Introductie

De elfde editie van de Juristendagen van M&D Seminars combineert traditiegetrouw juridische bijscholing met een zomerse ontspannen sfeer. Op rustig gelegen, aantrekkelijke locaties worden gedurende drie dagen vierentwintig opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij telkens een ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

De formule van deze Juristendagen is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs vier sessies naar keuze volgen in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant of Antwerpen en kan zich telkens bijkomend inschrijven voor twee of meerdere sessies naar keuze. In totaal kan een deelnemer dus twaalf sessies volgen, gespreid over de drie Juristendagen. De rode draad van de uiteenzettingen is dit jaar ondernemingsrecht en vennootschaps- en insolventierecht.

Thema's

Het nieuwe vennootschapsrecht

Ondernemingsrecht

Nieuw Insolventierecht

Programma

Gebruik de filters om je locatie/tijdstip te kiezen. 

08:45 - 09:30
Onthaal | koffie en registratie ochtendsessies
09:30 - 11:00

Best practices in het kader van legal due diligence

23 augustus 2018 - Leuven

Meester Elke Janssens en meester Frederik Meuwissen

GDPR in het kader van fusies en overnames van ondernemingen

23 augustus 2018 - Leuven

Meester Anouk Focquet

Governance in het nieuwe vennootschapsrecht - deel 1

28 augustus 2018 - Gent

Meester Emmanuel Leroux en prof. dr. Kristof Maresceau

Strafrechtelijke risico's bij bedrijfsovernames

28 augustus 2018 - Gent

Meester Frédéric Delbar

Impact recente en komende hervormingen op aansprakelijkheid oprichters en bestuurders

30 augustus 2018 - Antwerpen

Prof. Dr. Philippe Ernst

Contracten met concurrenten

30 augustus 2018 - Antwerpen

Meester Joost Haans
11:00 - 11:30
Pauze | Registratie volgende sessie
11:30 - 13:00

Vennootschap en risico’s van schijnzelfstandigheid. Hoe werken met consultants en managers na een controle door de sociale inspectie’?

23 augustus 2018 - Leuven

Meester Tom Messiaen

Contracten met consumenten

23 augustus 2018 - Leuven

Meester Herman De Bauw

Governance in het nieuwe vennootschapsrecht - deel 2

28 augustus 2018 - Gent

Meester Emmanuel Leroux en prof. dr. Kristof Maresceau

Merkenrecht in de praktijk

28 augustus 2018 - Gent

Meester Stephanie Wuyts

Wilsgebreken in het vennootschapsrecht

30 augustus 2018 - Antwerpen

Meester Rik Galle

Update strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersonen en leidinggevenden

30 augustus 2018 - Antwerpen

Meester Patrick Waeterinckx
13:00 - 14:00
Middagpauze | broodjesbuffet en registratie namiddagsessies
14:00 - 15:30

Herstructureringen en vereffening in het nieuwe vennootschapsrecht

23 augustus 2018 - Leuven

Meester Christophe Piette

Bescherming cliënteel en handelstussenpersonen

23 augustus 2018 - Leuven

Meester Dave Mertens

De gedwongen overdracht van aandelen tussen aandeelhouders: welke toekomst voor de meest toegepaste procedures binnen het vennootschapsrecht?

28 augustus 2018 - Gent

Meester Brecht Lambrecht

De nieuwe wet KMO financiering, funding loss en impact nieuwe pandwet en nieuwe rechten van de borgen onder de nieuwe wet KMO financiering.

28 augustus 2018 - Gent

Meester Birgitta Van Itterbeek

Bestuur en dagelijks bestuur in de BV en de NV

30 augustus 2018 - Antwerpen

Dr. Nele Somers

20 jaar vergelijkende reclame in België

30 augustus 2018 - Antwerpen

Meester Tom Heremans
15:30 - 16:00
Pauze | Registratie volgende sessie
16:00 - 17:30

M&A in het nieuwe vennootschapsrecht

23 augustus 2018 - Leuven

Meester Michael Heene

Actualia aannemingsrecht

23 augustus 2018 - Leuven

Meester Ewoud Willaert en meester Nel Van Daele

Bestuurdersaansprakelijkheid de lege ferenda

28 augustus 2018 - Gent

Meester Alain François en meester Runa Vander Eeckt

De sociaalrechtelijke aspecten van in- en outsourcing

28 augustus 2018 - Gent

Meester Dieter Dejonghe

De hervormingen in het nieuwe insolventierecht

30 augustus 2018 - Antwerpen

Meester Dave Mertens en meester Joost Bats

Clausules bij niet-uitvoering en beëindiging contracten

30 augustus 2018 - Antwerpen

Prof. dr. Aloïs Van Oevelen
17:30 - 17:45
Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

elke-janssens

Meester Elke Janssens

Advocaat-vennoot, NautaDutilh

Elke Janssens is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, public en private M&A, corporate governance en equity capital markets.

Haar academische en juridische achtergrond laat Elke toe om complexe materies te analyseren en op korte termijn met creatieve oplossingen voor haar cliënten te komen en wordt ten zeerste gewaardeerd in M&A transacties. Elke adviseert zowel genoteerde als niet-genoteerde vennootschappen en is eveneens betrokken in herstructureringsdossiers.

Elke adviseerde recent bij het openbaar overnamebod van R&S op FNG Group NV (2017), de integratie van Aelin Therapeutics door een internationale investeerdersgroep (eind 2017) en Sanofi's overnamebod op Ablynx (2018).

Elke behaalde haar rechtendiploma aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in 1996. In 1998, behaalde ze een DES in economisch recht aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), gevolgd door een GGS in bedrijfsbeheer aan de VUB in 2001. In 2006-2007 behaalde zij een Executive MBA aan de Solvay Business School. Elke is een gediplomeerde compliance officer (UCL, 2016) en yogadocente (2017).

Elke is auteur van tal van bijdragen inzake vennootschaps- en financieel recht en was gedurende jaren één van de drijvende krachten van het Business Law Department van de VUB.

tom-messiaen

Meester Tom Messiaen

Advocaat-vennoot, Monard Law

Tom Messiaen is actief in het sociaal recht (individueel en collectief arbeidsrecht, sociale zekerheid en internationale tewerkstelling), de statutaire tewerkstelling en het sociaal strafrecht.

Hij is Licentiaat in de Rechten (Universiteit Gent, 1994) en doceerde zelf tot 2010 Arbeidsregelgeving aan de Masters in Business à Communication UG-HOG. Tevens volgde hij in 2012 de managementopleiding 'Compensation & Benefits Management' aan de Vlerick Management School.

Tom Messiaen is lid van de Gentse balie sinds 1994. Hij was stichtend vennoot van de associatie De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen, die op 1 september 2008 fusioneerde met Monard Law. Hij leidt hierin de praktijkgroep 'sociaal recht'.

Hij is sedert 2006 jaarlijks als een Belgisch toonaangevend advocaat in het vakgebied 'Employment' in de European Legal Experts en als specialist ‘sociaal strafrecht’ in de Legal 500 opgenomen. Buiten zijn praktijk, is hij een veel gevraagde spreker voor gastcolleges (o.a. Vakgroep Sociaal Recht Universiteit Gent) en seminars in zijn vakgebied en draagt hij regelmatig bij tot de publicatie van diverse boeken en artikelen. Topics zijn schijnzelfstandigheid, de controles door sociale inspectie en de strafrechtelijke vervolging, privacy in de arbeidsrelatie, het sociaal recht bij een overname en de rechtspositieregeling bij statutairen. Hij is tevens actief in verschillende redactieraden waaronder 'Sociale Kronieken' en 'Tijdschrift voor Gentse-en West-Vlaamse rechtspraak'.

Tom is sedert 2001 plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank Gent en sedert 2016 als deskundige aangesteld in de Adviesraad Sociaal Strafrecht die waakt over het sociaal strafrecht en in wetgevende aanbevelingen voorziet.

Tom is sedert 2016 erkend als advocaat in Cassatieprocedures in strafzaken.

brecht-lambrecht

Meester Brecht Lambrecht

Advocaat-vennoot, Storme, Leroy, Van Parys

Storme, Leroy, Van Parys

Geboren te Kortrijk op 06/07/1979
Licentiaat in de rechten 2002 UGent
Master na Master in Business Planning 2003 (Vlekho Business School - HUBrussel)
Advocaat vanaf 1 oktober 2003 - sinds 11 september 2012 aan de balie te Gent (voorheen balie te Dendermonde)
Aggregaat Lerarenopleiding in de Rechten (AILO) 2006 UGent
Praktijkassistent UGent vakgroep economisch recht 2012

VAKGEBIEDEN:
Aansprakelijkheid algemeen
Deontologie en professionele aansprakelijkheid
Handelshuur
Verbintenissenrecht algemeen
Woninghuur
Bankagenten
Bankrecht
Distributiecontracten
Faillissementen en gerechtelijke reorganisatie
Handelsagentuur
Handelscontracten
Handelspraktijken
Handelsrecht algemeen
Mededingingsrecht
Ondernemingen in moeilijkheden
Vennootschappenrecht
Vennootschappenrecht - bestuur en algemene vergadering
Vennootschappenrecht - M&A
Vereniging - VZW - Stichting
Appartementsmedeëigendom
Bouwrecht en aanneming
Vastgoedrecht algemeen

dave-mertens

Meester Dave Mertens

Advocaat, Schoups

Dave Mertens is partner bij Schoups.

Hij is ingeschreven aan de Balie van Antwerpen.

Dave Mertens promoveerde als Doctor in de Rechten met een proefschrift over “Bescherming van cliënteel”.

Dave publiceert geregeld over distributierecht en handelstussenpersonen en geeft hierover lezingen. Binnen het kantoor legt hij zich dan ook vooral op deze materie toe. Daarnaast is hij deeltijds verbonden aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Van 2012 tot 2017 doceerde hij als gastprofessor het vak “Vergelijkend, Europees en Internationaal Handelsrecht” (1e en 2e Master).

Dave vervoegde het kantoor Schoups in 2004 tot 2005. Vervolgens promoveerde hij als Doctor in de Rechten met een proefschrift over “Bescherming van cliënteel”. In 2010 vervoegde hij het kantoor opnieuw.

Hij is actief in het Nederlands, Frans en Engels.

ewoud-willaert

Meester Ewoud Willaert

Advocaat, Schoups

Ewoud is ingeschreven aan de Balie van Antwerpen sinds oktober 2010. Hij is vooral werkzaam in de vakgroepen privaat bouwrecht, overheidsopdrachten & PPS en vastgoed & projectontwikkeling.

Vakgroepen
Privaat Bouwrecht
Overheidsopdrachten en PPS
Vastgoed & projectontwikkeling
Verzekeringsrecht

nel-van-daele

Meester Nel Van Daele

Advocaat, Schoups

Nel Van Daele is sinds oktober 2015 ingeschreven aan de Balie van Antwerpen. Zij is vooral werkzaam in de vakgroep Privaat Bouwrecht.

Vakgroepen
Privaat Bouwrecht
Vastgoed & projectontwikkeling
Arbitrage, Bemiddeling & ADR

emmanuel-leroux

Meester Emmanuel Leroux

Advocaat-vennoot, Laga

Laga

Emmanuel is a member of the Corporate-M&A department.

He focuses on general corporate law advisory, family businesses, capital markets transactions, M&A, and corporate litigation. He also has a particular expertise in corporate governance.

Emmanuel is a regular lecturer at academic and commercial seminars and published several articles on corporate law and corporate governance.

Licentiaat in de rechten (FUNDP Namur & K.U.Leuven), 2001

Advocaat aan de Balie van Kortrijk, Laga

PUBLICATIES

- LEROUX, E., “La responsabilité civile de l'administrateur personne morale par le biais de son représentant permanent”, C.J. 2003/1, 1-7.
- LEROUX, E., "De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder", T. Not. 2003, pp. 502-535.
- LAGA, H., en LEROUX, E., "Corporate governance vertaald in statutaire clausules", in WEYTS, L., m.m.v. CASTELEIN, C., and GOOVAERTS, E., (eds.), Vennootschappen en rechtspersonen: stand van zaken, in reeks Leuvense Notariële Geschriften, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 217-238.
- LAGA, H., en LEROUX, E., “De nieuwe vennootschapswetgeving 2002-2004: recapitulatie en eerste toepassingsproblemen”, in GEENS, K., (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, in Themis. School voor postacademische juridische vorming, nr. 29, Brugge, die Keure, 2005, 27-48.
- LEROUX, E., “Code Lippens: juridisch afdwingbaar?”, T.R.V. 2005, 512-529.
- LEROUX, E., “Corporate governance codes zijn niet zomaar soft law”, Ondernemers & Co – Vennootschapsbijlage bij Ondernemers, 2007, 3.

joost-haans

Meester Joost Haans

Counsel, Baker McKenzie

Admissions
Belgium (2000)

Education
University of Brussels (Licenciate) (2000)
College of Europe (LL.M.) (1999)
University of Leiden (Master) (1995)

Languages
Dutch
English
French
German

kristof-maresceau

Prof. dr. Kristof Maresceau

Docent, UGent

Kristof Maresceau (Kortrijk, 1982) is a part-time professor at the Law School of Ghent University. He teaches several courses on business law as well as a course on credit law. During the last years Kristof published on a broad range of topics, mainly within the field of corporate law.

Kristof obtained a Master of Law (July 2005) and a Master of Business Economics (July 2006), both at the University of Ghent. In September 2013 he successfully defended his PhD thesis regarding cross-border mobility of corporations (Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen binnen de Europese Unie, Antwerp-Cambridge, 2014, 542p.), for which he has been awarded with the triennial international Pierre Coppens Prize 2014 (UCL) and the TPR Prize 2015.

He is a member of the Financial Law Institute (2006), a board member of the Belgian National Centre for Company Law (BCV-CDS) (2014) and a member of the corporate-M&A division of the law firm LAGA (2014).

philippe-ernst

Prof. dr. Philippe Ernst

Docent, UAntwerpen

Philippe Ernst is sinds februari 2016 als vennoot toegetreden tot Lige Advocaten.

Philippe Ernst begeleidt sinds 1989 Belgische en buitenlandse ondernemingen op het vlak van vennootschaps- en verenigingsrecht, fusies en overnames (M&A), herstructureringen, contracten, handelsrecht en financieel recht. Hij heeft bovendien een bijzondere expertise opgebouwd op het vlak van onroerend goed en publiek-private samenwerking (PPS) en heeft ook verscheidene intercommunales en publieke overheden geadviseerd.

Philippe is als docent verbonden aan de Universiteit Antwerpen (UA) en fungeert geregeld als gastdocent aan andere instellingen (HUB-KUL, AMS, e.a.). Hij doceert vennootschaps- en verenigingsrecht, fusies en overnames en herstructureringen. Daarnaast spreekt Philippe geregeld op seminaries en studiedagen. Hij is ook de auteur van verscheidene juridische boeken, artikelen en bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht, fusies en overnames (M&A), herstructureringen, insolventie, handelsrecht en financieel recht.

Philippe Ernst was eerder al actief als vennoot in enkele andere advocatenkantoren (Laga resp. HVG advocaten – avocats) en werkte als Director bij “Big Four”-organisaties (Deloitte resp. EY). Hij startte zijn juridische loopbaan als assistent Handels-, Economisch en Financieel recht aan de Universiteit Antwerpen. Hij behaalde zijn licentiaatsdiploma aan de Universiteit Antwerpen met grote onderscheiding (1989) en nam deel aan de internationale pleitwedstrijd René Cassin (Straatsburg, 1989). In 1996 werd Philippe doctor in de rechten met een proefschrift over “Belangenconflicten in naamloze vennootschappen”.

Philippe adviseert in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

herman-de-bauw

Meester Herman De Bauw

Advocaat-vennoot, Eubelius

°1958

Opleiding
K.U.Leuven, Licentiaat in de rechten, 1981
University of Virginia, LL.M., 1983

Advocaat sinds 1984

Activiteiten
- Hoofdredacteur l'Annuaire Pratiques du Commerce & Concurrence depuis 1988
- Lid redactiecomité Revue de Droit Commercial Belge - Actualités
- Redacteur handelsrecht  Financieel Economische Tijd
- Arbiter Internet Domainnames, Cepani Alternative Dispute Resolution
- Rapporteur for Belgium, Anti-Trust and Trade Law Update, International Bar Association
- Auteur van verscheidene artikels over Handelspromoties, Oneerlijke Concurrentie en Anticartel wetgeving
- Lid directiecomité van de Assocoation pour l'Etude du Droit de la Concurrence (LIDC)
- International Bar Association (IBA)
- Belgian Branch Arbitration Commission SGOA (Organization IT Dispute Resolution)


Talen
Nederlands, Frans, Engels

stephanie-wuyts

Meester Stephanie Wuyts

Advocaat, Novagraaf

Stephanie Wuyts studeerde Rechten aan de KU Leuven en behaalde daarna een LL.M. in Europees Mededingsrecht en Intellectuele Eigendomsrechten aan de Universiteit van Luik. Stephanie werkte een aantal jaren als advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten. Zij stelde voor haar cliënten allerhande overeenkomsten op, inclusief licentieovereenkomsten, voerde rechtsgedingen en gaf advies met betrekking tot hun intellectuele eigendomsrechten. Bij één van haar klanten versterkte zij tevens tijdelijk het IP departement.

Stephanie werkt bij Novagraaf sinds 2014. Zij adviseert klanten omtrent de bescherming, optimalisatie en het behoud van hun IP portfolio.

birgitta-van-itterbeek

Meester Birgitta Van Itterbeek

Advocaat-partner, Monard Law

Birgitta Van Itterbeek is gespecialiseerd in de volgende materies:

Transportrecht, meer in het bijzonder luchtvaartrecht met specifieke aandacht voor vliegtuigfinanciering en leasing, maar tevens regulatoire en verzekeringsrechtelijke aspecten.
Financieel recht, meer bepaald leningen al dan niet met zekerheden, project financiering, gestructureerde financiering, leasing en overname financiering.
Verzekeringsrecht, met een bijzondere specialisatie in bestuurders- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, herverzekering en retrocessies en regulatoire aspecten.

Ze staat regelmatig luchtvaart-, charter-, en leasingmaatschappijen bij inzake transportrecht. Met betrekking tot financieel recht adviseert ze Belgische en buitenlandse vennootschappen, private equity fondsen en banken, zowel in acquisitiefinanciering als leasing, gestructureerde financiering of leningen al dan niet met zekerheden. Daarnaast levert ze regelmatig bijstand aan verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen.

Ze heeft haar Master in de Rechten behaald aan de Katholieke Universiteit Leuven (1988) en haar Master after Master LL.M in 1989 aan de University of Virginia School of Law als Fulbright Scholar. Birgitta heeft het kantoor Monard Law vervoegd als vennoot op 1 april 2012, voordien was ze vennoot bij Dugardyn & Partners (1 september 2006), alsook bij NautaDutilh. Voorafgaand hieraan was ze hoofd asset finance bij Loyens & Loeff, alle gevestigd te Brussel. Birgitta was tevens senior in-house counsel bij Sabena, tot aan het faillissement, verantwoordelijke voor de vloot en de financiering van de groep Sabena.

Birgitta publiceert regelmatig inzake luchtvaartrecht en leasing en wordt regelmatig uitgenodigd als spreker op seminaries.

Ze werd geselecteerd door Who’s Who of Aviation Lawyers and of Business lawyers als world leading Aviation Lawyer. Ze is tevens lid van Women on Board.

Ze is lid van de balie te Brussel.

alain-françois

Meester Alain François

Advocaat-vennoot, Eubelius

Alain is actief in het vennootschapsrecht, het ondernemingsrecht en het publiek-economisch recht. Hij heeft een grote ervaring in het adviseren en structureren van publieke rechtspersonen en de begeleiding van projecten van publiek-private samenwerking (PPS), alsook in het adviseren over en voeren van geschillen in vennootschappen.

Hij is vennoot bij Eubelius sinds 1 juli 2000 en lid van de balie van Brussel sinds 1994.

michael-heene-nieuw

Meester Michael Heene

Advocaat, Linklaters

Linklaters 

Advocaat (Member of the Antwerp bar)
Michael Heene is a senior associate in the Belgium corporate team. Michael has significant experience in managing complex M&A and equity capital markets transactions and advising on all matters relating to corporate law.

Professional experience
2013 to date Managing Associate, Linklaters Belgium
2013 to date Teaching assistant in corporate law at KU Leuven
2012 - 2013 Managing Associate, Linklaters Luxembourg
2011 - 2012 Managing Associate, Linklaters Antwerp
2010 - 2011 Associate, Linklaters Antwerp
2009 - 2010 Secondment to RBS NV Amsterdam
2005 - 2009 Associate, Linklaters Antwerp

Publications
Heene, M., De Publieke Vennootschap, Dé Gids voor vennootschappen 2013, 891-894.

Heene, M., Openbaar overnamebod, Dé Gids voor vennootschappen 2013, 853-861.

Heene, M., Squeeze-out, Kluwer, Mechelen, 2012, 60p.

