Seminaries sociaal recht

Actualia ontslagrecht

Ook het afgelopen jaar werden tientallen belangrijke vonnissen en arresten geveld, die een nieuwe blik werpen op het ontslagrecht

13 oktober 2020, Sint-Niklaas

Het nieuwe WVV: Gevolgen voor bestuurders/leden directieraad en hun contracten

Het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad stapsgewijs in werkingtum werd het WVV onmiddellijk van toepassing op alle nieuw opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtin

On Demand Webinar

Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules

Tijdens deze webinar krijgt u van de sprekers een overzicht van diverse nuttige clausules in elke arbeidsovereenkomst en de recente rechtspraak in dat verband.

On Demand Webinar

Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers

Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers

On Demand Webinar

Staking

Een analyse voor de praktijkjurist

On Demand Webinar

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar