Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 vormde destijds de aanzet tot het uitdenken van nieuwe - eengemaakte - ontslagregels die gelden voor zowel arbeiders als bedienden. Deze eengemaakte ontslagregels werden uiteindelijk met ingang van 1 januari 2014 geïntroduceerd via de Wet Eenheidsstatuut van 26 december 2013 die het Belgisch ontslagrecht grondig hertekende.

Hoewel de Wet Eenheidsstatuut een game changer is die zonder twijfel de belangrijke verdienste heeft dat er - eindelijk - eengemaakte ontslagregels zijn, roept de wet toch een aantal juridische en praktische vragen op.

Nu (bijna) vijf jaar later is het tijd om de balans op te maken.

Olivier Wouters, advocaat-vennoot bij Claeys & Engels, en Arnout Crauwels, advocaat bij Claeys & Engels, nemen de Wet Eenheidsstatuut onder de loep en bekijken welke bepalingen aanleiding geven tot discussies en (dus) tot rechterlijke uitspraken en op welke vlakken de Wet Eenheidsstatuut al werd “bijgeschaafd”.

Sprekers

olivier-wouters
Meester Olivier Wouters
Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Olivier adviseert en begeleidt bedrijven over alle aspecten in verband met individuele en collectieve arbeidsrelaties. Hij heeft een sterke expertise in materies als ontslag, reorganisatieprojecten, collectief overleg, rechten en plichten van personeelsafgevaardigden, sociale verkiezingen, stakingen, uitzendarbeid, managementovereenkomsten, deeleconomie (“Gig economy”). Hij is ook een ervaren pleiter voor de Belgische arbeidsrechtbanken en arbeidshoven.

Olivier is een frequent spreker op seminaries en workshops over deze onderwerpen. Hij publiceert hierover ook geregeld bijdragen in juridische tijdschriften en boeken. Hij is onder andere co-auteur van het jaarlijks "Praktijkboek Ontslag" en het vierjaarlijkse boek "Rechtspraakoverzicht sociale verkiezingen". Hij is lid van de redactieraad van het vaktijdschrift "Oriëntatie".

Olivier wordt aanbevolen in de "Who’s Who Legal" 2017 editie, met de volgende vermelding: “a leading expert on dismissals, reorganisations and collective bargaining, and is recognised as a market leader". Olivier behoort tot de 26 Belgische experten op vlak van Labour, Employment & Benefits Law die opgelijst zijn in Who’s Who Legal: Labour & Employment 2017. In 2018 wordt hij als volgt vermeld: "Olivier Wouters is a market authority on collective bargaining, company reorganisation and dismissals and is frequently instructed for his expertise in such matters. He wins plaudits as a “very helpful counsel who is always making himself available at short notice and has a very good knowledge of how our company works”."

Hij studeerde af als Licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven in 1998, na zijn Kandidatuurstudies te hebben voltooid aan de Facultés Notre-Dame de la Paix in Namen. In 1999 behaalde hij een speciale licentie sociaal recht aan de Université libre de Bruxelles.

Olivier startte in 1999 zijn carrière als advocaat bij Claeys & Engels en werd in 2009 vennoot. Sinds 1 januari 2015 bekleedt hij ook de functie van Managing Partner van ons kantoor.

Lees meer
arnout-crauwels
Meester Arnout Crauwels
Senior associate, Claeys & Engels

Arnout staat nationale en internationale cliënten bij op het vlak van individueel en collectief arbeidsrecht in de meest ruime zin. Daarnaast spitst Arnout zich in het bijzonder toe op de evoluties met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht en het individueel ontslagrecht. In dit kader heeft hij ook reeds verschillende bijdragen gepubliceerd.

Arnout pleit ook regelmatig voor de Belgische arbeidsrechtbanken.

In 2004 behaalde Arnout het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent. Datzelfde jaar trad hij toe tot de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en startte hij bij Claeys & Engels.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

5 jaar Ontslagwet

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde tool

Gerelateerde boeken

sociaal-wetboekje-arbeidsrecht-2018
Sociaal wetboekje - Arbeidsrecht 2018
Wolters Kluwer

Checkt u graag even snel de letter van de wet? Of wilt u controleren of u bij een belangrijke beslissing geen enkel detail over het hoofd hebt gezien? Dan biedt dit wetboekje u een ideale oplossing. Het bundelt de belangrijkste wetten, besluiten en nationale CAO’s uit het arbeidsrecht.

Lees meer
praktijkboek-ontslag-2017
Praktijkboek ontslag 2018
Wolters Kluwer

Met dit Praktijkboek beantwoorden de auteurs van het advocatenkantoor Claeys & Engels op een praktische wijze allerlei vragen en problemen die opduiken bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van of door een werknemer.

De opzet van het boek is een werkgever, evenals een werknemer, die geconfronteerd wordt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, concrete oplossingen te geven zonder te vervallen in juridisme. Waar nodig worden de wettelijke bepalingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten aangehaald. Alleen de richtinggevende rechtspraak of de rechtspraak die voorbeelden illustreert, wordt vermeld. Dankzij praktische schema’s en een handig trefwoordenregister vindt de lezer gemakkelijk zijn weg naar het antwoord.

Het boek bevat alle regels over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslagbeschermingen, speciale regels over ontslagdrempels, dringende reden, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, outplacement, werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), overdracht van onderneming, sociale documenten, enz.

Het boek wordt jaarlijks geüpdatet.

Lees meer
sociaal-compendium-arbeidsrecht-2018-2019
Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019
Wolters Kluwer

Dit encyclopedisch naslagwerk bevat een volledige beschrijving van het arbeidsrecht, met verwerking van alle rechtsbronnen: verdragen, wetgeving, CAO's, rechtspraak, doctrine en administratieve interpretaties.

Het Sociaal Compendium Arbeidsrecht is tegelijkertijd een wetboek, een rechtspraakoverzicht en een bibliografie, met verwijzingen en referenties naar andere experten.

In het Compendium vindt u een gedetailleerde uitleg over de fiscale impact van alle arbeidsrechtelijke vergoedingen en alle wetgeving die voor de rechtspraktijk van belang is. Verder krijgt u verwijzingen naar de meest relevante artikels uit de rechtsleer. U vindt ook een compleet overzicht van alle nog gangbare monografieën, verzamelingen van wetgevingen en CAO's en overzichten van rechtspraak.

Jaarlijks verschijnt er van het Sociaal Compendium Arbeidsrecht een geactualiseerde uitgave.

De redactie van het Sociaal Compendium is in handen van Willy van Eeckhoutte. Zijn expertise als buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en zijn jarenlange praktijkervaring als advocaat bij het Hof van Cassatie garanderen u 100% betrouwbare informatie.

Lees meer
ontslagmotivering_en_kennelijk_onredelijk_ontslag-2017
Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag 2017
Intersentia

De wet van 26 december 2013 inzake het eenheidsstatuut liet het aan de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad over om bij CAO te zorgen voor een gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de bescherming tegen willekeurig ontslag. CAO nr. 109 voerde aldus op 1 april 2014 een eengemaakt begrip “kennelijk onredelijk ontslag” in, dat zowel van toepassing is op arbeiders als op bedienden. Artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat voorheen de problematiek van het willekeurig ontslag van arbeiders regelde, werd opgeheven, althans voor de private sector. Naast het kennelijk onredelijk ontslag, bevat CAO nr. 109 ook een regeling inzake ontslagmotivering. Ondertussen is de eerste rechtspraak volop op gang gekomen. Hoe zit het met kennelijk onredelijk ontslag en rechtsmisbruik in het nieuwe stelsel? Wanneer en hoe moet het ontslag gemotiveerd worden? Heeft een vordering effectief kans op slagen? Hoe gaan de arbeidsrechtbanken om met de “marginale toetsing” en hoe groot zijn de toegekende vergoedingen? De auteurs maken in kort bestek een eerste balans op, waarbij zij de kern van de nieuwe hervorming bespreken aan de hand van meer dan tachtig ongepubliceerde uitspraken. Zij focussen hierbij op de essentiële punten voor zover die een weerslag vonden in deze recente rechtspraak. Door het onderzoek van een zeer ruim staal aan niet gepubliceerde vonnissen van diverse arbeidsrechtbanken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië kan een meer representatief overzicht van rechtspraak over de CAO gegeven worden. Daaruit blijkt o.a. dat het aantal veroordelingen van werkgevers relatief beperkt blijft. Dit handige overzicht van rechtspraak is een nuttig instrument voor advocaten, magistraten, personeelsverantwoordelijken en al wie geconfronteerd wordt met de juridische aspecten van ontslag.

Lees meer
arbeidsovereenkomstenwet-na-40-jaar
Arbeidsovereenkomstenwet - Na 40 jaar ... opnieuw anders bekeken 2018
Larcier

De Arbeidsovereenkomstenwet viert zijn 40-jarig bestaan.

Dit biedt de gelegenheid om enkele van de belangrijkste controversen die over deze wet ontstaan zijn, of nog moeten ontstaan, onder de loep te nemen, bij wijze van terugblik, reflectie of vooruitblik.

In dit werk worden 40 knelpunten in verband met de Arbeidsovereenkomstenwet behandeld.  40 persoonlijke bijdragen, in het Frans of het Nederlands, van de hand van 40 advocaten van het kantoor Claeys & Engels, dat gespecialiseerd is in deze materie.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

11 december 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Leuven Faculty Club 
Prijs

210 EUR (excl btw)

366 EUR (excl btw)


30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Sociaal wetboekje Arbeidsrecht 2018', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

 

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | 5 jaar Ontslagwet - 11/12/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer