De nieuwe wet mede-eigendom

Hervorming van de regels inzake gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen

28 september 2018

Actualia handelshuur

Recente ontwikkelingen & toekomstige aanpassingen

16 oktober 2018

Burenhinder

Impact nieuw goederenrecht en praktische cases

18 oktober 2018

Bodemverontreinigingen, bodemsaneringen en grondverzet

Recente wijzigingen en aandachtspunten bij overdracht van gronden

23 oktober 2018