Opleidingen publiek- en aanbestedingsrecht

Openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden

Een grondig overzicht en analyse

29 november 2019

Contracteren met de overheid

Actuele knelpunten

3 december 2019

Overheidsopdrachten: rechtspraakoverzicht

Overzicht van rechtspraak gepubliceerd in 2018-2019

On Demand Webinar

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar