Strafprocesrecht

Update van nieuwe wetgeving en rechtspraak

25 oktober 2018

Webinar: Bedrijfsgeheimen: bescherming en handhaving bij inbreuken

Een update n.a.v. de omzetting van de EU-richtlijn naar Belgisch recht

4 december 2018