De economische evolutie en sociale beleidsopties leiden ertoe dat terbeschikkingstelling, waarbij de ene onderneming gebruik maakt van werknemers van een andere onderneming, gaandeweg een grotere plaats inneemt in het dagelijkse leven van een onderneming. Anderzijds is verboden terbeschikkingstelling een vorm van sociale fraude waartegen de overheid optreedt.

Deze studienamiddag is een grondige en praktijkgerichte studie van deze en diverse andere aangelegenheden, zodat het een meerwaarde biedt voor de jurist en de ondernemer die ermee te maken heeft.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Volgende items komen aan bod:

 • Principieel verbod van terbeschikkingstelling
 • Sancties bij overtreding van het verbod
 • Uitzonderingen op het verbod van terbeschikkingstelling
  • Aanneming van diensten
  • Voor beperkte duur:
   • ‘Intragroup’ terbeschikkingstelling
   • Gespecialiseerde opdrachten
   • Toestemming TSW
  • Werkgeversgroepering
  • Meervoudig werkgeverschap
 • Uitzendarbeid
  • Vervanging van vaste werknemer
  • Tijdelijke vermeerdering van werk
  • Uitzonderlijk werk
  • Instroom
 • Welzijnsverplichtingen bij terbeschikkingstelling

          Bijzondere aspecten van aansprakelijkheid bij terbeschikkingstelling

 • Specifieke regels voor de bouwsector

 

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

gvb_stephanie-raets-06239_2280x955_
Meester Stephanie Raets
Advocaat-vennoot, Stappers Advocaten

Stephanie Raets startte in 2006 haar carrière als advocaat sociaal recht, waarbij ze cliënten adviseert en verdedigt voor de rechtbank met betrekking tot alle mogelijke kwesties die te maken hebben met de arbeidsrelatie, waaronder het bieden van oplossingen in het kader van de terbeschikkingstelling van personeel. Sinds dit jaar is zij vennoot bij het Kantoor Stappers Advocaten. 

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

25 september 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

201 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

IBJ 

 

4 punten

4 punten (in aanvraag)

 

Gerelateerde boeken

terbeschikkingsstelling-van-werknemers-en-uitzendarbeid
Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid 2014
Wolters Kluwer

In de Belgische interne rechtsorde komt aan bod: het principieel verbod van terbeschikkingstelling, de regeling van de uitzendarbeid, de straf- en civielrechtelijke sancties, veiligheid en gezondheid, bijzondere aspecten van aansprakelijkheid en specifieke wettelijke vormen zoals dienstencheques.

De uiteenzetting met betrekking tot de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling betreft: IPR en internationale bevoegdheid, het vrij verkeer van werknemers en van diensten, de Detacheringsrichtlijn en de Belgische Detacheringswet, de coördinatieverordening van sociale zekerheid, Limosa en de detachering vanuit en naar landen buiten de EER.

Het behandelde onderwerp sluit aan bij de actualiteit. De overheid draagt de strijd tegen de sociale fraude, waarmede terbeschikkingstelling gepaard kan gaan, hoog in het vaandel. Op Europees niveau is de totstandkoming van een richtlijn tot handhaving van de Detacheringsrichtlijn imminent, op welke nieuwe regelgeving het boek anticipeert. Het meest recente voorbeeld van de Belgische aanpak van onregelmatigheden is de anti-rechtsmisbruikbepaling wat betreft de sociale zekerheid in geval van intracommunautaire detachering. De economische evolutie (van fordisme tot toyotisme) en sociale beleidsopties (zoals flexicurity) leiden er evenwel toe dat terbeschikkingstelling en uitzendarbeid gaandeweg een grotere plaats innemen in het productieproces. Daarvoor is er oog vanwege de Europese wetgever (onder meer afbouw van hinderpalen in de Uitzendarbeidsrichtlijn) en vanwege de Belgische sociale partners, die in 2013 het instroommotief voor uitzendarbeid hebben mogelijk gemaakt.

Het boek is een grondige en praktijkgerichte studie van deze en diverse andere aangelegenheden, zodat het een meerwaarde biedt voor de jurist die ermee te maken heeft.

 

Lees meer
sociaal-zakboekje-2019
Sociaal zakboekje 2019
Wolters Kluwer

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten ?

 • een kwaliteitsvolle verheldering van de volledige sociale wetgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht voor loontrekkers en zelfstandigen, zorgverzekering, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers …)
 • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie
 • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten

De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal, alsook de aanpassingen rond "Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor SWT-begunstigden".

Lees meer

Inschrijven | Terbeschikkingstelling binnen de Belgische landsgrenzen- 25/09/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer