Op 21 februari 2019 houdt M&D in Sint-Niklaas haar jaarlijkse studiedag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling', opgedeeld in vier opeenvolgende sessies:

Sessie 1:       Sociale zekerheid en Limosa: de laatste ontwikkelingen

Sessie 2:       Detachering en arbeidsrecht: de laatste ontwikkelingen

Sessie 3:       Arbeidskaarten en verblijfsvergunningen: laatste stand van zaken en what's next ?

Sessie 4:       Toepasselijk recht en de bevoegde rechter bij internationale arbeidsovereenkomsten

Onze sprekers zijn rechtspractici die de materie dagelijks beoefenen, en kunnen buigen op een zeer ruime persoonlijke en academische expertise.

Programma

08:45 - 09:30 Onthaal met koffie | Registratie van de deelnemers

09:30 - 11:00

 

Sessie 1 | Sociale zekerheid en Limosa: de laatste ontwikkelingen
Mevrouw Annelies Borghgraef

 1. Intro grensoverschrijdende tewerkstelling
 2. Actuele en toekomstige ontwikkelingen inzake sociale zekerheid bij grensoverschrijdende situaties
 • Detachering & werken op meerdere grondgebieden
 • Nieuwe tewerkstellingsvormen en arbeidspatronen
 • Wijzigingen Europese Verordening 883/2004
 • Brexit
 • Recente jurisprudentie
 • Veel voorkomende vragen
 • Limosamelding

3.Tips & Tricks vanuit de praktijk

11:00 - 11:30 Pauze

11:30 - 13:00

 

Sessie 2 | Detachering en arbeidsrecht: de laatste ontwikkelingen
Meester Eline De Ryck en meester Edith Franssen

 

13:00 - 13:45

Middagpauze met broodjesbuffet

13:45 - 15:15

 

Sessie 3 | Arbeidskaarten en verblijfsvergunningen: laatste stand van zaken en what's next?
Meester Sophie Maes

Tewerkstelling buitenlandse werknemers: Single permit en grondige hervorming in Vlaanderen 

15:15 - 15:45

Pauze

15:45 - 17:15

 

Sessie 4: Toepasselijk recht en de bevoegde rechter bij internationale arbeidsovereenkomsten
Meester Filip Saelens en meester Edith Franssen

 

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

annelies-borghgraef

Mevrouw Annelies Borghgraef

adjunct-adviseur , RSZ - Directie Internationale Betrekkingen (IBRI)

Annelies Borghgraef is adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Directie Internationale Betrekkingen (IBRI)

De Directie Internationale Betrekkingen bevindt zich in het hart van het internationale domein en bepaalt aan welk socialezekerheidsstelsel een persoon moet onderworpen worden in het geval hij geconfronteerd wordt met grensoverschrijdende aspecten in zijn professionele of persoonlijke situatie.

De Directie is hét referentiepunt inzake de internationale coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels voor werknemers en ambtenaren. De medewerkers van de dienst informeren en verlenen bijstand aan  werkgevers, werknemers en dienstverrichters voor alles wat betreft deze materie. Zij werken nauw samen met de andere Belgische en buitenlandse socialezekerheidsinstellingen.

eline-de-ryck

Meester Eline De Ryck

Associate Employment, Pensions & Benefits, Loyens & Loeff

Eline is a member of the Loyens & Loeff Employment & Benefits Practice Group of Loyens & Loeff in Belgium.

She joined Loyens & Loeff in 2016.

Eline has been registered at the Nederlandse Orde van Advocaten of the Brussels Bar since 2016.

Education

She holds a Master in law from the Universiteit Antwerpen (Belgium, 2016).

Languages
Dutch, English, French
edith-franssen

Meester Edith Franssen

Advocaat - Senior associate , Loyens & Loeff

Edith Franssen, advocaat, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht. Zij is gespecialiseerd in het voeren van ontslagprocedures, zij adviseert op het gebied van cao-recht en flexibele arbeidsrelaties en houdt zich daarnaast veel bezig met alle aspecten rondom de zieke werknemer en met  grensoverschrijdende arbeidsrecht. Edith is tevens docent sociaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en geeft vele cursussen aan diverse doelgroepen over verschillende deelonderwerpen binnen het arbeidsrecht. Daarnaast verzorgt Edith veel publicaties, waaronder recent het Handboek WWZ waar zij samen met enkele collega’s van L&L en de UvA aan heeft bijgedragen.

Edith is mede-auteur van het boek ‘Bouwen in Nederland’. Dit boek geeft een handzaam overzicht van de belangrijkste juridische en fiscale aspecten van en voor de bouw- en projectontwikkelingspraktijk. Het boek is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van diverse Loyens & Loeff advocaten, fiscalisten en notarissen binnen verschillende disciplines, die hun expertise en ervaringen hebben gebundeld.

sophie_maes

Meester Sophie Maes

Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Meester Sophie Maes adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van internationale tewerkstelling (met inbegrip van arbeidskaarten en verblijf van buitenlandse werknemers), het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames.

Sophie werkt regelmatig nauw samen met andere leden van Ius Laboris op grensoverschrijdende projecten en vragen. Daarnaast geeft Sophie advies in uiteenlopende dagdagelijkse HR-aangelegenheden en algemene arbeidsrechtelijke vragen.

filip_saelens

Meester Filip Saelens

Adovcaat - Local partner , Loyens & Loeff

Filip is hoofd van de Employment & Benefits Praktijkgroep van Loyens & Loeff in België. Hij is tevens lid van de Automotive en Healthcare & Life Sciences Teams in België en van de German en France Region Teams.

Hij heeft ruime ervaring in het domein van collectief en individueel arbeidsrecht, meer in het bijzonder reorganisaties, executive compensation en de arbeidsrechtelijke aspecten van overdrachten van ondernemingen. Daarnaast is Filip zeer vertrouwd met alle aspecten gelieerd aan sociale zekerheid.

Hij staat bovendien regelmatig cliënten bij die actief zijn in het vrijwilligers- en welzijnswerk en heeft daardoor bijzondere expertise verworven van de specifieke juridische problemen in deze sector.

Hij spreekt ook frequent op conferenties over (inter)nationale (cross-border) arbeidsrechtelijke onderwerpen en heeft verscheidene artikels hierover geschreven. 

Hij is lid van de Oxford and Cambridge Club of Belgium, American Bar Association (ABA), International Bar Association (IBA), Global Forum for Cross-Border Human Resource experts (XBHR), American Chamber of Commerce (Amcham) in Belgium en American Employment Law Council (AELC).

Filip wordt aanbevolen door The International Who's Who of Management Labour and Employment Lawyers, Legal 500 EMEA en Chambers & Partners Europe als specialist in Employment law, Compensation & Benefits and Pensions.

Hij is lid van de Balie van Brussel sinds 1990.

Praktische informatie

Tijdstip

21 februari 2019

09.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

315 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

 

6 punten

6 uren

6 uren

Gerelateerde boeken

praktijkboek-sociale-zekerheid

Praktijkboek sociale zekerheid 2018

Wolters Kluwer

Het Praktijkboek Sociale Zekerheid vormt dé leidraad voor personeelsmedewerkers en sociale adviseurs. Het geeft een helder en duidelijk inzicht in de complexe materie van het socialezekerheidsrecht.

De materie wordt volledig onder de loep genomen en overzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden, schema’s en tabellen.

Dit jaarboek is in zeven grote delen onderverdeeld:

 • Algemeen deel
 • Sociale zekerheid voor werknemers
 • Sociale zekerheid voor zelfstandigen
 • Gezinsbijslagen voor werknemers en zelfstandigen
 • Sociale bijstand
 • Vlaamse Sociale Bescherming
 • Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap


De opzet bestaat erin een antwoord te geven op alle praktische problemen en hete hangijzers, waardoor deze gids, die jaarlijks vernieuwd wordt, een onmisbaar handboek is geworden in de dagelijkse praktijk van het socialezekerheidsrecht.

socialezekerheidsrecht-toegepast-5de-editie

Socialezekerheidsrecht toegepast 5de editie 2017

Intersentia

Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan. Na een algemene beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid komen achtereenvolgens de verschillende takken van de sociale zekerheid aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en het aanvullend pensioen. Er wordt ook aandacht geschonken aan de socialebijstandregelingen, zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen enz.

Op deze wijze biedt dit boek een eerste kennismaking met het socialezekerheidsrecht. Dit onderdeel van de sociale wetgeving is bij uitstek het domein waarin vrijwel dagelijks wijzigingen worden aangebracht. Daarom zullen via de website van Intersentia (http://intersentia.be/hoger-onderwijs) actualiseringen worden aangereikt tot aan de publicatie van een volgende editie. Ook het hoofdstuk over jaarlijkse vakantie en een uitgebreid pakket van elektronische oefeningen staan ter beschikking van de docenten die het handboek als lesmateriaal invoeren. Daarnaast vinden ze op dezelfde website ook een powerpointpresentatie.

aanvullende-pensioenen-een-basishandleiding

Aanvullende pensioenen - een basishandleiding 2016

Wolters Kluwer

Een aanvullend pensioen wordt georganiseerd in het kader van de arbeidsrelatie en moet er voor zorgen dat het verschil tussen het laatste loon en het wettelijk pensioen wordt gemilderd. Voor steeds meer werknemers is de groepsverzekering of het aanvullend pensioenplan een vaste waarde geworden binnen het verloningspakket.

Dit boek vormt een basishandleiding over aanvullende pensioenen voor werknemers en richt zich in het bijzonder op aanvullende pensioenplannen ingericht op ondernemingsniveau. We bekijken de volledige levensloop: van de invoering tot de uitbetaling.

De recente nieuwe wetgeving die begin 2016 een aantal ingrijpende wijzigingen doorvoerde is mee verwerkt in dit boek.

tewerkstelling_buitenlandse_werknemers_2015

Tewerkstelling buitenlandse werknemers 2015

Wolters Kluwer

Buitenlandse werknemers kunnen niet zomaar in België tewerkgesteld worden. Doorgaans moeten zowel de werkgever als de buitenlandse werknemer een aantal formaliteiten vervullen. Daarenboven gelden strenge sancties ingeval van niet-naleving die de werkgever en ingeval van (onder)aanneming zelfs de opdrachtgever en (onder)aannemer zuur kunnen opbreken.

Dit boek geeft een praktisch overzicht van de verschillende stappen die de werkgever en de buitenlandse werknemer in de huidige stand van de wetgeving (januari 2015) moeten doorlopen opdat de werknemer wettig in België zou kunnen werken en verblijven. Deze gelden meestal ongeacht of de buitenlandse werknemer vanuit het buitenland door een buitenlandse werkgever naar België wordt gedetacheerd, dan wel in dienst treedt bij een in België gevestigde werkgever. Zowel werknemers uit de EER of Zwitserland als werknemers van daarbuiten worden onder de loep genomen en dit telkens voor een verblijf van meer of minder dan 3 maanden (90 dagen). Ook de formaliteiten voor de (Unieburger en/of derdelander) familieleden van de buitenlandse werknemer die hem willen vervoegen, worden kort behandeld. Vervolgens wordt stilgestaan bij de Europese blauwe kaart die sinds 2012 in voege is.

Tot slot bekijken de auteurs de diverse sancties en de bijzondere aansprakelijkheidsregeling voor de opdrachtgever en/of (onder)aannemer bij tewerkstelling van illegale derdelanders door hun (onder)aannemer.

actuele-problemen-van-het-socialezekerheidsrecht-2016

Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht 2016

Die Keure

Met genoegen biedt de Onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht u het verslagboek aan van de zesde reeks studienamiddagen “Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht”. Hierin werden de referaten gebundeld die de auteurs hebben gehouden op 9 oktober, 23 oktober, 6 november en 20 november 2015.

De selectie van de thema's biedt een mooi evenwicht  tussen bijdragen uit de academische wereld enerzijds, en teksten van rechtspractici anderzijds:

 • “Sociaal statuut van vennootschapsmandatarissen” (Luc Eliaerts en Line
  Hellemans)
 • “Wat voor een relatie? Ah een arbeidsrelatie!” (Lieven Lenaerts)
 • “Analyse van de beslissingen van de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie” (Kim Van den langenbergh en Anne Van Regenmortel)
 • “Bring Your Own Device – een andere manier van werken. De sociaalrechtelijke gevolgen” (Veerle Michiels)
 • “Twintig jaar Handvest van de sociaal verzekerde:een verjaardag
  die gevierd mag worden” (Enrico De Simone)
 • “Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid: mogelijkheden tot re-integratie in de uitkeringsverzekering voor werknemers en de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen” (Sofie Claeskens en Wouter Van Damme)
 • “Uitwisseling van medische gegevens tussen artsen betrokken bij de sociale zekerheid” (Michiel Callens en Michèle Morel)
 • “Recente pensioenhervormingen voor werknemers en zelfstandigen: meer of minder verantwoordelijkheid voor de eigen pensioenopbouw?” (Yves Stevens)
 • “(R)evolutie in de ambtenarenpensioenen: meer of minder gelijk voor welke wet?” (Ria Janvier)
 • “De werkbereidheidsvereiste in de werkloosheidsreglementering,
  de RMI-Wet en de OCMW-Wet” (Daniel Cuypers en
  Dirk Torfs)
de-inning-en-invordering-van-sociale-zekerheidsbijdragen

De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ 2017

Larcier

Eerste complete naslagwerk over de invordering van RSZ-bijdragen: rechten en plichten van de RSZ, werkgever, werknemer en derden

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft als wettelijke opdracht tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen over te gaan. De correcte inning belangt niet enkel de RSZ aan maar ook de werkgever, de werknemer en zelfs derden. Het boek behandelt de inning vanuit deze verschillende invalshoeken doch niet zonder de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen.

De rode draad in het boek is het gelijknamige hoofdstuk IV van de RSZ-Wet. 

De verschillende aspecten die met de inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen gepaard gaan, krijgen met dit werk de aandacht die het verdient.  Voor het eerst wordt de belangrijkste rechtsleer en rechtspraak in verband met dit onderwerp gesynthetiseerd en in een afzonderlijke bijdrage gebundeld. 

Inschrijven | Studiedag Grensoverschrijdende tewerkstelling - 21/02/2019

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46