Tijdens de jaarlijkse Themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling' worden, na een plenaire sessie over de laatste ontwikkelingen op het vlak van sociale zekerheid en Limosa, zes opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen). 

Sprekers

luc_eliaerts

meester Luc Eliaerts

advocaat-vennoot, Stappers

VOORKEURMATERIES:

 • Arbeidsrecht : individueel en collectief socialezekerheidsrecht
 •  Vennootschapsrecht, waaronder fusies en overnames

STUDIES:

 • Licentiaat rechten en bachelor economie aan de KU Leuven

TALEN:

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

PUBLICATIES:

 • Auteur van het boek "Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid", Kluwer, Antwerpen, 2014, 697 p.
 • Auteur van het boek "Beschermde werknemers, ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk - Herziene editie" Larcier, Brussel, 2013, 402 p.
 • Auteur van het boek “Beschermde werknemers, ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk” De Boeck en Larcier, Brussel, 2002, 346 p.
 • Auteur van diverse artikelen in het Rechtskundig Weekblad, Journal des Tribunaux du Travail, Sociaalrechtelijke Kronieken
tom_messiean

meester Tom Messiaen

advocaat-vennoot, Monard Law

Tom Messiaen specialises in social law (individual and collective labour law, social security and international employment), statutory employment and social criminal law.

He holds a Master of Law degree (Ghent University, 1994) and lectured on labour legislation to Masters students in Business and Communication at the UG-HOG until 2010. In 2012, he completed the management course on Compensation and Benefits Management at the Vlerick Management School.

Tom Messiaen has been a member of the bar of Ghent since 1994. He was a founding partner of the De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen association, which on 1 September 2008 merged with Monard Law, where he heads the social law department.

Every year since 2006, Tom Messiaen has been listed in European Legal Experts as a leading lawyer in the field of employment in Belgium and features in the Legal 500 as a specialist in social criminal law. In addition to his legal practice, he is a much sought-after guest lecturer (e.g. Social Law department, Ghent University) and speaker at seminars. He is also a frequent contributor to books and articles. His main topics are disguised employment, social inspection and criminal prosecution, privacy in the employment context, Social Law in the context of acquisitions and the legal status of statutory personnel. He is also a member of various editorial boards, including for the series 'Sociale Kronieken' and the magazine 'Tijdschrift voor Gentse en West-Vlaamse rechtspraak'.

Since 2001, Tom is deputy judge with the Labour court in Gent, and since 2016 he is employed as an expert with the Advisory Council social criminal law which is watching over matters regarding social criminal law and foresees in legislative recommendations.

sophie_maes

meester Sophie Maes

advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Sophie  adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van internationale tewerkstelling (met inbegrip van arbeidskaarten en verblijf van buitenlandse werknemers), het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, reorganisaties en overnames. Sophie werkt regelmatig nauw samen met andere leden van Ius Laboris op grensoverschrijdende projecten en vragen. Daarnaast geeft Sophie advies in uiteenlopende dagdagelijkse HR-aangelegenheden.

Zij toont een bijzondere belangstelling voor de internationale mobiliteit van werknemers, de problematiek van verboden terbeschikkingstelling van personeel en flexibele arbeidsvormen en het ontslagrecht.

Sophie spreekt regelmatig op interne en externe binnenlandse en buitenlandse seminaries en is auteur van diverse artikels. Zij is mede-auteur van het jaarlijks boek "Actief Eindigen" en van het boek "Tewerkstelling buitenlandse werknemers". Binnen Ius Laboris is zij voorzitter van de "International Practice Groups" en co-voorzitter van de "International Practice Group Global Mobility". Sophie wordt aanbevolen in de Who’s Who Legal 2016 editie, met de volgende vermelding: "Sophie Maes specialises in global mobility and international employment matters. She is a pleasure to work with and has a tremendous understanding of the legal and commercial aspects."

Sophie behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Leuven (K.U.Leuven) in 1997, na gestudeerd te hebben in Leuven en Rouen (Frankrijk). Zij behaalde tevens een speciale licentie in sociaal recht aan de Universiteit van Brussel (ULB) in 1998.  Zij is lid van de Brusselse Orde van Advocaten sedert 1998. Sedert 2009 is zij vennoot bij Claeys & Engels.

jan_van_gysegem

meester Jan Van Gysegem

advocaat-vennoot , Claeys & Engels

Jan adviseert over aanvullende pensioenen en vennootschapsrechtelijke aspecten van human resources. In dat kader legt hij zich in het bijzonder toe op vragen van corporate en pension fund governance. Hij adviseert regelmatig over remuneratie van directieleden (onder meer optie-, aandelen- en andere LTI-plannen). Jan staat cliënten ook bij in outsourcing of verkooptransacties. Hij pleit in gerechtelijke procedures en arbitrages in deze domeinen.

Jan is voorzitter van BePLA, "the Belgian Pension Lawyers Association" (www.bepla.be). Hij is lid van IPEBLA ("International Pensions and Employee Benefit Lawyers Association"). Jan spreekt regelmatig op seminaries in zijn praktijkdomeinen. Hij heeft tal van artikels gepubliceerd over pensioenrecht en over de "Corporate Governance Wet" van 6 april 2010.

Jan wordt als volgt vermeld in de Legal 500 EMEA 2017 editie: "Market leader Claeys & Engels handles a full range of issues for national and international companies in the private sector, and also acts for public sector bodies. Recent non-contentious work includes advising clients on large-scale restructurings, stock options and setting up pension funds. Contentious mandates included litigation arising from workplace incidents. Chris Engels, Jan Van Gysegem and Ann Witters are names to note.".

Bovendien behoort Jan ook tot de 26 Belgische experten op vlak van Labour, Employment & Benefits Law die opgelijst zijn in Who’s Who Legal: Labour & Employment 2017.

Jan studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1989, na kandidatuurstudies aan de "Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix" in Namen. Hij behaalde in 1990 een "Master of Laws" aan de "New York University School of Law". Voordat hij Claeys & Engels als vennoot vervoegde op 1 juli 2004, was hij counsel bij het internationaal kantoor Cleary Gottlieb waar hij een brede ervaring had opgebouwd  in Belgisch en Europees ondernemings- en sociaal recht, met name in de context van bedrijfsovernames.

Hij is lid van de balies van Brussel, Gent en New York.

gunther-valkenborg

meester Gunther Valkenborg

advocaat - counsel, Loyens & Loeff

Gunther is lid van de Employment & Benefits Praktijkgroep van Loyens & Loeff in België. Hij is het hoofd van het Compensation & Benefits team en lid van het Automotive Team van Loyens & Loeff in België.

Gunther is gespecialiseerd in nationale en internationale (para)fiscaliteit aangaande de sector van human ressources.

Hij beschikt over een ruime ervaring in het domein van internationaal mobiele werknemers/bestuurders en meer bepaald in alle kwesties die betrekking hebben op salary splits, op detacheringen, op het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en vorsers en op het opzetten van payrollstructuren op een internationaal niveau. 

Daarnaast heeft hij ervaring in de (para)fiscaliteit rond onder meer bonuspensioenplannen, aandelen(optie)plannen en groepsverzekeringen, alsook in de (para)fiscaliteit rond de beëindiging van de werkverhouding van werknemers/bestuurders. Hij staat tot slot ook de belastingplichtigen bij tijdens het opmaken en het indienen van hun aangifte in de personenbelasting of de belasting voor niet-inwoners (natuurlijke personen). Hij adviseert zowel particulieren als kleine en middelgrote ondernemingen en multinationals.

Gunther is een frequent spreker op conferenties over onder meer de managementvennootschap, de aanslag op geheime commissielonen, loonadministratie, de fiscale verplichtingen van werkgever en werknemer, bedrijfswagens, de internationale tewerkstelling, en allerhande actualiteiten met betrekking tot de (para)fiscaliteit van de natuurlijke persoon. Hij  is ook auteur van verschillende artikels  over  de fiscaliteit van de opzeggingsvergoeding, over de bedrijfswagens en, in meer algemene zin, over de impact van  internationale tewerkstelling op de verloningstructuur.
 
Gunther is lid van de Balie van Brussel sinds 2005.

Opleiding
Gunther is Licentiaat in de Rechten en behaalde zijn diploma aan de Universiteit Antwerpen (België, 1999).

Talen
Engels, Frans, Nederlands
margo_caproni

meester Marga Caproni

advocaat - counsel, Loyens & Loeff

Marga is lid van de Employment & Benefits Praktijkgroep van Loyens & Loeff in België.

Binnen deze brede Praktijkgroep heeft Marga ruime ervaring verworven binnen het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht en pensioengerelateerde kwesties. Marga is actief betrokken geweest bij een aantal nationale en internationale herstructureringen, alsmede bij individuele ontslagprocedures voor beide partijen.

Marga staat daarnaast regelmatig cliënten bij die actief zijn in het welzijns- en vrijwilligerswerk, waardoor ze zeer vertrouwd is met de bijzondere juridische problemen in deze sector.

Op pensioenrechtelijk gebied adviseert ze cliënten over de implementatie en aanpassing van pensioenplannen beheerd door (groep)verzekeraars en pensioenfondsen. Ze heeft ruime ervaring in het domein van transactiewerk en de gevolgen hiervan op bedrijfspensioenschema’s. Ze vertegenwoordigt cliënten zowel uit de private als publieke sector en zowel in België als daarbuiten.

Marga is lid van de Balie van Antwerpen sinds 2004 en van de Balie van Brussel sinds 2007.

Opleiding
Marga behaalde een Master in de Rechten aan de KU Leuven (België, 2003) en een Diploma in Arbeidsrecht aan de Université libre de Bruxelles (België, 2004).

Talen
Engels, Frans, Nederlands

meester Sammy Bouzoumita

advocaat, Advocatenkantoor Sammy Bouzoumita

Afgestudeerd aan de Universiteit Gent in 2001.

Aanbevolen in de Legal 500.

Houder van het attest cassatieprocedure in strafzaken vereist om strafzaken voor het Hof van Cassatie te kunnen pleiten.

Expert Privacycommissie ivm het controlerecht van de werkgever van het internet- en e-mailgebruik van de werknemer op het werk

Gastdocent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen – richting Master in Zorgmana-gement

Spreker op verschillende seminaries o.a.

 • voor het VBO: “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: toepassingen en actualiteit op diverse gebieden — “Het controlerecht van een werkgever op het e-mail– en internetgebruik”
 • voor MD SEMINARS: “De crisis en de impact op het personeelsbeleid”, “Aan-sprakelijkheid van de werkgever en zijn aangestelden bij (arbeids)ongevallen”
 • voor FEDIS: “De bevoegdheden van de arbeidsinspectie”
 • “Het nieuw Sociaal Strafwetboek”: studiedag van de VUB

de heer Bruno De Pauw

adviseur bij de RSZ, algemene directie van de identificatie en de aangiften directeur "Internationale Overeenkomsten"

meer informatie volgt ...

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal | koffie en registratie plenaire sessie
09:30 - 11:00
Sociale zekerheid en Limosa: de laatste ontwikkelingen | Plenaire sessie
11:00 - 11:30
Pauze | Registratie sessie 1 of sessie 2
11:30 - 13:00

Detachering en arbeidsrecht: de laatste ontwikkelingen | Sessie 1

meester Luc Eliaerts

De bevoegdheden van de sociale inspectie, sociale dumping en vervolging | Sessie 2

meester Tom Messiaen
13:00 - 13:45
Middagpauze | broodjesbuffet en registratie sessie 3 of sessie 4
13:45 - 15:15

Arbeidskaarten en verblijfsvergunningen: laatste stand van zaken en what's next ? | Sessie 3

meester Sophie Maes

Do's and don'ts bij het opstellen van een multiwerkgeversovereenkomst en international assignment letter | Sessie 4

meester Filip Saelens of meester Kris De Schutter
15:15 - 15:45
Pauze | Registratie sessie 5 of sessie 6
15:45 - 17:15

Aanvullend pensioen over de grenzen heen | Sessie 5

meester Jan Van Gysegem

Toepasselijk recht en de bevoegde rechter bij internationale arbeidsovereenkomsten | Sessie 6

meester Sammy Bouzoumita
17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

Bij deze themadag kan u kiezen uit één van de volgende boeken:

praktijkboek_sociale_zekerheid

Praktijkboek sociale zekerheid 2017

Wolters Kluwer

BESCHRIJVING

Het praktijkboek sociale zekerheid vormt dé leidraad voor personeelsmedewerkers en sociale adviseurs, en geeft een helder en duidelijk inzicht in de complexe materie van het socialezekerheidsrecht. Elke tak van de sociale zekerheid wordt diepgaand besproken en overzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden, schema’s en tabellen: bijdragen, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, moederschap, arbeidsongevallen, beroepsziekten, gezinsbijslagen, werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag en pensioenen.

Naast de sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen, wordt eveneens de bijstand besproken. In een algemeen deel komen ook de verplichtingen van de socialezekerheidsinstellingen, de informatisering van het socialezekerheidsrecht, het sociaal procesrecht en de internationale en Europeesrechterlijke aspecten van sociale zekerheid aan bod.

De opzet van het boek bestaat erin een antwoord te geven op alle praktische problemen en hete hangijzers, waardoor deze gids, die jaarlijks vernieuwd wordt, een onmisbaar handboek is geworden in de dagelijkse praktijk van het socialezekerheidsrecht.

Het Praktijkboek Sociale Zekerheid 2017 omvat alle nieuwe maatregeleninzake het socialezekerheidsrecht die tot en met 31 maart 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden, zoals de omzetting van de faillissementsverzekering voor zelfstandigen naar het overbruggingsrecht en de actualisering van de regelingen inzake werkloosheid, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de pensioenen.

socialezekerheidsrecht_toegepast

Socialezekerheidsrecht toegepast 5de editie 2017

Intersentia

Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan. Na een algemene beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid komen achtereenvolgens de verschillende takken van de sociale zekerheid aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en het aanvullend pensioen. Er wordt ook aandacht geschonken aan de socialebijstandregelingen, zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen enz.

Op deze wijze biedt dit boek een eerste kennismaking met het socialezekerheidsrecht. Dit onderdeel van de sociale wetgeving is bij uitstek het domein waarin vrijwel dagelijks wijzigingen worden aangebracht. Daarom zullen via de website van Intersentia (http://intersentia.be/hoger-onderwijs) actualiseringen worden aangereikt tot aan de publicatie van een volgende editie. Ook het hoofdstuk over jaarlijkse vakantie en een uitgebreid pakket van elektronische oefeningen staan ter beschikking van de docenten die het handboek als lesmateriaal invoeren. Daarnaast vinden ze op dezelfde website ook een powerpointpresentatie.

aanvullende_pensioenen-een_basishandleiding

Aanvullende pensioenen – een basishandleiding 2016

Wolters Kluwer

Een aanvullend pensioen wordt georganiseerd in het kader van de arbeidsrelatie en moet er voor zorgen dat het verschil tussen het laatste loon en het wettelijk pensioen wordt gemilderd. Voor steeds meer werknemers is de groepsverzekering of het aanvullend pensioenplan een vaste waarde geworden binnen het verloningspakket.

Dit boek vormt een basishandleiding over aanvullende pensioenen voor werknemers en richt zich in het bijzonder op aanvullende pensioenplannen ingericht op ondernemingsniveau. We bekijken de volledige levensloop: van de invoering tot de uitbetaling.

De recente nieuwe wetgeving die begin 2016 een aantal ingrijpende wijzigingen doorvoerde is mee verwerkt in dit boek.

actuele_problemen_socialezekerheidsrecht

Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht 2016

Die Keure

Met genoegen biedt de Onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht u het verslagboek aan van de zesde reeks studienamiddagen “Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht”. Hierin werden de referaten gebundeld die de auteurs hebben gehouden op 9 oktober, 23 oktober, 6 november en 20 november 2015.

De selectie van de thema's biedt een mooi evenwicht  tussen bijdragen uit de academische wereld enerzijds, en teksten van rechtspractici anderzijds:

 • “Sociaal statuut van vennootschapsmandatarissen” (Luc Eliaerts en Line
  Hellemans)
 • “Wat voor een relatie? Ah een arbeidsrelatie!” (Lieven Lenaerts)
 • “Analyse van de beslissingen van de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie” (Kim Van den langenbergh en Anne Van Regenmortel)
 • “Bring Your Own Device – een andere manier van werken. De sociaalrechtelijke gevolgen” (Veerle Michiels)
 • “Twintig jaar Handvest van de sociaal verzekerde:een verjaardag
  die gevierd mag worden” (Enrico De Simone)
 • “Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid: mogelijkheden tot re-integratie in de uitkeringsverzekering voor werknemers en de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen” (Sofie Claeskens en Wouter Van Damme)
 • “Uitwisseling van medische gegevens tussen artsen betrokken bij de sociale zekerheid” (Michiel Callens en Michèle Morel)
 • “Recente pensioenhervormingen voor werknemers en zelfstandigen: meer of minder verantwoordelijkheid voor de eigen pensioenopbouw?” (Yves Stevens)
 • “(R)evolutie in de ambtenarenpensioenen: meer of minder gelijk voor welke wet?” (Ria Janvier)
 • “De werkbereidheidsvereiste in de werkloosheidsreglementering,
  de RMI-Wet en de OCMW-Wet” (Daniel Cuypers en
  Dirk Torfs)
tewerkstelling_buitenlandse_werknemers_2015

Tewerkstelling buitenlandse werknemers 2015

Wolters Kluwer

Buitenlandse werknemers kunnen niet zomaar in België tewerkgesteld worden. Doorgaans moeten zowel de werkgever als de buitenlandse werknemer een aantal formaliteiten vervullen. Daarenboven gelden strenge sancties ingeval van niet-naleving die de werkgever en ingeval van (onder)aanneming zelfs de opdrachtgever en (onder)aannemer zuur kunnen opbreken.

Dit boek geeft een praktisch overzicht van de verschillende stappen die de werkgever en de buitenlandse werknemer in de huidige stand van de wetgeving (januari 2015) moeten doorlopen opdat de werknemer wettig in België zou kunnen werken en verblijven. Deze gelden meestal ongeacht of de buitenlandse werknemer vanuit het buitenland door een buitenlandse werkgever naar België wordt gedetacheerd, dan wel in dienst treedt bij een in België gevestigde werkgever. Zowel werknemers uit de EER of Zwitserland als werknemers van daarbuiten worden onder de loep genomen en dit telkens voor een verblijf van meer of minder dan 3 maanden (90 dagen). Ook de formaliteiten voor de (Unieburger en/of derdelander) familieleden van de buitenlandse werknemer die hem willen vervoegen, worden kort behandeld. Vervolgens wordt stilgestaan bij de Europese blauwe kaart die sinds 2012 in voege is.

Tot slot bekijken de auteurs de diverse sancties en de bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor de opdrachtgever en/of (onder)aannemer bij tewerkstelling van illegale derdelanders door hun (onder)aannemer.

antwoordenpocket_arbeidsvragen

Antwoordenpocket – arbeidsvragen 2017

Wolters Kluwer

Precies omdat de 'Antwoordenpocket' een antwoord geeft op de steeds terugkerende vragen over het arbeidsrecht, is de uitgave een aanrader voor iedereen die mensen tewerkstelt of adviseert in arbeidszaken. Met dit handige boekje weet u in elk geval precies wat u moet doen en hoe. De antwoordenpocket is logisch en overzichtelijk opgebouwd. De verschillende aspecten van het arbeidsrecht zijn in deze antwoordenpocket ondergebracht in 32 thema's waarbij elk thema via tientallen vragen en antwoorden kort maar duidelijk uit de doeken gedaan wordt. Over elk thema uit het arbeidsrecht worden de meest voorkomende praktijkvragen uitgediept en krijgt u tevens een volledig en actueel antwoord. Elk jaar verschijnt een nieuwe editie waarin wetswijzigingen, nieuwe gegevens en vragen worden opgenomen.

de_inning_en_invordering_van_sociale_zekerheidsbijdragen_door_de_rsz

De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ 2017

Larcier

Eerste complete naslagwerk over de invordering van RSZ-bijdragen: rechten en plichten van de RSZ, werkgever, werknemer en derden

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft als wettelijke opdracht tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen over te gaan. De correcte inning belangt niet enkel de RSZ aan maar ook de werkgever, de werknemer en zelfs derden. Het boek behandelt de inning vanuit deze verschillende invalshoeken doch niet zonder de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen.

De rode draad in het boek is het gelijknamige hoofdstuk IV van de RSZ-Wet. 

De verschillende aspecten die met de inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen gepaard gaan, krijgen met dit werk de aandacht die het verdient.  Voor het eerst wordt de belangrijkste rechtsleer en rechtspraak in verband met dit onderwerp gesynthetiseerd en in een afzonderlijke bijdrage gebundeld.  

Praktische informatie

Tijdstip 26 januari 2018 09.30u - 17.30u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

320 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Voor 2 sessies (plenaire sessie en 1 andere sessie naar keuze OF 2 sessies naar keuze, buiten de plenaire sessie). Inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Voor 4 sessies (plenaire sessie en 3 andere sessies naar keuze). Inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Voor uitgeprinte versie van de documentatie per twee sessies

Attest

Orde van  Vlaamse Balies

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

 

3 juridische punten / 2 sessies


3,5 uren / 2 sessies


4 uren / 2 sessies

 

Inschrijven | Grensoverschrijdende tewerkstelling - 26/01/2018

Duid twee of vier sessies aan die u wenst te volgen.

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37