Opleidingen vastgoed- en stedenbouwrecht

Rechtspraakoverzicht appartementsrecht

Overzicht van recente uitspraken

26 september 2019

Vastgoed en verzekeringen

Vastgoed en verzekeringen

10 oktober 2019

Fiscale aspecten van erfpacht en opstal

Recente beslissingen VLABEL

17 oktober 2019

Vlaamse registratiebelasting: update

Praktijkgericht overzicht met analyse van de recente Vlabelstandpunten

18 oktober 2019

Ongeschreven rechtsgrenzen: verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van rechtsmisbruik

Mogelijkheden en begrenzingen – praktijkgerichte benadering met nadruk op rechtspraak

24 oktober 2019

Woninghuur

Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet

24 oktober 2019

De grenzen aan de kwalificatie van de verschillende zakelijke gebruiksrechten

Toegespitst op vastgoedconstructies

19 november 2019

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar