Tijdens deze studienamiddag krijgt u vooreerst een praktijkgericht overzicht van de recentste evoluties inzake de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, waarna vervolgens wordt stilgestaan bij de impact van de Europese wetgeving en de handelsakkoorden op de Belgische wetgeving. Uiteraard komt ook Brexit ter sprake en de wijzigingen die in de nabije toekomst mogen verwacht, waarbij tenslotte een overzicht wordt gegeven van de positie van België in het Europese landschap.

Sprekers

jo-antoons

meester Jo Antoons

advocaat-vennoot, Fragomen

Jo is a Partner and attorney in Fragomen’s Brussels office. She is responsible for managing corporate immigration compliance and advisory work for Belgium, the Netherlands and Luxembourg, as well as the coordination work for France.

In this role, she supports multinational and medium-sized corporations and individuals with effective and efficient immigration solutions for both inbound and outbound moves.

In addition, Jo leads Fragomen’s Government Strategies initiatives in relation to European institutions and represents Fragomen in the European Commission Expert Group on Economic Migration.

Prior to joining Fragomen, Jo was a member of the Board of Directors at one of the leading audit/tax consultancy firms in Belgium. In this role, she endorsed the overall responsibility of business immigration casework and strategic counsel for Belgium and the Netherlands.

Jo’s thorough knowledge of all aspects of global mobility, ranging from immigration to social security and individual labor law solutions, gives her a well-rounded and strategic view of immigration-based and cost containment solutions on behalf of her clients.

christine_sullivan

meester Christine Sullivan

advocaat-manager, Fragomen

Christine is an Attorney and Manager based in our Brussels office, where she manages a team providing immigration services to private clients in Belgium, the Netherlands, Luxembourg and France. As a member of Fragomen’s Worldwide Private Client Practice, Christine provides tailored immigration guidance and support to high-net-worth individuals for global residency and citizenship options in continental Europe. Christine is active in Fragomen’s EU Government Strategies Practice, and she represents Fragomen in the European Commission Expert Group on attracting innovative entrepreneurs to the EU.

Before joining Fragomen, Christine worked at a boutique immigration law firm in the Netherlands, where she focused on all aspects of Dutch immigration, including the highly skilled migrant scheme, intra-company transfer work permits and permits for self-employed persons. Christine headed that firm’s USA Desk and assisted inbound and outbound American clients with all aspects of migration and corporate questions, particularly American entrepreneurs establishing residency in the Netherlands via the Dutch-American Friendship Treaty.

alexander_de_nys

De heer Alexander De Nys

senior consultant, Fragomen

Alexander De Nys werkt als Senior Immigration Consultant bij Fragomen sinds 2015. 

Focus areas:
- Work planning;
- Management of key accounts;
- Monitor the team's financial performance against monthly targets;
- Define the strategy for the team in terms of structure and projects;
- Business development: contract negotiations, onboarding of new clients, representing the firm at various events;
- Recruitment, developing training plans for new team members

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Uiteenzetting: Tewerkstelling en verblijf van buitenlandse arbeidskrachten

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

praktijkboek_sociale_zekerheid

Praktijkboek sociale zekerheid 2017

Wolters Kluwer

BESCHRIJVING

Het praktijkboek sociale zekerheid vormt dé leidraad voor personeelsmedewerkers en sociale adviseurs, en geeft een helder en duidelijk inzicht in de complexe materie van het socialezekerheidsrecht. Elke tak van de sociale zekerheid wordt diepgaand besproken en overzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden, schema’s en tabellen: bijdragen, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, moederschap, arbeidsongevallen, beroepsziekten, gezinsbijslagen, werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag en pensioenen.

Naast de sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen, wordt eveneens de bijstand besproken. In een algemeen deel komen ook de verplichtingen van de socialezekerheidsinstellingen, de informatisering van het socialezekerheidsrecht, het sociaal procesrecht en de internationale en Europeesrechterlijke aspecten van sociale zekerheid aan bod.

De opzet van het boek bestaat erin een antwoord te geven op alle praktische problemen en hete hangijzers, waardoor deze gids, die jaarlijks vernieuwd wordt, een onmisbaar handboek is geworden in de dagelijkse praktijk van het socialezekerheidsrecht.

Het Praktijkboek Sociale Zekerheid 2017 omvat alle nieuwe maatregeleninzake het socialezekerheidsrecht die tot en met 31 maart 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden, zoals de omzetting van de faillissementsverzekering voor zelfstandigen naar het overbruggingsrecht en de actualisering van de regelingen inzake werkloosheid, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de pensioenen.

emigratie-en-fiscus

Emigratie en fiscus 2017

Wolters Kluwer

De mobiliteit van belastingplichtigen is de afgelopen jaren sterker toegenomen dan ooit. Mensen gaat steeds vaker wonen en werken in het buitenland. De meeste mensen die vertrekken, zijn op zoek naar het goede leven, rust, ruimte en natuur. Emigratie kan daarnaast ook fiscale voordelen meebrengen.

Een emigratie brengt veel fiscale vragen met zich mee. Is het land van uw dromen dat ook op fiscaal vlak of is er een beter alternatief? Hoe verloopt een emigratie praktisch op fiscaal gebied? Wat zijn de aantrekkelijke punten van de nieuwe staat, en met welke valkuilen moet rekening gehouden worden? Welke zaken worden beter voordien geregeld (schenkingen, afsluiten bankrekeningen enz.)? Wat zijn de fiscale gevolgen bij een overlijden?

In dit boek geven specialisten Erik Sansen en Gertjan Verachtert een eerste inzicht in de fiscale gevolgen van emigratie, en bespreken zij een aantal landen met een mogelijk interessant fiscaal regime: het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Zwitserland, Malta, Cyprus en Italië.

Een onmisbare leidraad voor wie van plan is naar het buitenland te verhuizen, en voor de financiële professionals die hierover geconsulteerd worden.

internationaal_privaatrecht

Internationaal Privaatrecht (IPR): de essentie (2016)

Die Keure

Dit boek legt de hoofdlijnen van het internationaal privaatrecht (IPR) eenvoudig uit. De unieke aanpak maakt van het boek een nuttig studie- en werkinstrument voor de (bijna) jurist die (nog) niet gespecialiseerd is in het IPR of zorgt voor een stand van zaken voor wie al wat meer vertrouwd is met het onderwerp maar een opfrissing wil. De auteurs brengen de essentie van het IPR in al zijn facetten. Zij willen de lezer het typische IPR-denken aanleren. Rechtspraak van Europese en Belgische gerechten en tal van voorbeelden in verschillende kadertjes vormen hierbij nuttige oriëntatiepunten.

  • In het eerste ‘algemeen deel’ ontdekt u alles over de bronnen van het IPR, de begrippen en de vier belangrijke luiken van het IPR, zijnde de internationale bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning en uitvoerbaarheid van buitenlandse beslissingen en akten en de administratieve en gerechtelijke samenwerking.
  • Het tweede ‘bijzonder deel’ gaat in op de verschillende onderdelen van het internationaal privaatrecht: personenrecht, familierecht, huwelijksvermogensrecht, onderhoudsverplichtingen, erfopvolging, goederen, contracten, niet-contractuele verbintenissen, rechtspersonen, trusts en insolventie.
tewerkstelling_buitenlandse_werknemers_2015

Tewerkstelling buitenlandse werknemers 2015

Wolters Kluwer

Buitenlandse werknemers kunnen niet zomaar in België tewerkgesteld worden. Doorgaans moeten zowel de werkgever als de buitenlandse werknemer een aantal formaliteiten vervullen. Daarenboven gelden strenge sancties ingeval van niet-naleving die de werkgever en ingeval van (onder)aanneming zelfs de opdrachtgever en (onder)aannemer zuur kunnen opbreken.

Dit boek geeft een praktisch overzicht van de verschillende stappen die de werkgever en de buitenlandse werknemer in de huidige stand van de wetgeving (januari 2015) moeten doorlopen opdat de werknemer wettig in België zou kunnen werken en verblijven. Deze gelden meestal ongeacht of de buitenlandse werknemer vanuit het buitenland door een buitenlandse werkgever naar België wordt gedetacheerd, dan wel in dienst treedt bij een in België gevestigde werkgever. Zowel werknemers uit de EER of Zwitserland als werknemers van daarbuiten worden onder de loep genomen en dit telkens voor een verblijf van meer of minder dan 3 maanden (90 dagen). Ook de formaliteiten voor de (Unieburger en/of derdelander) familieleden van de buitenlandse werknemer die hem willen vervoegen, worden kort behandeld. Vervolgens wordt stilgestaan bij de Europese blauwe kaart die sinds 2012 in voege is.

Tot slot bekijken de auteurs de diverse sancties en de bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor de opdrachtgever en/of (onder)aannemer bij tewerkstelling van illegale derdelanders door hun (onder)aannemer.

terbeschikkingsstelling-van-werknemers-en-uitzendarbeid

Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid 2014

Die Keure

In de Belgische interne rechtsorde komt aan bod: het principieel verbod van terbeschikkingstelling, de regeling van de uitzendarbeid, de straf- en civielrechtelijke sancties, veiligheid en gezondheid, bijzondere aspecten van aansprakelijkheid en specifieke wettelijke vormen zoals dienstencheques.

De uiteenzetting met betrekking tot de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling betreft: IPR en internationale bevoegdheid, het vrij verkeer van werknemers en van diensten, de Detacheringsrichtlijn en de Belgische Detacheringswet, de coördinatieverordening van sociale zekerheid, Limosa en de detachering vanuit en naar landen buiten de EER.

Het behandelde onderwerp sluit aan bij de actualiteit. De overheid draagt de strijd tegen de sociale fraude, waarmede terbeschikkingstelling gepaard kan gaan, hoog in het vaandel. Op Europees niveau is de totstandkoming van een richtlijn tot handhaving van de Detacheringsrichtlijn imminent, op welke nieuwe regelgeving het boek anticipeert. Het meest recente voorbeeld van de Belgische aanpak van onregelmatigheden is de anti-rechtsmisbruikbepaling wat betreft de sociale zekerheid in geval van intracommunautaire detachering. De economische evolutie (van fordisme tot toyotisme) en sociale beleidsopties (zoals flexicurity) leiden er evenwel toe dat terbeschikkingstelling en uitzendarbeid gaandeweg een grotere plaats innemen in het productieproces. Daarvoor is er oog vanwege de Europese wetgever (onder meer afbouw van hinderpalen in de Uitzendarbeidsrichtlijn) en vanwege de Belgische sociale partners, die in 2013 het instroommotief voor uitzendarbeid hebben mogelijk gemaakt.

Het boek is een grondige en praktijkgerichte studie van deze en diverse andere aangelegenheden, zodat het een meerwaarde biedt voor de jurist die ermee te maken heeft.

aanpak_sociale_fraude_arbeidsuitbuiting_mensenhandel

De aanpak van sociale fraude, arbeidsuitbuiting en mensenhandel 2014

Die Keure

Dit tweetalig verslagboek gaat onder meer in op:

  • De rechtspersoon als dader in het sociaal strafrecht
  • De strijd tegen sociale fraude: balanceren op een slappe Europese koord
  • Zorgvuldigheid als kern van een EU-beleid ter voorkoming en bestrijding van arbeidsuitbuiting en mensenhandel in de bedrijfsketen?

Praktische informatie

Tijdstip 28 november 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)


Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 juridische punten

4 uren

3 uren

Inschrijven | Tewerkstelling en verblijf van buitenlandse arbeidskrachten - 28/11/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37