In het eerste deel van dit seminarie wordt de verjaring van de strafvordering grondig toegelicht. Hoewel de berekening van de verjaring van de strafvordering in theorie heel eenvoudig kan zijn, is het in de meeste zaken bijzonder complex. Daarom worden alle principes die van tel zijn bij het berekenen van de verjaring van de strafvordering uiteengezet en besproken vanuit een ‘stappenplan’ om tot een correcte berekening te komen. Berekeningen waar u vroeger geen beginnen aan zag, worden daardoor eindelijk haalbaar.
In het tweede deel wordt aan de hand van recente rechtspraak een overzicht gegeven van alles wat u moet weten over de redelijke termijn in strafzaken.

Programma

12:30 - 13:30  Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

 • Berekening van de verjaring van de strafvordering, waarbij o.a. aan bod komen:             
  • aard van het misdrijf en toepasselijke termijn
  • aanvang van de verjaring
  • stuiting
  • schorsing
 • De redelijke termijn in strafzaken, waarbij o.a. aan bod komen:
  • aanvang en eindpunt
  • beoordeling
  • rechtsgevolgen

17:15 - 17:30

 mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

joachim-meese
Prof. dr. Joachim Meese
Advocaat, Hoofddocent UAntwerpen

Diploma’s

Licentiaat in de Rechten, Universiteit Gent, 1997
Licentiaat in de Criminologische Wetenschappen, Universiteit Gent, 1998
Doctor in de Rechten, Universiteit Gent, 2005 (proefschrift: De duur van het strafproces)
Getuigschrift van de bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken, 2015

Ervaring

Ingeschreven aan de Balie van Gent sinds 1998
Professor straf(proces)recht aan de Universiteit Antwerpen sinds 2010

Talen

Nederlands, Frans, Engels (attest CEFR level C1), Duits

Activiteiten

Professor straf(proces)recht aan de Universiteit Antwerpen
Doceert volgende opleidingsonderdelen: strafprocesrecht, grondige studie strafprocesrecht, jeugdbeschermingsrecht
Redactielid Nullum Crimen (Intersentia)
Redactielid Wetboeken Die Keure – Strafrecht
Redactielid Digital Evidence and Electronic Signature Law Review
Redactielid Bibliotheek Strafrecht (De Boeck & Larcier)
Redactielied boekenreeks Strafprocesrecht en politierecht in perspectief (Die Keure)
Redactielid Sdu Commentaar EVRM online (Sdu Uitgevers)
Redactielid Jubel.be
Nalezer Actua Leges (De Boeck & Larcier)
Vast lid van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland
Lid van de Raad van Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht
Wetenschappelijk medewerker databank Kluwer (gegevensbeheer voor Jura)
Plaatsvervangend lid van de Adviescommissie voor de benoeming van advocaten bij het Hof van Cassatie
Jurylid jaarlijkse prijs Orde van Advocaten te Antwerpen
Veel gevraagd spreker op nationale en internationale wetenschappelijke evenementen

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

14 november 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

199 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

 

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB

 

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Gerelateerde boeken

zakboekje_strafprocesrecht
Zakboekje strafprocesrecht 2019
Wolters Kluwer

Sinds de Salduz-wet komen politiemensen en advocaten steeds vaker met elkaar in contact. Voor beiden is het belangrijk om te weten welke procedureregels omschreven staan in het Wetboek van strafvordering, en hoe ze praktisch toegepast kunnen worden. Dit Zakboekje Strafprocesrecht is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. 

Het zakboekje bevat en bespreekt de meest relevante wetteksten die nodig zijn om het strafprocesrecht met kennis van zaken te beoefenen: het Wetboek van strafvordering, de Wet op de voorlopige hechtenis en de Wet op het politieambt. De zes auteurs met nauwe banden met politie, magistratuur, de balie en het onderwijs putten voor de samenstelling van de commentaarteksten uit hun eigen praktijkervaring. Zo krijgt de lezer inzicht in de samenhang tussen de regels en concrete tips om de regels om te zetten in de praktijk.

Editie 2017 van het Zakboekje Strafprocesrecht werd redactioneel afgesloten op 31 december 2016. In het voorjaar van 2019 verschijnt er een nieuwe editie.

Dit Zakboekje Strafprocesrecht bevat in combinatie met het Zakboekje Strafrecht een volledig overzicht van het Belgische strafrecht en strafprocesrecht. De twee zakboekjes zijn complementair en elke editie krijgt om de twee jaar een update. Samen vormen ze een onmisbare bron van kennis voor wie dagelijks of sporadisch met deze thematiek in aanraking komt en snel een antwoord wil op concrete vragen. 

Lees meer
de-verjaring-van-de-strafvordering-uitgeklaard
De verjaring van de strafvordering uitgeklaard
Intersentia

De verjaring van de strafvordering uitgeklaard behandelt de termijnen waarbinnen een strafprocedure op straffe van verval moet zijn afgewikkeld. 

Dit Cahier biedt de advocaat, magistraat of parketjurist een uniek en handig instrument dat het hem mogelijk maakt de verjaring van de strafvordering correct te berekenen. Hoewel de berekening van die verjaring in theorie heel eenvoudig kan zijn, is het in de meeste zaken bijzonder complex. Niet alleen is er de zoektocht naar de laatste stuitingsdaad gesteld binnen de eerste termijn, die in voorkomend geval verlengd moet worden met de duur van de schorsing die zich binnen die termijn heeft voorgedaan; daarnaast moeten soms verschillende periodes van schorsing in rekening worden gebracht. Bovendien kan er op zich al discussie zijn over de precieze aanvang van de verjaringstermijn en moet rekening gehouden worden met diverse wetswijzigingen, waardoor ook oude verjaringsregimes gekend moeten blijven en soms moeten worden toegepast. 

Toch moet in elke strafzaak worden nagegaan of de verjaring niet is ingetreden, zelfs ambtshalve. De verjaring is immers van openbare orde, want ze bestaat, anders dan de redelijke termijn, niet in het belang van de beklaagde maar in het algemeen belang. Het is dus geen overbodige luxe om te beschikken over een duidelijke ‘handleiding’ waarin alle principes die van tel zijn bij het berekenen van de verjaring van de strafvordering, worden uiteengezet.

Dit boek brengt deze complexe materie op een duidelijke wijze in kaart. De verschillende facetten van de berekening van de verjaring worden besproken vanuit een ‘stappenplan’ om tot een correcte berekening te komen. De handige bijlagen bieden een schematisch overzicht van de essentiële elementen van die stappen, rekening houdend met de verschillende verjaringsregimes die van toepassing waren doorheen de tijd.

Lees meer
strafrecht-geannoteerd-2018
Strafrecht geannoteerd 2018
Die Keure

Deze editie is bijgewerkt t.e.m. 1 oktober 2018. Het wetboek bundelt het ‘Strafwetboek’, het ‘Wetboek van Strafvordering’ en een aantal relevante bijzondere wetten.

Met medewerking van:

 • Lien De Geyter, Referendaris bij het Grondwettelijk Hof
 • Joost Huysmans, Advocaat, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
 • Koen Lemmens, Hoofddocent KU Leuven
 • Jan Theunis, Referendaris bij het Grondwettelijk Hof, hoofddocent UHasselt
 • Nathalie Van Leuven, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker CIRC Université Saint-Louis
 • Frédéric Vanneste, Auditeur in de Raad van State, docent UAntwerpen, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
 • Jeroen Van Nieuwenhove, Staatsraad, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
 • Nele Verbrugghe, Assistente KU Leuven
 • Willem Verrijdt, Referendaris bij het Grondwettelijk Hof, praktijklector KU Leuven
Lees meer
strafrecht-en-strafprocesrecht-doel-of-middel-in-een-veranderde-samenleving
Strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel in veranderde samenleving?
Wolters Kluwer

Dat onze samenleving grondig veranderd is en immer evolueert, behoeft geen toelichting. Verandering moet vroeg of laat leiden tot nieuwe evenwichten en enige stabiliteit. Maatschappelijke vrede heet zoiets. In dit proces heeft het recht een belangrijke rol te spelen. Dat geldt inzonderheid voor het strafrecht en het strafprocesrecht. Hoewel de rol van het strafrecht niet mag worden overschat en de wet in het algemeen niet het meest geschikte instrument is om mentaliteiten te veranderen, blijft het strafrecht wel een nuttig en noodzakelijk instrument om rechtszekerheid in een snel veranderende samenleving te bewerkstelligen. In deze optiek werd ervoor  geopteerd om, zoals in de editie van 2006, aandacht te besteden aan diverse aspecten van het materieel en formeel strafrecht en dit zowel vanuit nationaal- als internationaalrechtelijk oogpunt. Het bijzonder strafrecht en de strafuitvoering ontbreken evenmin.

Daarmee ligt een rijke oogst voor aan kwalitatief hoogstaande bijdragen over het strafrecht in de brede zin (die alle het voorwerp van blind peer review hebben uitgemaakt), aangevuld met de visie van de minister van Justitie op het strafrechtelijk beleid vroeger en nu. Dit uitgebreide en gevarieerde programma werd, in de goede traditie van de Postuniversitaire Cyclus, vormgegeven met de medewerking van eminente sprekers uit zowel de academische wereld als de praktijk. Hierdoor worden theoretisch-wetenschappelijke inzichten gecombineerd met gedegen praktijkanalyses.

Lees meer

Inschrijven | Verjaring en redelijke termijn in strafzaken - 14/11/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer