Opleidingen vastgoed- en stedenbouwrecht

Rechtspraakoverzicht appartementsrecht

Overzicht van recente uitspraken

24 januari 2020, Sint-Niklaas

Bouwrecht in het appartementsgebouw

In dit seminarie staan we stil bij de wisselwerking tussen bouwrecht (aannemings – en contractenrecht, Wet Breyne) en de toepassing van het appartementsrecht. Hoe verhouden de VME en haar organen zic

29 januari 2020, Live Webinar

Actualia omgevingsrecht

Actualia omgevingsrecht

30 januari 2020

Zakelijke rechten: belang en grenzen inzake (her)kwalificatie en conversie

De kwalificatie (van gebruiksrechten) speelt een cruciale rol in ons rechtssysteem. Wenst partij A aan partij B het recht te verlenen om een welbepaald goed van A te gebruiken, dan biedt het Belgisch

31 maart 2020, Live Webinar

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar