Opleidingen publiek- en aanbestedingsrecht

Actualia overheidsopdrachten

Met rechtspraakoverzicht

26 april 2019

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

7 mei 2019

Overheidsopdrachten: rechtspraakoverzicht

Overzicht van rechtspraak gepubliceerd in 2018-2019

28 mei 2019