Op 1 september 2019 is het nieuw decreet dat de Jeugdbeschermingswet vervangt, het “Jeugddelinquentiedecreet” in werking getreden.

Daarin staat de verantwoordelijkheid van de jeugddelinquent centraal.

Tijdens dit seminarie krijgt u een duidelijk overzicht van het Vlaamse jeugddelinquentierecht met aandacht voor de vernieuwingen en de praktische gevolgen daarvan.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:30

   Volgende items komen aan bod:

  • Principes en uitgangspunten
  • Nieuwe bevoegdheden van het Openbaar Ministerie
  • Maatregelen en sancties bij de jeugdrechter en de jeugdrechtbank
  • Positief project als belangrijke vernieuwing
  • Gesloten oriëntatie, gesloten begeleiding, lange detentie, uithandengeving
  • Eerste ervaringen sinds de inwerkingtreding

Mogelijkheid tot vraagstelling 

Sprekers

geert-decock
Meester Geert Decock
Advocaat Decock & Van Rumst Advocaten, Bemiddelaar, jeugdadvocaat

Geert Decock studeerde aan de K.U. Leuven en haalde er een licentie Rechten en Criminologie, alsook een bijzonder baccalaureaat in de Wijsbegeerte. Hij was een tijdlang wetenschappelijk medewerker aan de school voor Criminologie in Leuven en voltijds docent aan de Sociale Hogeschool IPSOC te Kortrijk. Hij doceerde er grondwettelijk – en administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht en jeugdbeschermingsrecht.

Vanaf juni 1988 werd hij advocaat aan de balie te Gent, deed zijn stage bij Frans Baert en Xavier Troch en bleef tot einde 2013 vennoot bij de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten. Hij was er specialist in het personen- en familierecht en het jeugdrecht (jeugdhulprecht en jeugddelinquentierecht). Hij volgde een opleiding tot bemiddelaar in familiezaken en behaalde het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht.

Tot voor kort was hij deeltijds lector strafrecht en jeugdrecht aan de Arteveldehogeschool te Gent. Eerder was hij ook coördinator van het project herstelbemiddeling minderjarigen te Gent, voorzitter van de bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand te Gent en mede-oprichter en voorzitter van de vzw Half-Rond, die de neutrale bezoekruimtes organiseerde te Gent en te Ronse.

Hij is voorzitter van de werkgroep jeugdsanctierecht, kernredacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) en lid van de deelredactie Jeugdbescherming en Bijzondere Jeugdzorg van Panopticon.

Geert Decock was de eerste voorzitter van de in 2009 opgerichte Unie van Jeugdadvocaten. Hij is lid van de commissie Jeugd van de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Hij was meerdere jaren lid van de Algemene Vergadering van OVB en zetelde in de Raad van de Orde van de balie van Gent.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

30 april 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

199 EUR (excl. btw)

255 EUR (excl.btw) 

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek "Het Vlaamse jeugddelinquentierecht 2019"  (uitgave Larcier ter waarde van €70) en 
incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

 

 

Orde van Vlaamse Balies

 

 

 

 

4 punten

 

 

Gerelateerde boeken

het-jeugddelinquentierecht-larcier
Het Vlaamse jeugddelinquentierecht 2019
Larcier

De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid inzake jeugddelinquentie overgeheveld naar de gemeenschappen. Na een uitgebreid voorbereidend traject en enkele hindernissen in het wetgevingsproces, krijgt Vlaanderen een eigen jeugddelinquentierecht dat de Jeugdbeschermingswet van 1965 en 2006 grotendeels zal vervangen.

Het Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet treedt in werking op 1 september 2019 en zal een grote impact hebben op praktijk, beleid en onderzoek. Het is cruciaal dat alle betrokkenen op geïnformeerde wijze aan de slag kunnen gaan met de nieuwe wetgeving. Dit verslagboek biedt een duidelijk overzicht van het Vlaamse jeugddelinquentierecht: de basisprincipes, de algemene structuur, de vernieuwingen en de praktische gevolgen daarvan.

Inhoud:

1. Johan Put: Het Vlaamse jeugddelinquentierecht in essentie
2. Dirk De Waele: Naar een versterkte positie van het jeugdparket?
3. Joëlle Danckaerts: De rol van de jeugdrechter versus het parket in het Vlaamse jeugddelinquentierecht
4. Geert Decock: Het positief project in het nieuwe jeugddelinquentierecht
5. Stefaan Viaene: De ontwikkeling van het positief project door de hca-diensten
6. Tom Daems en Elien Goossens: Elektronische monitoring voor jongeren: een volwassen reflectie
7. Steven Belet en Magda Massoels: De nieuwe gemeenschapsinstelling
8. Jan Bosmans: De verhouding van jeugddelinquentie met jeugdhulp
9. Roel Gerits: Delictgericht contextbegeleiden en samen-werken tussen private organisaties en gemeenschapsinstellingen
10. Stefaan Pleysier: Een ‘evidence-based’ jeugddelinquentierecht: what’s in a name?
11. Katrien Herbots en Sofie Van Rumst: Een kinderrechtenproof Vlaams jeugddelinquentierecht?
12. Jantien Leenknecht en Wendy De Bondt: Jeugddelinquentierecht over de grenzen heen
Bijlage. Johan Put en Katrijn Veeckmans: Jeugddelinquentiedecreet – Overzichtstabel ‘antwoorden’

Lees meer
het-jeugddelinquentierecht-intersentia
Het jeugddelinquentierecht in Vlaanderen 2019
Intersentia

Sinds de zesde staatshervorming van 2014 is het Vlaamse Parlement bevoegd voor de aanpassing van grote delen van de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965. Na jaren discussies over modellen van jeugdbeschermingsrecht,herstelrecht en jeugdsanctierecht kwam het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht tot stand (BS 26 april 2019).

Het gaat om een apart systeem waarbij de jeugdrechter maatregelen (voorbereidende fase) en sancties (fase ten gronde) oplegt in functie van de ernst van het jeugddelict en andere criteria. Deze sancties zijn beperkt in tijd en zijn dus niet verlengbaar wegens bijvoorbeeld schoolverzuim of slecht gedrag van de minderjarige, maar kunnen wel worden ingetrokken of ‘verlicht’ door de jeugdrechter zelf, al dan niet na een evaluatieprocedure. De verantwoordelijkheid van de minderjarige wordt aangescherpt. Het parket beschikt over meer mogelijkheden om de zaak na overleg met de minderjarige en zijn advocaat af te handelen (zoals voorwaardelijk sepot en een ‘positief project’). Hoewel het decreet voor 16- en 17-jarigen zware sancties kent, zoals voor sommige misdaden een ‘gesloten begeleiding’ voor maximaal zeven jaar, mogelijk gevolgd door terbeschikkingstelling tot tien jaar, bleef de uithandengeving behouden, en kan onder strenge voorwaarden het gewone strafrecht worden toegepast.

Grote delen van de jeugdbeschermingswet blijven bestaan, zoals de meeste procesregels, en, in een overgangsregeling tot uiterlijk 1 september 2022, de regels over plaatsing van minderjarigen als maatregel van opvoeding. Ook dit temporeel recht wordt grondig toegelicht. De 11 bepalingen van het aanvullend decreet van 24 september 2019 werden in de tekst verwerkt.

Bart De Smet (°1969) is doctor in de rechten (UAntwerpen, 1996) en sinds 1 september 2019 advocaat-generaal met opdracht bij het Hof van Cassatie. Hij publiceerde eerder over het jeugdbeschermingsrecht.

Lees meer

Inschrijven | Het nieuwe jeugddelinquentierecht - 30/04/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer