Opleidingen vastgoed- en stedenbouwrecht

Onteigening anno 2020

De eerste rechtspraak na het decreet

5 mei 2020, On Demand Webinar

Actualia Pacht

De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid inzake pachtwetgeving naar de gewesten overgeheveld. Het Waalse Gewest is de eerste regio die erin slaagt om de pachtwetgeving te hervormen.

28 mei 2020, Live Webinar

Het nieuw goederenrecht: Zakelijke rechten anno 2020

De Kamer keurde op 30.01.2020 het "Wetsvoorstel houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek" goed tijdens de plenaire vergadering.

29 mei 2020, Virtual Classroom

Nieuw goederenrecht: evoluties en toekomstperspectieven inzake erfpacht & opstal, vruchtgebruik & erfdienstbaarheden

Tijdens deze webinar staan we stil bij de voornaamste nieuwigheden inzake erfpacht & opstal, vruchtgebruik & erfdienstbaarheden

9 juni 2020, Live Webinar

Krachtlijnen en overzicht van de belangrijkste wijzigingen inzake zakelijke rechten t.g.v. de hervorming van het goederenrecht

Tijdens deze webinar krijgt u een algemeen overzicht: hoe gaat het zaken- en goederenrecht er in de toekomst uitzien?

9 juni 2020, Live Webinar

De Vereniging van Mede-eigenaars: Bijdragen in kosten en lasten, incassobeleid, verhaalsmogelijkheden en voorrechten

Onze webinar days: 6 online opleidingen verdeeld over 2 dagen

24 augustus 2020, Live Webinar

Actualia algemeen huurrecht en woninghuur

Actualia algemeen huurrecht en woninghuur: overzicht van rechtspraak

24 september 2020, Live Webinar

Actualia Vastgoed

Actualia vastgoed: 4 actuele sessies door specialisten.

29 oktober 2020, Sint-Niklaas

Bouwrecht in het appartementsgebouw

In dit seminarie staan we stil bij de wisselwerking tussen bouwrecht (aannemings – en contractenrecht, Wet Breyne) en de toepassing van het appartementsrecht. Hoe verhouden de VME en haar organen zic

On Demand Webinar

Zorgvolmacht als sluitstuk van vermogensplanning

Mogelijkheden en grenzen anno 2020

On Demand Webinar

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar

Zakelijke rechten: belang en grenzen inzake (her)kwalificatie en conversie

De kwalificatie (van gebruiksrechten) speelt een cruciale rol in ons rechtssysteem. Wenst partij A aan partij B het recht te verlenen om een welbepaald goed van A te gebruiken, dan biedt het Belgisch

On Demand Webinar

Burenhinder

impact nieuw goederenrecht en praktische cases

On Demand Webinar

De Algemene Vergadering van de VME in gewone – en buitengewone omstandigheden – Capita Selecta

Topics met betrekking tot de Algemene Vergadering – formaliteiten – notuleringsplicht – wijze van vergaderen – vergaderingen langs digitale weg ? – schriftelijke stemming ?

On Demand Webinar