Heene, M., Het begrip 'openbare inschrijving': vennootschapsrechtelijke archeologie, T.Fin.R. 2010, afl. 1-2, 133-138

Heene, M., Deugdelijk bestuur in beursgenoteerde vennootschappen, NJW 2010, afl. 229, 646-653

Heene, M., Lecoutre, F., Inbreng in natura, inkoop eigen aandelen en financiële bijstand, NJW 2009, afl. 204, 474-478

runa-vander-eeckt

Meester Runa Vander Eeckt

Advocaat, Eubelius

Runa behandelt regelmatig dossiers voor overheidsbedrijven, waaronder NMBS en De Lijn. Deze dossiers hebben haar toegelaten een bijzondere kennis op te bouwen over overheidsbedrijven.

Zij legt zich daarnaast, binnen het ondernemings-, economisch en financieel recht toe op, onder meer, advies en bijstand inzake aandelenoverdrachten, de redactie van aandeelhoudersovereenkomsten, adviesverlening m.b.t. het vennootschapsrecht in het algemeen (o.m. inzake bestuurdersaansprakelijkheid), adviesverlening inzake en redactie van commerciële overeenkomsten (commerciële samenwerkingsovereenkomsten, dienstenovereenkomsten, enz.) en advies en bijstand in handels- en vennootschapsrechtelijke geschillen.

Zij is Counsel bij Eubelius sinds 2012. Zij werd lid van de Brusselse balie in 2003.

dieter_dejonghe

Meester Dieter Dejonghe

Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Dieter legt zich toe op individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Hij heeft zich onder meer gespecialiseerd in een aantal deelgebieden, zoals herstructurering (collectief ontslag, sluiting, overdracht van onderneming), arbeidsduur, managementovereenkomsten, privacy, discriminatie en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Omtrent deze en andere materies werkt hij geregeld mee aan seminaries en publicaties. Dieter is tevens redactielid van het tijdschrift Sociaalrechtelijke Kronieken. Hij wordt door Who’s Who Legal omschreven als één van de "world’s leading management labour & employment lawyers".

Dieter behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent (UGent) en een speciale licentie sociaal recht aan de Universiteit van Brussel (ULB).

rik-galle

Meester Rik Galle

Advocaat, Laga

Rik is a member of Laga’s the corporate M&A department.

He specialises in corporate law, corporate reorganisation, M&A and capital markets.

Rik currently heads a Chinese desk within the firm.

nele_somers

Dr. Nele Somers

Advocaat, Monard Law

Nele Somers is gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en modellenrechten, databanken, software en mediarecht. Daarnaast adviseert en begeleidt zij ondernemingen bij geschillen omtrent hun bestuur, dagelijks bestuur en management in de ruime zin.

Nele Somers studeerde rechten aan de UA (2007). Na haar studies werd zij advocaat in Antwerpen en volgde zij een bijkomende opleiding in het vennootschapsrecht en intellectuele rechten aan de Universiteit van Brussel (HUB 2009 en 2011). In juni 2017 doctoreerde zij met haar proefschrift over het dagelijks bestuur in de naamloze vennootschap, waarvan in hetzelfde jaar ook de handelseditie werd uitgegeven bij Intersentia.

Sinds 2008 is zij advocaat aan de balie van Antwerpen. Zij legt zich toe op het vennootschapsrecht en het intellectueel eigendomsrecht, met bijzondere aandacht voor de mode- en designsector.

Zij geeft gastcolleges aan de Universiteit Hasselt en de UAntwerpen en is tevens auteur van verschillende wetenschappelijke bijdragen. Daarnaast neemt Nele Somers regelmatig deel als spreker aan congressen en studiedagen.

Nele maakt sinds 2011 deel uit van het kantoor Monard Law Antwerpen.

anouk-focquet

Meester Anouk Focquet

Advocaat, Contrast

Anouk Focquet is senior associate at contrast. She is active in the Competition & EU team of contrast, with a particular focus on distribution law and privacy and data protection matters.

Anouk conducts privacy and data protection compliance audits both for Belgian and international companies. She is experienced in drafting (website) privacy statements and binding corporate rules and advises on a broad range of legal topics including camera surveillance, whistleblowing systems, screening of job applicants and employee monitoring of internet, e-mail and telephone usage.

Anouk graduated from the University of Antwerp in 2010, magna cum laude. She was guest lecturer at the University of Leuven.

Anouk regularly speaks and publishes on these topics. Among others, she will provide an in-depth lecture on the introduction of the GDPR during Wolters Kluwer’s seminars in summer 2017.

Anouk Focquet is admitted to the Brussels Bar. She speaks Dutch, French and English.

patrick-waeterinckx

Meester Patrick Waeterinckx

Advocaat-vennoot, Waeterinckx Advocaten

Waeterinckx Advocaten

Patrick Waeterinckx is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel (VUB), 1997) en gegradueerde risk management, IPO (thans AMS, 1998).

Na een carrière bij de rijkswacht (1985-1997) en als bedrijfsjurist in het bankwezen (1997-1999) trad hij in 1999 als advocaat toe tot de balie van Brussel (Bogaert & Vandemeulebroeke). In 2003 werd hij lid van de balie te Antwerpen waar hij werkte voor de kantoren Lawfort, Van Goethem Advocaten en Antaxius.

Hij is gespecialiseerd in het straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder alle facetten van ondernemingsstrafrecht.

Verder is Patrick Waeterinckx praktijklector in het strafprocesrecht aan de VUB. Voorheen was hij verbonden aan de UA als praktijkassistent strafprocesrecht en de AMS als docent. Hij is tevens geregistreerd als fraude-auditor.

Patrick Waeterinckx is auteur van diverse wetenschappelijke bijdragen in tal van tijdschriften en verzamelwerken en regelmatig spreker op wetenschappelijke studiedagen. Hij is lid van de redactie van de tijdschriften Nullum Crimen en RABG.

tom-heremans

Meester Tom Heremans

Advocaat-vennoot, CMS - DeBacker

Tom is gespecialiseerd in merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht, reclame en marketing, internet en elektronische handel, media en technologie, distributierecht en handelsgeschillen.

Zijn belangrijkste cliënten zijn fabrikanten van consumptieartikelen zoals wasmiddelen, kledij en voeding, domeinnaamregisters, internet services providers, internationale sportorganisaties en telecomoperatoren.

joost-bats

Meester Joost Bats

Advocaat, Schoups

Joost Bats is vooral werkzaam in de vakgroep Ondernemingsrecht.

Hij is ingeschreven aan de Balie van Antwerpen.

alois-van-oevelen

Prof. dr. Aloïs Van Oevelen

Emeritus gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen

Na de voltooiing van zijn rechtenstudie (KU Leuven, 1975) was Aloïs Van Oevelen eerst advocaat bij de balie te Antwerpen (1975-1977) en nadien assistent aan het departement rechten van de Universiteit Antwerpen (1977-1984), waar hij in 1984 promoveerde tot doctor in de rechten op een proefschrift over "De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht" . Dit proefschrift werd bekroond met de Prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen 1985 en met de Fernand Collin-Prijs 1988.

In 1984 werd hij aan de Universiteit Antwerpen benoemd tot docent, nadien tot hoofddocent (1992) en vervolgens hoogleraar (1994) en gewoon hoogleraar (1997). Aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen doceert hij thans "Verbintenissenrecht" (tweede bachelor), "Bijzondere overeenkomsten" (derde bachelor) en "Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht" (master).

Aan het Departement en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen oefende hij verschillende beleidsfuncties uit, waaronder die van academisch secretaris (1984-1987), voorzitter van de curriculumcommissie (1993-1997), facultaire coördinator van de onderwijsvisitatie rechten (1995-1996), departements- en faculteitsvoorzitter (1997-2001) en co-voorzitter van het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) (2001-2012). Thans is hij onderzoeksleider van de onderzoeksgroep “Rechtshandhaving” (sinds 2009) en voorzitter van de examencommissie van de masteropleiding in de rechten (sinds 2006). Aan de Universiteit Antwerpen is hij voorzitter van de Werkgroep Postacademische Vorming (sinds 2005).

Hij publiceerde verschillende boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het algemeen verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere overeenkomsten.

frederik-meuwissen

Meester Frederik Meuwissen

Advocaat, NautaDutilh

Frederik Meuwissen specialises in corporate law with a focus on mergers and acquisitions.

In 2013, Frederik graduated magna cum laude as Master of Laws at the KU Leuven. In 2013, Frederik obtained an LL.M. degree (magister iuris) at the Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Frederik was admitted to the Brussels Bar in 2013 and joined NautaDutilh in 2018, after having worked at a renowned Belgian law firm for over 4 years.

Frederik is mainly involved with advising and assisting enterprises in corporate law transactions such as mergers, demergers and acquisitions, various restructurings and general corporate law matters. Frederik has contributed to several publications in the field of corporate law. 

Frederik speaks Dutch, French, English and German.

christophe-piette

Meester Christophe Piette

Advocaat, K Law

Christophe Piette advises and assists his clients on business law issues and corporate transactions, dealing with a variety of industry sectors (such as the maritime and energy sector), with a strong focus on mergers and acquisitions, restructurings, and corporate law in general.

frédéric-delbar

Meester Frédéric Delbar

Advocaat, Everest Law

Frédéric Delbar studeerde in 2012 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Sindsdien is hij ingeschreven als advocaat bij de balie te Gent en verbonden aan het kantoor Everest.

In 2015-2016 volgde Frédéric een bijkomende opleiding Vervoerrecht aan de Universiteit Gent. Naast een bijzondere interesse in het domein van de commerciële en vennootschapsrechtelijke litige en adviesverlening, specialiseert Frédéric Delbar zich in het team van Mr. Stijn De Meulenaer in het fraude- en ondernemingsstrafrecht, alsook in fiscale regularisaties.

Naast diverse andere juridische publicaties is Frédéric Delbar medeauteur van het boek "Samenwerking binnen de cijferberoepen", dat in 2016 door Everest werd uitgegeven.

Frédéric is perfect tweetalig Frans-Nederlands en behartigt bijgevolg dossiers in de beide talen. Hij is tevens houder van het getuigschrift "Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken" en kan dus correctionele zaken behandelen tot voor het Belgisch Hof van Cassatie.

Partners

Gerelateerde databank

Jura, uw virtuele juridische bibliotheek

Optioneel

Jura biedt:

  • Referenties naar juridische teksten en rechtspraak en rechtsleer van in België verschenen boeken en tijdschriften. Mogelijkheid om de fulltext te raadplegen.
  • Verrijkte wetgeving. Parlementaire voorbereidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten om de wet door en door te begrijpen.

Boeken

de-vennootschap-en-haar-nieuw-wetboek

De Vennootschap & Haar nieuw ontwerp-wetboek

Larcier

De eerste grondige analyse van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het Belgische ondernemingsrecht kent woelige tijden. Niet alleen zijn op 1 mei 2018 de nieuwe insolventieregels van boek XX van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden. Recentelijk werd ook een hervorming van het ondernemingsrecht goedgekeurd, waarbij het aloude Wetboek van Koophandel (inclusief de notie ‘handelaar’) met ingang van 1 november 2018 wordt begraven en delen ervan worden overgeheveld naar het WER. Daarbij stopt het evenwel niet. Het kroonjuweel van de modernisering van het ondernemingsrecht is op komst, met name het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

In deze bijdrage wordt de lezer wegwijs gemaakt in het voorgestelde vennootschapsrechtelijke landschap voor de reguliere commerciële ondernemingen. Na een toelichting van de doelstellingen en de krachtlijnen van het WVV, worden in dit werk de voor de praktijk belangrijkste voorgestelde wijzigingen aan het vennootschapsrecht besproken. Komen daarbij onder meer aan bod: de afschaffing van de verschillende vennootschapsvormen, de kapitaalloze BV, het bestuur, de uitgifte van aandelen en andere effecten, de grensoverschrijdende omzetting, de ontbinding en vereffening en, uiteraard, de inwerkingtreding en het overgangsregime.

Praktische informatie

Tijdstip 23 augustus 2018
28 augustus 2018
30 augustus 2018
09:30 - 17:30
Locatie

Leuven
Lochristi
Antwerpen

Faculty Club 
De Lozen Boer
Kasteel van Brasschaat

Prijs

Voor deelname aan vier sessies naar keuze (ongeacht op 23, 28 of 30 augustus met minstens 2 sessies per dag):

  • € 330 (excl. 21% btw)

Per twee bijkomende sessies (ongeacht op 23, 28 of 30 augustus met minstens 2 sessies per dag):

  • € 190 (excl. 21% btw)

 

 

Inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie- frisdranken 

Attest

 

Orde Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

 

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR3 punten per twee sessies

1,5 uren per sessie aangevraagd  (beperkt tot sessies 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19,  21, 23)

 

1,5 uren per sessie

1,5 uren per sessie

Inschrijven

23 augustus 2018 - Leuven
28 augustus 2018 - Gent
30 augustus 2018 - Antwerpen
Deelnemer
Extra deelnemer
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
De factuur wordt digitaal naar dit mailadres gestuurd
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Download brochure

Download de brochure met het zomerprogramma van M&D Seminars. Hierin vindt u een handige overzichtstabel met alle opleidingen.