Opleidingen sociaal recht

Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules

Tijdens deze webinar krijgt u van de sprekers een overzicht van diverse nuttige clausules in elke arbeidsovereenkomst en de recente rechtspraak in dat verband.

12 februari 2020, Live Webinar

Studiedag Grensoverschrijdende tewerkstelling

Overzicht van actualiteit en recurrente knelpunten

20 februari 2020, Sint-Niklaas

Het nieuwe WVV: Gevolgen voor bestuurders/leden directieraad en hun contracten

Het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad stapsgewijs in werkingtum werd het WVV onmiddellijk van toepassing op alle nieuw opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtin

5 maart 2020, Live Webinar

Actualia ontslagrecht

Voor iedere arbeidsrechtpracticus is het nuttig een jaarlijkse update te krijgen van de recente ontwikkelingen rond ontslagrecht. Ook het afgelopen jaar werden tientallen belangrijke vonnissen en arre

15 mei 2020, Sint-Niklaas

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar

Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers

Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers

On Demand Webinar

Staking

Een analyse voor de praktijkjurist

On Demand Webinar