Op 1 januari 2019 is de procedure voor de aanvraag van de gecombineerde vergunning of "Single Permit" in Vlaanderen in werking getreden. De regels over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers werden fundamenteel gewijzigd, zowel wat betreft de procedure als de inhoudelijke voorwaarden. Na Vlaanderen heeft ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de inhoudelijke hervorming van het Belgisch landschap inzake arbeidsmigratie verder gezet. Nu zijn we 1 jaar verder. Hoog tijd voor een evaluatie. 

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

  • Introductie
  • Procedurele wijzigingen: single permit één jaar later
  • Inhoudelijke wijzigingen
    • Vlaanderen
    • Brussel
    • Wallonie
  • Best practices

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

sophie_maes
Meester Sophie Maes
advocaat-vennoot , Claeys & Engels

Mr. Sophie Maes adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van internationale tewerkstelling (met inbegrip van arbeidskaarten en verblijf van buitenlandse werknemers), het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames.

Sophie werkt regelmatig nauw samen met andere leden van Ius Laboris op grensoverschrijdende projecten en vragen. Daarnaast geeft Sophie advies in uiteenlopende dagdagelijkse HR-aangelegenheden en algemene arbeidsrechtelijke vragen.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

10 december 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

210 EUR (excl. btw)

380 EUR (excl.btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Inclusief het boek "Sociaal wetboekje- Arbeidsrecht 2019" (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van ongeveer € 228,20), extra documentatie, broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

 

Gerelateerde boeken

antwoordenpocket-arbeidsvragen-2019
Antwoordenpocket - Arbeidsvragen 2019
Wolters Kluwer

Precies omdat de 'Antwoordenpocket' een antwoord geeft op de steeds terugkerende vragen over het arbeidsrecht, is de uitgave een aanrader voor iedereen die mensen tewerkstelt of adviseert in arbeidszaken. Met dit handige boekje weet u in elk geval precies wat u moet doen en hoe. De antwoordenpocket is logisch en overzichtelijk opgebouwd. De verschillende aspecten van het arbeidsrecht zijn in deze antwoordenpocket ondergebracht in 32 thema's waarbij elk thema via tientallen vragen en antwoorden kort maar duidelijk uit de doeken gedaan wordt. Over elk thema uit het arbeidsrecht worden de meest voorkomende praktijkvragen uitgediept en krijgt u tevens een volledig en actueel antwoord. Elk jaar verschijnt een nieuwe editie waarin wetswijzigingen, nieuwe gegevens en vragen worden opgenomen.

Lees meer
werk-wonen-larcier
Werk & Wonen in België en werken in Nederland
Larcier

Arbeidskrachten worden steeds mobieler. De grensoverschrijdende tewerkstelling neemt in belang toe. In de praktijk rijzen dan vragen naar het toepasselijke sociale zekerheidstelsel en naar het fiscaal regime van de professionele inkomsten en zal de Verordening nr. 883/2004 en de toepasselijke dubbelbelastingverdragen moeten worden toegepast. Het grote aantal controles van de Belgische fiscus toont het belang aan van een correcte toepassing van de fiscale grensoverschrijdende spelregels.

Ook de aanvullende pensioenopbouw bij een grensoverschrijdende tewerkstelling zorgt voor heel wat problemen (mede gelet op het gebrek aan harmonisatie van de nationale wetgeving van de EU-lidstaten).

Het werk focust op de situatie waarin een inwoner van België in Nederland werkzaamheden verricht.

Multidisciplinaire analyse (fiscaal recht, sociale zekerheid, pensioenrecht):

In dit werk wordt dieper ingegaan op de verschillende situaties waarin een Belgisch rijksinwoner werkzaamheden verricht in Nederland : (i) een pure grensoverschrijdende dienstbetrekking (Nederlandse arbeidsovereenkomst), (ii) detachering vanuit België naar Nederland, (iii) salary split.  Waar zal de betrokkene sociaal verzekerd zijn? Waar zal hij belastingen moeten betalen over zijn loon?  Er wordt ook dieper ingegaan op de aanvullende pensioenopbouw in dergelijke grensoverschrijdende werksituaties alsmede op het fiscaal regime in België van het in Nederland opgebouwd aanvullend pensioen. Hierbij krijgt ook het fiscaal regime in België van de Nederlandse uitfasering van pensioenen in eigen beheer voldoende aandacht.

Dit werk is uniek doordat het een totaalbeeld van internationale tewerkstelling verschaft: zowel de sociale zekerheid en fiscaliteit tijdens de tewerkstelling als de pensioenopbouw en pensioenuitkering na einde tewerkstelling, mét nadruk op de praktische toepassing ervan aan de hand van uitgewerkte voorbeelden en verwijzingen naar rechtspraak.

Lees meer
praktijkboek-ontslag-2019-wolterskluwer
Praktijkboek ontslag 2019
Wolters Kluwer

Met dit Praktijkboek beantwoorden de auteurs van het advocatenkantoor Claeys & Engels op een praktische wijze allerlei vragen en problemen die opduiken bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van of door een werknemer.

De opzet van het boek is een werkgever, evenals een werknemer, die geconfronteerd wordt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, concrete oplossingen te geven zonder te vervallen in juridisme. Waar nodig worden de wettelijke bepalingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten aangehaald. Alleen de richtinggevende rechtspraak of de rechtspraak die voorbeelden illustreert, wordt vermeld. Dankzij praktische schema’s en een handig trefwoordenregister vindt de lezer gemakkelijk zijn weg naar het antwoord.

Het boek bevat alle regels over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ontslagbeschermingen, speciale regels over ontslagdrempels, dringende reden, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, outplacement, werkloosheid met bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’), overdracht van onderneming, sociale documenten, enz.

Het boek wordt jaarlijks geüpdatet.

Lees meer
sociaal-compendium-wolters-kluwer
Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020
Wolters Kluwer

Dit encyclopedisch naslagwerk bevat een volledige beschrijving van het arbeidsrecht, met verwerking van alle rechtsbronnen: verdragen, wetgeving, CAO's, rechtspraak, doctrine en administratieve interpretaties.

Het Sociaal Compendium Arbeidsrecht is tegelijkertijd een wetboek, een rechtspraakoverzicht en een bibliografie, met verwijzingen en referenties naar andere experten.

In het Compendium vindt u een gedetailleerde uitleg over de fiscale impact van alle arbeidsrechtelijke vergoedingen en alle wetgeving die voor de rechtspraktijk van belang is. Verder krijgt u verwijzingen naar de meest relevante artikels uit de rechtsleer. U vindt ook een compleet overzicht van alle nog gangbare monografieën, verzamelingen van wetgevingen en CAO's en overzichten van rechtspraak.

Jaarlijks verschijnt er van het Sociaal Compendium Arbeidsrecht een geactualiseerde uitgave.

De redactie van het Sociaal Compendium is in handen van Willy van Eeckhoutte. Zijn expertise als buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en zijn jarenlange praktijkervaring als advocaat bij het Hof van Cassatie garanderen u 100% betrouwbare informatie.

Lees meer
sociaal-wetboekje-arbeidsrecht-2019
Sociaal wetboekje - Arbeidsrecht 2019
Wolters Kluwer

Checkt u graag even snel de letter van de wet? Of wilt u controleren of u bij een belangrijke beslissing geen enkel detail over het hoofd hebt gezien? Dan biedt dit wetboekje u een ideale oplossing. Het bundelt de belangrijkste wetten, besluiten en nationale CAO’s uit het arbeidsrecht.

Het Sociaal Wetboek voor Arbeidsrecht bevat volgende rubrieken: arbeidsduur, arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, arbeidswet, beroepsinlevingsovereenkomsten, beschermde werknemers, ...

Het boek is overzichtelijk ingedeeld per deelgebied en bevat een gedetailleerde inhoudstafel en een chronologisch register. Zo vindt u onmiddellijk wat u zoekt.

Lees meer

Inschrijven | 1 jaar Single Permit en arbeidsmigratie - 10/12/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer