Op 25 mei 2019 is de AVG/GDPR 1 jaar van kracht. Hoog tijd dus om de balans op te maken.

Tijdens deze studienamiddag zal er ingezoomd worden, enerzijds op de voornaamste aandachtspunten voor ondernemingen die op vandaag nog niet in orde zijn op vlak van ‘GDPR compliance’, en anderzijds op een aantal ‘best practices’ die zich intussen hebben gevormd in de praktijk. Zowel de verwerking van persoonsgegevens in de arbeidsrelatie als in het kader van commerciële activiteiten komen aan bod. De sprekers zullen gebruik maken van praktische voorbeelden en aanbevelingen van en handhaving door de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

- GDPR: tips & tricks na 1 jaar beleving in de praktijk (register, privacyverklaringen, procedures voor uitoefening van
rechten, risicobeleid, verwerkersovereenkomsten, sociale media pagina’s en plug-ins, …)
- Uitgelicht: GDPR in de actualiteit
 • Update internationale doorgiftes van persoonsgegevens
 • Beveiliging van persoonsgegevens en de meldplicht datalekken in de praktijk
 • Handhaving door de autoriteiten (in België en in de ons omringende landen)
 • Private handhaving
- Uitgelicht: HR
 • Hoe moeten werkgevers omgaan met verzoeken tot inzage van (voormalige) werknemers?
 • Wat mogen werkgevers nog doen met gevoelige gegevens zoals de gezondheid van de werknemer
  of zijn gerechtelijk verleden? 
 • Hoe kunnen werknemers warm gemaakt worden voor een correct gebruik van persoonsgegevens
  zonder de volledige organisatie de verlammen?

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

anouk-focquet
Meester Anouk Focquet
Advocaat, Contrast Law

Anouk is senior associate bij contrast waar zij deel uitmaakt van het EU regulatory departement en hoofd is van het privacy en data protection team.

Anouk voert samen met haar team privacy en data protection audits uit voor internationale en Belgische ondernemingen in verschillende sectoren: van de automobiel industrie tot retail en consultancy. Ze is verder ervaren in alle aspecten van privacy wetgeving, waaronder e-privacy wetgeving.

Anouk is als onderzoeker verbonden aan de Research Group on Law, Science, Technology & Society (‘LSTS’) van de Vrije Universiteit Brussel.

Lees meer
margo_caproni
Meester Marga Caproni
Advocaat-vennoot, Squire Patton Boggs

Marga maakt deel uit van het internationale Labour & Employment Team van Squire Patton Boggs. Zij heeft zich verdiept in de materie van privacy in de arbeidsrelatie. Zij adviseert cliënten met vragen rond o.m. controle van e-mail en internetgebruik, klokkenluidersregelingen, privacy bij dringende reden en vragen tot inzage van (voormalige) werknemers.

Lees meer
stéphanie-de-smedt
Meester Stéphanie De Smedt
Advocaat, Loyens & Loeff

Stéphanie is lid van de Litigation & Risk Management Praktijkgroep van Loyens & Loeff en van het kantoor-brede Privacy & Data Protection Team en het Healthcare & Life Sciences Team. Zij is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht (met inbegrip van technologieoverdracht, licentieovereenkomsten, merken- en auteursrecht en geschillen inzake namaak), ICT-recht, en privacy en bescherming van persoonsgegevens. Stéphanie vertegenwoordigt cliënten ook in deze domeinen, zowel voor de rechtbank als in alternatieve geschillenbeslechting. Stéphanie is lid van de Balie te Brussel, de International Trademark Association (INTA) en de International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

7 juni 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

205 EUR (excl btw)

290 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Praktische gids privacy in de onderneming', documentatie (dititaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

praktische-gids-privacy-in-de-onderneming
Praktische gids privacy in de onderneming
Wolters Kluwer

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverwerking of GDPR zijn privacy en gegevensbescherming niet meer weg te denken uit de dagdagelijkse activiteiten van zowel grote als kleine bedrijven, in eender welke sector.

Privacy en gegevensbescherming zijn echter zoveel meer dan de GDPR alleen (denk maar aan camerabewaking, privacy in een HR context, beveiliging van gegevens, enz.).

Vele praktische en prangende vragen bestonden al vóór de GDPR en worden er niet noodzakelijk door opgelost. In hun praktijk als advocaten in een zakenkantoor worden de auteurs van dit boek dagelijks geconfronteerd met deze vragen. Met dit boek willen zij bedrijven een antwoord bieden dat verder gaat dan de wet, en waarmee zij zoveel mogelijk praktisch aan de slag kunnen.

Lees meer
international-and-eu-data-protection-law-2019
International and EU Data Protection Law 2019
Larcier

First-ever global reference work:  more than 1.700 pages of knowledge in 2 handy volumes

This key reference work provides legal practitioners, authorities, policy makers, companies, scholars and students worldwide and in Europe with an accurate, up-to-date and forward-looking compilation of essential texts on data protection law. It constitutes the first-ever collection of both international and EU hard and soft law in one of fastest growing fields of law around the world.

Comprehensive approach

The spectrum covered is comprehensive, encompassing human rights instruments and data protection-specific instruments, extending into the sphere of government-led surveillance, information and data security, policing and criminal justice, employment and social security, direct marketing, telecom, internet, internet, cybercrime and cybersecurity, taxation and financial account information, health, bioethics and biomedicine, big data or AI.

Broad range of global and regional standards (Volume I)

The international section comprises key international legal instruments from a broad range of both global and regional organisations and networks, including the United Nations (UN), Interpol, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the Council of Europe (CoE), the African Union (AU), the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) and the Ibero-American Data Protection Network (RIPD), and extends to treaties, agreements or transfer mechanisms on other multilateral or even bilateral levels, including the EU-US Privacy Shield and Umbrella Agreement.

Elaborate EU section (Volume II)

In addition to key data protection-specific legislation (such as the GDPR, the Law Enforcement Directive, the new Regulation on the handling of personal data by the EU institutions, the ePrivacy Directive or Commission decisions on standard contractual clauses), the elaborate EU section features subsections for primary legislation and for instruments with data protection-relevance in a series of thematic areas, including: Schengen; Europol; Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office; other cooperation in criminal or customs matters; asylum, migration, borders and travel; overarching area of Freedom, Security & Justice issues; cybersecurity, and the internal market, the financial system and taxation. The section also comprises the rules of procedure of relevant data protection or supervisory boards and supervision coordination groups, and even includes the latest versions of pending legislative proposals

Lees meer
privacy-geannoteerde-wetboeken-2019
Privacy - geannoteerde wetboeken 2019
Larcier

Staalkaart van de principes én de verdere doorwerking en specificiering van de privacyprincipes en verwerking van persoonsgegevens:

De GDPR/AVG heeft ook in België en Vlaanderen het juridisch kader inzake gegevensbescherming drastisch hertekend. Het was dus wachten op de zogenaamde Kaderwet en de Wet Informatieveiligheid om deze nieuwe editie aan te bieden.

Het verdrag 108 van de Raad van Europa van 28 januari 1981 is niet alleen de eerste uitgewerkte tekst over de bescherming van  persoonsgegevens, maar is tot op vandaag de nog steeds exemplarische inventaris van de principes van dit nieuwe recht.

Deze verzameling wet- en regelgeving is een staalkaart van deze principes en de verdere doorwerking en specificiering van de privacyprincipes en verwerking van persoonsgegevens. Het is meteen duidelijk zichtbaar dat de privacywetgeving niet enkel wortelt in grondrechten of in de leer van de persoonlijkheidsrechten, maar
in alle takken van het recht en het maatschappelijke leven terug te vinden is.

Ten gevolge van de stijgende aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en vanuit de bekommernis een niet-correct gebruik van persoonsgegevens  te beletten of te sanctioneren, is een veelheid aan regelgeving ontstaan.

Handige verzameling van de her en der verspreide regelgeving:

Voor deze complexe en steeds sneller evoluerende materie is dit wetboek een ideaal werkinstrument. Het ontsluit de verspreide regelgeving en brengt alle relevante regelgeving samen, op alle niveaus: op internationaal, Europees, federaal en op het vlak van gewesten en gemeenschappen.

Onmisbaar voor iedereen die zijn rechten en verantwoordelijkheden wil kennen en inbreuken wil vermijden:

Niet alleen algemene wet- en regelgeving ivm verwerking persoonsgegevens is opgenomen. Vermits een groot deel van de regelgeving betrekking heeft op specifieke sectoren, komen ook al deze domeinen aan bod: Strafwetgeving,  Sociaal recht, Rijksregister en bevolking, Ondernemingen, Gerechtelijk recht, Statistiek, Gezondheidsrecht, Politie en veiligheid, bewakingscamera’s, Bestuursrecht, Informatiemaatschappij, Consumentenrecht, Fiscaal recht.

Vlot toegankelijk:

Waar nuttig zijn de akten voorzien van annotaties (verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, wetshistorieken, verwijzingen naar rechtspraak).

Voor een vlotte ontsluiting is een Chronologisch register  opgenomen.

Dit boek is een referentiewerk voor wie beroepshalve op zoek is naar een handige verzameling van het basismateriaal inzake gegevensbeschermingsrecht, te beginnen met elke functionaris voor de gegensverwerking (DPO) en veiligheidsconsulent.

Ook beschikbaar in een Franse versie: Code Législation protection vie privée.

EXTRA:
Nieuw en gratis: blijf de hele tijd up-to-date dankzij de applicatie Larcier Code:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (iOS en Android) 
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
• Mogelijkheid om pagina’s bij te houden, teksten te markeren en annoteren, artikelen te delen en af te drukken

Lees meer
naar-een-gei-ntegreerde-privacybescherming-in-de-onderneming
Naar een geïntegreerde privacybescherming in de onderneming 2017
Wolters Kluwer

Het privéleven en de persoonsgegevens van werknemers worden door een veelheid aan ongelijksoortige juridische waarborgen beschermd. Dit regelgevend kader waarop werknemers zich kunnen beroepen wordt in het eerste deel van het boek uiteengezet. 

In het tweede deel worden de zwakheden van de bestaande beschermingsmechanismes onderzocht. Het is onvermijdelijk dat op het snijpunt van al deze normen soms nieuwe spelregels ontstaan die initieel niet door de wetgever voorzien konden worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vraag naar de toelaatbaarheid van bewijs dat met miskenning van de privacyrechten van de werknemer werd verkregen. Hierbij komt het recht op bescherming van de werknemer in conflict met andere fundamentele rechten, zoals het recht op een eerlijk proces, maar ook met beginselen uit andere rechtstakken, zoals het arbeidsrecht en het procesrecht.

In het derde deel wordt een concreet beoordelingskader ontwikkeld voor de afweging in geval van conflicten tussen privacyrechten en andere rechten in de arbeidsverhouding op basis van de specifieke contextuele elementen van een inmenging in de persoonlijke levenssfeer of een verwerking van persoonsgegevens. Dit beoordelingskader wordt de ‘geïntegreerde beschermingsmethode’ genoemd.

De geïntegreerde beschermingsmethode kan preventief door werkgevers worden gebruikt als hulpmiddel bij de keuze van de gepaste maatregelen om privacy-inbreuken te voorkomen of de negatieve gevolgen ervan in te perken. Daarnaast maakt de methode het mogelijk om de privacybescherming van werknemers achteraf te beoordelen, d.w.z. dat met de methode kan worden nagegaan of er sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op een privacy-norm en of de werknemer door deze inbreuk morele schade heeft geleden.

Lees meer
gdpr
GDPR - General Data Protection Regulation: texts, commentaries and practical guidelines 2018
Wolters Kluwer

The General Data Protection Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data is a landmark that disrupts the rules in the world of data and the digital environment of businesses from May 25th 2018.

In today’s hyper-connected and Big Data-driven world, securing personal data is a major concern for all businesses. Protection is the watchword, now more than ever.

Both public and private enterprises need to know and understand the obligations it creates and the innovative concepts it introduces (such as privacy by design, security by default, accountability, data protection officer) in order to be able to proactively grasp how it is going to impact their activities.

The stakes are high and the risks are great for all organisations: harm to brand and reputation, misappropriation of trade secrets, data theft (not only their data but also those of their partners and customers) and civil and criminal suits, especially where their computer network has been hacked and used for unlawful activities.

Lees meer
uw-organisatie-gdpr-compliant-2018
Uw organisatie GDPR compliant Modellen voor een praktische implementatie 2018
Wolters Kluwer

Op 25 mei 2018 treedt in alle lidstaten van de EU de algemene verordening op de gegevensbescherming in werking. Deze verordening is beter gekend als de GDPR (General Data Protection Regulation). Dit boek begeleidt de gebruiker in het nemen van de strategische beslissingen betreffende de gdpr en de privacy.

Het bevat modellen omtrent alle vormen van communicatie met de betrokkenen, de ontvangers, de onderaannemers en de stakeholders. Deze modellen begeleiden de gebruiker in de stappen die moeten worden gezet om het privacybeleid op het juiste niveau te brengen en dat in de bewoordingen die aangewezen zijn in deze materie.Ze zijn praktijkgericht, makkelijk aan te passen aan uw onderneming, vereniging of organisatie, en worden in  vier talen opgenomen (NL, FR, ENG en DUI).

Het boek bevat ook een juridische toelichting over de regelgeving rond gegevensbeheer en –bescherming, de rol van de verwerkingsverantwoordelijke, de rechten van de betrokkenen, de principes van privacy by design en by default, de taken van een data protection officer en de nieuwe rol van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacycommissie) als volwaardig toezichthouder op alle bevoegdheden.

Lees meer

Inschrijven | Capita selecta GDPR - 07/06/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer