N.a.v. een recent arrest van het Grondwettelijk hof (Grondwettelijk Hof nr. 159/2018, 22 november 2018), komt de grondwettelijkheid van de rechtsplegingsvergoeding in strafzaken verder op de helling te staan.

Het Grondwettelijk Hof trok hierin de lijn door die het al hanteerde in haar arresten van 22 september 2016 (nr. 113/2016) en 9 maart 2017 (nr. 33/2017). Het criterium van onderscheid bij de rechtsplegingsvergoeding in strafzaken is het nagestreefde belang (privé of algemeen).

Deze rechtspraak lijkt op haar beurt nieuwe vragen op te roepen. Net zoals recente initiatieven van de wetgever om eerder ongrondwettigheden te verhelpen (cf. de Reparatiewet van 18 maart 2018).

De rechtsplegingsvergoeding (RPV) blijft m.a.w., meer dan 10 jaar na zijn inwerkingtreding, voor beroering zorgen. Het blijft dan ook nuttig een stand van zaken op te maken en dan specifiek voor strafzaken/penalisten.

De spreker brengt u daarom een praktijkgericht overzicht aan de hand van drie kernvragen: wie heeft wanneer recht op welke RPV?

Programma

2 uur
 • Algemene principes van de RPV in strafzaken
 • Bespreking van de verschillende proceshoedanigheden die aanleiding kunnen geven tot recht op/veroordeling tot een RPV
  (OM, beklaagde en burgerlijke partij en welke daarmee gelijk te schakelen zijn)
 • Wanneer heeft men recht op een RPV:
  • Tijdens de onderzoeksfase
  • Op het moment van de behandeling ten gronde (in eerste aanleg of graad van beroep)
  • Enkele specifieke situaties
 • Hoeveel bedraagt de RPV:
  • Wanneer is een vordering in geld waardeerbaar of niet
  • Uitgangspunt in geld waardeerbare vorderingen
  • Basisbedrag of afwijking
  • Aan de hand van welke (concreet ingevulde) criteria
  • Enkele specifieke situaties
 • Bespreking (toekomstige) tendensen in rechtspraak
 • Evaluatie huidig wetgevend kader

 

Sprekers

joris-lambrechts
Meester Joris Lambrechts
Advocaat, Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten

Joris Lambrechts specialiseert zich in het straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder alle facetten van het ondernemingsstrafrecht.

Hij behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (2009) en een getuigschrift ‘Master Class Forensic Auditing’ aan de Antwerp Management School (2012). Hij is ook geregistreerd fraude-auditor bij het Institute of Fraud Auditors (IFA) sinds 2013 en behaalde het getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken’ in 2016.

Joris trad in 2009 toe tot de Antwerpse balie en was voorheen verbonden aan Antaxius en Monard Law en is sinds 2016 medewerker bij Waeterinckx Advocaten. Sinds september 2018 maakt hij deel uit van Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten.

Joris spreekt regelmatig op seminaries rond diverse topics van het ondernemingsstrafrecht.

Lees meer

Praktische informatie

Uitgezonden op 11 juni 2019  
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd)

Attest

Orde van Vlaamse Balies

IAB-0580/2019-01

BIBF/IBR

2 punten

1,5 uren

2 uren

Extra

On demand webinar

U kan dit webinar aankopen en bekijken wanneer u wenst. U vindt uw aangekochte webinars terug via 'Mijn webinars'.

Inschrijven