoonlijke gebruiksrechten.

Ghijsbrecht is redacteur voor het deelgebied Zakenrecht en Zekerheidsrechten van het Nieuw Juridisch Weekblad (NJW) en maakt tevens deel uit van het onderwijsteam Zaken- en Contractenrecht aan de UHasselt.

Lees meer
astrid-clabots
meester Astrid Clabots
advocaat-vennoot, .Clabots advocaten

Meester Astrid Clabots kan terugbuigen op bijna 20 jaar balie-ervaring en  heeft zich in de loop der jaren geprofileerd als specialist inzake vastgoedrecht met bijzondere aandacht voor allerhande juridische vraagstukken inzake appartementsgebouwen.

Naast de klassieke juridische geschillenbeslechting heeft ze zich inmiddels ook verdiept in een oplossingsgerichte aanpak via bemiddeling.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

24 april 2020

09.00u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas  Hotel Serwir 
Prijs

305 EUR (excl. btw)

60 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies


 

BIV 

Instituut voor Bedrijfsjuristen

7 punten


 

7 uren 

7 punten in aanvraag (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving) 

Gerelateerde boeken

vastgoedwetboek-2019-2020
Vastgoedwetboek 2019-2020
Wolters Kluwer

Al deze aan vastgoed gerelateerde wetten, decreten en andere reglementaire bepalingen liggen verspreid over diverse rechtstakken. Het vergt van elke vastgoedprofessional die zich op het terrein wil wagen dus een grote inspanning om zich al deze disciplines eigen te maken.

Het vastgoedrecht ontwikkelt zich bovendien snel. Deze dynamiek ontstond onder impuls van het Europees recht en van het consumentenrecht, en versnelt steeds meer door de conjuncturele bewegingen op de vastgoedmarkt, door politieke initiatieven en niet in het minst door maatschappelijke en sociologische evoluties.

Elke vastgoedprofessional moet dus goed bij de les zijn om in dit brede vakdomein overeind te blijven. Een vastgoedwetboek is daarbij zonder twijfel een van de belangrijkste instrumenten. Dit geldt a fortiori voor studenten die zich in de materie moeten verdiepen en er de noodzakelijke kennis over moeten vergaren. Dit vastgoedwetboek vormt voor hen zowel een eerste introductie in als een leidraad bij de meeste aandachtsgebieden van het onroerendgoedrecht.

De lezer die dit vastgoedwetboek goed weet te gebruiken, zal zijn entree in de vastgoedwereld niet missen!

Alle wetgeving die in het Vastgoedwetboek is opgenomen, kan ook op ImmoSpector geraadpleegd worden (en alle wijzigingen aan de wetgeving na de publicatie van het boek), aan de hand van de codenummers die het opschrift van de akten worden vermeld. Toekomstige wijzigingen worden eveneens vermeld (in duidelijk te onderscheiden kleiner lettertype.

Tot slot bevat het boek een duidelijke inhoudstafel om het opzoeken de vergemakkelijken.

Lees meer
vastgoedzakboekje-2019
Vastgoedzakboekje 2019
Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementering m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

De informatie is zeer gebruiksvriendelijk gestructureerd. Alle onderwerpen zijn immers gerangschikt volgens thema en waar nodig verduidelijkt met interpretaties en rechtspraak. 

Lees meer
huurzakboekje-2019
Huurzakboekje - 2019
Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementering m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

Het is een beknopte gids die u een schematisch, goed gestructureerd en actueel overzicht biedt van de materie, die vervat ligt in een enorm aantal afzonderlijke wetten, decreten en besluiten. Het behandelt het huurrecht vanuit verschillende situaties op een duidelijke en herkenbare wijze en houdt daarbij rekening met de regionale verschillen.

Lees meer
x-overeenkomsten-deel-2-bijzondere-overeenkomsten-aanneming-van-werk-lastgeving
X Overeenkomsten deel 2 Bijzondere overeenkomsten Aanneming van werk - Lastgeving
Wolters Kluwer

In dit werk worden de overeenkomsten van aanneming van werk en van lastgeving besproken. Deze overeenkomsten zijn de twee belangrijkste contracten waarmee juridisch gestalte wordt gegeven aan de wijze waarop de personen en de ondernemingen die werkzaam zijn in de dienstverlenende sector hun diensten aanbieden. Zij worden hier in één enkel boek grondig en uitvoerig geanalyseerd.

Eerst komt de overeenkomst van aanneming van werk aan bod. Achtereenvolgens behandelt de auteur :

 • het begrip en de geldige totstandkoming van deze overeenkomst
 • het bewijs en de interpretatie
 • de verbintenissen van de aannemer
 • de verbintenissen van de opdrachtgever
 • de eigendoms- en risico-overdracht
 • de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gebreken van het (bouw)werk na de aanvaarding
 • de onderaanneming
 • de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect tegenover derden
 • de beëindiging van de aannemingsovereenkomst
 • de zgn. Wet Breyne

In het tweede deel van dit werk onderzoekt de auteur de overeenkomst van lastgeving. In dit deel komen achtereenvolgens aan bod :

 • de vertegenwoordiging
 • het belang
 • de kenmerken
 • de geldigheidsvereisten
 • de omvang en het bewijs van de lastgeving
 • de verbintenissen van de lasthebber
 • de verbintenissen van de lastgever
 • de werking van de lastgeving tegenover derden
 • de beëindiging van de lastgeving
Lees meer

Inschrijven | Actualia vastgoed - 24/04/2020

Contact