Stakingen blijven een populair middel om – wanneer het sociaal overleg vastloopt – de eisen van werknemers kracht bij te zetten.

Hoewel deze vorm van sociale actie geen echte wettelijke basis in het Belgisch recht heeft, wordt algemeen aangenomen dat dit een grondrecht is, zoals trouwens ook voorzien door het Europees Sociaal Handvest.

Toch stellen zich heel wat juridische vragen rond stakingen: wat kan en wat kan niet? Wanneer is de arbeidsovereenkomst geschorst? Er zijn immers de stakers, maar ook de werknemers die als gevolg van de staking (in hun eigen bedrijf of dat van een leverancier) niet aan de slag kunnen.

Kan er opgetreden worden? En wat zijn de voorwaarden/procedures?

Tijdens deze webinar zal meester Dieter Dejonghe een aantal van deze praktische problemen aankaarten en verder toelichten.

Programma

2 uur
 • Stakingsrecht: enkele topics
  • Juridische grondslag
  • Draagwijdte van het begrip “staken”
  • Staking en uitzendkrachten
  • Werkwillige werknemer en recht op loon
 • Feitelijkheden en tussenkomst rechterlijke macht
 • Overzicht van ‘recente’ (gepubliceerde) rechtspraak

Sprekers

dieter_dejonghe
Meester Dieter Dejonghe
Advocaat-vennoot , Claeys & Engels

Dieter legt zich toe op individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Hij heeft zich onder meer gespecialiseerd in een aantal deelgebieden, zoals herstructurering (collectief ontslag, sluiting, overdracht van onderneming), arbeidsduur, managementovereenkomsten, privacy, discriminatie en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Omtrent deze en andere materies werkt hij geregeld mee aan seminaries en publicaties. Dieter is tevens redactielid van het tijdschrift Sociaalrechtelijke Kronieken. Dieter behoort tot de 26 Belgische experten op vlak van Labour, Employment & Benefits Law die opgelijst zijn in Who’s Who Legal: Labour & Employment 2017. In 2018 wordt hij als volgt vermeld: “Dieter Dejonghe is widely known as a top-notch employment and labour lawyer on both civil and criminal matters. His expertise includes restructuring, dismissal, contracts and discrimination matters.”

Dieter behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent (UGent) en een speciale licentie sociaal recht aan de Universiteit van Brussel (ULB).

Lees meer

Praktische informatie

Uitgezonden op 10 mei 2019  
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd)

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB

2 punten

2 uren

1,5 uren

Extra

On demand webinar

U kan dit webinar aankopen en bekijken wanneer u wenst. U vindt uw aangekochte webinars terug via 'Mijn webinars'.

 • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille.

 • Wilt u meer opleidingen volgen, bekijk onze abonnementsformule.

Inschrijven