Het strafrecht is sinds enige tijd in evolutie. Naast de potpourriwetten zijn er nog tal van wetgevende initiatieven geweest met een belangrijke impact op het straf- en strafprocesrecht.

Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers twee actuele topics voor u nader toelichten.

Sprekers

joachim-meese

Meester Joachim Meese

Advocaat-vennoot , Van Steenbrugge Advocaten

Joachim Meese is één van de vijf vennoten bij Van Steenbrugge Advocaten. Hij combineerde onmiddellijk na zijn studies zijn verdere academische carrière met zijn loopbaan als advocaat, wat zorgt voor een rijke wisselwerking. Joachim Meese is professor straf(proces)recht aan de Universiteit Antwerpen sinds 2010. Zijn academische loopbaan begon evenwel in Gent, waar hij werkzaam was van 1998 tot 2010. Verder is Joachim Meese auteur van talrijke boeken en bijdragen in tijdschriften en maakt hij deel uit van diverse redactieraden van gespecialiseerde tijdschriften in het straf(proces)recht.

Als advocaat is Joachim Meese in het bijzonder gespecialiseerd in het voeren van procedures voor het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat neemt uiteraard niet weg dat in heel wat zaken die op ons kantoor worden behandeld, een beroep wordt gedaan op zijn expertise en op zijn creatieve geest

an-sofieraes-bis

Meester An-Sofie Raes

Advocaat, Van Steenbrugge Advocaten

An-Sofie Raes is sinds 2013 advocaat aan de Gentse balie. Gaandeweg merkte ze dat strafrecht en het bijhorende menselijke aspect haar grootste drijfveren waren en werd ze een gepassioneerd strafrechtadvocaat.

Ze heeft een bijzondere interesse in zedenmisdrijven, de procedures betreffende de strafuitvoering en internering en de afhandeling van de schade in strafzaken.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Actualia strafrecht

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

overzicht_belgisch_strafprocesrecht

Overzicht van het Belgisch strafprocesrecht - 2017

Die Keure

De wetgever draait op volle toeren, ook op het vlak van het strafprocesrecht. Sinds de eerste editie (2014) van het "Overzicht van het Belgisch Strafprocesrecht" zijn bijzonder ingrijpende wijzigingen aangebracht aan de materie van het strafprocesrecht.

actualia-strafrecht-en-evaluatie-potpourri-ii-2017

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II 2017

Intersentia

Zowel de actuele rechtspraak en rechtsleer als de ervaringen op het terrein komen uitgebreid aan bod in dit boek. De auteurs, allen doorwinterde strafrechtadvocaten aan de balie van Antwerpen, geven een scherpe én praktische analyse van deze nieuwe regelgeving.

zakboekje_strafprocesrecht

Zakboekje Strafprocesrecht 2017

Wolters Kluwer

Het zakboekje bevat en bespreekt de meest relevante wetteksten die nodig zijn om het strafprocesrecht met kennis van zaken te beoefenen: het Wetboek van strafvordering, de Wet op de voorlopige hechtenis en de Wet op het politieambt. 

klassiek-speuren

Klassiek en digitaal speuren naar strafrechtelijk bewijs 2017

Intersentia

Met een grote hervorming van het strafprocesrecht in het verschiet is het erg nuttig het volledige wetgevende regime over zoekingen naar strafrechtelijk bewijs onder de loep te nemen. Dit boek analyseert van het huidige juridische regime van de zoekingen en de grenzen die de mensenrechten daaraan stellen. Daarnaast spendeert de auteur bijzondere aandacht aan de internationale problematiek inzake zoekingen naar digitaal bewijs.

inbeslagneming_verbeurdverklaring_strafzaken_belgie

De inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken in België - 2017

Wolters Kluwer

Het werk verscheen een eerste maal in de reeks ‘Recht en Praktijk’ in 2007. Het was een eerste kennismaking met de wetgeving inzake beslag en verbeurdverklaring, die toen in verschillende opzichten nog in zijn kinderschoenen stond. Inmiddels is de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer dermate geëvolueerd dat een herwerking zich opdrong.

verjaring_strafvordering_uitgeklaard

De verjaring van de strafvordering uitgeklaard 2017

Intersentia

De verjaring van de strafvordering uitgeklaard behandelt de termijnen waarbinnen een strafprocedure op straffe van verval moet zijn afgewikkeld. 

Dit Cahier biedt de advocaat, magistraat of parketjurist een uniek en handig instrument dat het hem mogelijk maakt de verjaring van de strafvordering correct te berekenen. Hoewel de berekening van die verjaring in theorie heel eenvoudig kan zijn, is het in de meeste zaken bijzonder complex. Niet alleen is er de zoektocht naar de laatste stuitingsdaad gesteld binnen de eerste termijn, die in voorkomend geval verlengd moet worden met de duur van de schorsing die zich binnen die termijn heeft voorgedaan; daarnaast moeten soms verschillende periodes van schorsing in rekening worden gebracht. Bovendien kan er op zich al discussie zijn over de precieze aanvang van de verjaringstermijn en moet rekening gehouden worden met diverse wetswijzigingen, waardoor ook oude verjaringsregimes gekend moeten blijven en soms moeten worden toegepast. 

duiding_strafprocesrecht

Duiding Strafprocesrecht – 2017

Larcier

Handige en actuele* bundeling voor de rechtspraktizijn: 
Dit becommentarieerd wetboek bevat

  • het Wetboek van Strafvordering, 
  • de Wet op de Voorlopige Hechtenis, 
  • de Huiszoekingswet, 
  • de Wet op het Politieambt.

De wetgevende teksten zijn bijgehouden tot 1 januari 2017. 

Praktische informatie

Tijdstip 15 maart 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

240 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. het boek ‘De verjaring van de strafvordering uitgeklaard’, documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01


3 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Actualia strafrecht - 15/03/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37