Het begrip ‘sociale dumping’ is niet meer uit de actualiteit weg te denken, waarbij in één adem de bouw-, vlees- en transportsector worden genoemd. Inspectiediensten (hierbij enerzijds gestuurd en anderzijds gevolgd door de arbeidsauditoraten) kiezen voor een categorieke aanpak waarbij ook de Belgische eindgebruiker steevast mee betrokken wordt.

Teneinde de rol van de sociale inspectie en het arbeidsauditoraat in dergelijke dossiers toe te lichten, wordt vooreerst een kort overzicht gegeven van de verschillende inspectiediensten en hun bevoegdheden. Verder staan we stil bij het tijdsverloop tussen een eerste controle en een (eventuele) verschijning voor de correctionele rechtbank.

Ten slotte worden concrete thema’s behandeld die consequent terugkomen bij dossiers rond sociale dumping, o.a. verboden terbeschikkingstelling, detacheringsfraude en de betaling van de minimumlonen.

Sprekers

bart-adriaens

Meester Bart Adriaens

Vennoot, Claeys & Engels

Bart concentreert zijn activiteiten binnen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, waarover hij uitgebreid heeft gepubliceerd en gedoceerd. Hij wordt beschouwd als één van de toonaangevende advocaten in België op het vlak van actieve bijstand aan werkgevers.

Bart behoort tot de 26 Belgische experten op vlak van Labour, Employment & Benefits Law en in de 2017 editie van Chambers and Partners wordt Bart als volgt vermeld: "Kortrijk-based partner Bart Adriaens focuses on social security law, with additional expertise in counselling clients subject to audits by the relevant authorities. With over 20 years of experience, he is also noted for his numerous publications and presentations at seminars on labour topics."

 

veerle-van-keirsbilck

Meester Veerle Van Keirsbilck

Senior-asscociate, Claeys & Engels

Veerle spitst zich toe op verschillende domeinen van het sociaal recht. Zo geeft zij advies inzake individueel arbeidsrecht en voert zij in deze materies procedures voor de arbeidsrechtbank. Bovendien is zij gespecialiseerd in sociaal strafrecht. Zij staat dan ook frequent cliënteel bij bij sociale inspecties en pleit geregeld voor de correctionele rechtbank.

Zij studeerde in 2009 af als Master in de rechten aan de universiteit van Gent. Na haar studies heeft zij het kantoor vervoegd en is zij aangesloten bij de balie van Kortrijk.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Sociale inspectie in het kader van sociale dumping

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

sociaal_zakboekje-2017

Sociaal Zakboekje 2017/2

Wolters Kluwer

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Wat mag u verwachten?

  • een kwaliteitsvolle verheldering van de volledige sociale wetgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht voor loontrekkers en zelfstandigen, zorgverzekering, sociale bijstand, sociaal strafrecht, handhavingsrecht, inschakeling en detachering van buitenlandse werknemers …)
  • betrouwbare informatie dankzij Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie
  • directe en doorzichtige verklaring van het recht, verrijkt met verwijzingen naar de wetteksten

De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal, alsook de aanpassingen rond "Beschikbaarheid voor arbeidsmarkt voor SWT-begunstigden".

duiding-sociaal-strafrecht

Duiding Sociaal Strafrecht – 2017

Larcier

Beleidsmatig wordt steeds meer belang besteed aan een efficiënte bestrijding van de sociale fraude en de sociale dumping. Het geactualiseerd Sociaal Strafwetboek is hierin een onmisbare hoeksteen om deze strijd juridisch correct te kunnen voeren!

het-arbeidsauditoraat-2014

Het arbeidsauditoraat – 2014

Intersentia

Deze publicatie biedt een helder antwoord op de vragen over de bevoegdheidsomschrijving van het arbeidsauditoraat, de invulling daarvan in de dagelijkse praktijk en de (wettelijke) bevoegdheidsafbakening tussen het auditoraat en het ‘gemeen parket’. 

actuele-problemen-van-het-socialezekerheidsrecht-2016

Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht – 2016

Die Keure

Met genoegen biedt de Onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht u het verslagboek aan van de zesde reeks studienamiddagen “Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht”. Hierin werden de referaten gebundeld die de auteurs hebben gehouden op 9 oktober, 23 oktober, 6 november en 20 november 2015.

aanpak_sociale_fraude_arbeidsuitbuiting_mensenhandel

De aanpak van sociale fraude, arbeidsuitbuiting en mensenhandel – 2014

Die Keure

Dit tweetalig verslagboek gaat onder meer in op:

  • De rechtspersoon als dader in het sociaal strafrecht
  • De strijd tegen sociale fraude: balanceren op een slappe Europese koord
  • Zorgvuldigheid als kern van een EU-beleid ter voorkoming en bestrijding van arbeidsuitbuiting en mensenhandel in de bedrijfsketen?

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op Revue de Droit Pénal et de Criminologie. Als abonnee kunt u het dossier bestellen met 20 % korting .

overzicht-rechtspraak-m-b-t-procedure-wet-30-juni-1971-betreffende-administratieve-geldboeten

Overzicht rechtspraak m.b.t. procedure Wet 30 juni 1971 betreffende administratieve geldboeten

Wolters Kluwer

Dit boek wil een overzicht van rechtspraak geven betreffende de procedure van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten (WAG), zoals deze procedure van 15 december 1971 tot 1 juli 2011 van toepassing is geweest. Voormelde datum van 1 juli 2011 markeert een belangrijke mijlpaal in het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht, met name de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek. De WAG werd door het Sociaal Strafwetboek opgeheven maar de grote principes van deze wet zijn overeind gebleven. In het Sociaal Strafwetboek werden de in de loop van 40 jaar toepassing, verworven belangrijke jurisprudentiële principes geïntegreerd in de procedure van  de administratieve geldboeten zoals deze vandaag in het Sociaal Strafwetboek is geregeld.

Praktische informatie

Tijdstip 9 maart 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

3 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Sociale Inspectie in het kader van sociale dumping - 09/03/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37