Het insolventierecht wijzigde ingrijpend en het vennootschapsrecht krijgt een heuse facelift. Zal in de nieuwe context een deficitaire vereffening van een vennootschap mogelijk blijven? Wat is veranderd en welke evolutie verwachten we? De sprekers benaderen dit thema van uit hun praktijkervaring en bespreken zowel de recente wetswijzigingen, de evolutie in de rechtspraak als het komend recht.

 

Sprekers

rik_crivits

Meester Rik Crivits

Advocaat-vennoot , Crivits & Persyn

Rik Crivits (°1955) studeerde rechten aan de KU Leuven en werd in 1977 advocaat aan de balie in Brugge. Hij is samen met Chris Persyn oprichter van Crivits & Persyn (1988) en is sindsdien vennoot. Ook is hij plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van koophandel te Brugge en erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken. 

Rik leidt samen met Bram Baert de praktijkgroep ondernemingsrecht van Crivits & Persyn. Hij behandelt zelf materies van insolventierecht, vennootschapsrecht en handelsrecht. Hij treedt op als vereffenaar van vennootschappen, als gerechtsmandataris en curator. Rik adviseert en begeleidt bij problemen die verband houden met insolventie en bij aandeelhoudersgeschillen. Occasioneel werkt hij als spreker mee aan studiecyclussen in zijn voorkeursmateries.

annick-alders

Meester Annick Alders

Advocaat-vennoot, Crivits & Persyn

Annick Alders (°1978) studeerde rechten aan de Universiteit Gent. Zij werd in 2001 advocaat aan de balie in Brugge en medewerker van Crivits & Persyn. In 2004 behaalde zij een postgraduaat vennootschapsrecht. In 2012 werd zij vennoot.

Annick is actief in de praktijkgroep ondernemingsrecht van Crivits & Persyn en behandelt materies van vennootschapsrecht en insolventierecht. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en vereffeningen. Zij treedt geregeld op als curator en vereffenaar en begeleidt daarnaast cliënten in de diverse aspecten die gepaard gaan met (dreigende) insolventie.

Zij is editor van het boek Praktische gids voor vereffenaars van vennootschappen (Kluwer, 2013) en geeft regelmatig voordrachten over alle aspecten van de vereffening en bestuursaansprakelijkheid.

Programma

Programma in voorbereiding

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Een deficitaire vereffening

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

achterstelling_schuldvorderingen_insolventierecht-2017

Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht 2017

Intersentia

Hoewel de achterstelling van schuldvorderingen in de praktijk courant gebruikt wordt, besteden zowel de rechtspraak als de rechtsliteratuur er maar weinig aandacht aan. Deze allesomvattende studie komt aan deze lacune tegemoet. De auteur biedt een antwoord op de complexe problemen die de achterstelling doet ontstaan. Zo worden voor de rechtspractici relevante vragen behandeld over de juridische aard van de achterstelling, de rechtsgeldigheid en de tegenwerpelijkheid aan derden, de rechtsgevolgen van de achterstelling en de uitwerking in insolventieprocedures.
Dit boek is bijgevolg een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, curatoren, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten.
Roel Fransis promoveerde in 2013 tot Doctor in de rechten (KU Leuven). Hij is verbonden aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven. Sedert 2005 is hij advocaat aan de balie van Brussel met specialisatie in het insolventierecht en geschillenbeslechting.

praktische-gids-voor-vereffenaars-van-vennootschappen

Praktische gids voor vereffenaars van vennootschappen

Wolters Kluwer

Deze praktische gids geeft concreet advies over alle aspecten van de vereffening, vanaf de ontbinding van de vennootschap tot aan het afsluiten van de vereffening. Het boek gaat ook in op de mogelijkheid van een deficitaire vereffening. Veel aandacht gaat naar de rol en de diverse taken van de vereffenaar. Ook boekhoudkundige en fiscale aspecten en personeelsbeleid worden grondig toegelicht.

De uitgebreide rechtspraak over vereffeningen komt op een geïntegreerde manier aan bod en waar nodig wordt verwezen naar de gespecialiseerde literatuur ter zake. De theorie is verweven met tal van voorbeelden die gegrond zijn in de praktijk. Een reeks van 50 modellen voor brieven, verslagen, notulen en andere relevante documenten vormt een handige inspiratiebron voor de vereffenaar.

De inhoud werd bijgewerkt tot 30 juli 2013, waarbij de wet tot hervorming van de roerende zekerheden van 11 juli 2013 het laatste wapenfeit vormt.

curatoren-en-vereffenaars-iv

Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV 2017

Intersentia

De Faillissementswet vereist dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Maar ook vereffenaars
van vennootschappen worden gecontroleerd door de rechtbank van koophandel, zonder dat er evenwel wettelijke bekwaamheidsvereisten worden gesteld. In dit licht wordt met een vaste regelmaat de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar georganiseerd door de KU Leuven en de UAntwerpen.

Dit boek bundelt de belangrijkste bijdragen van sprekers die meewerkten aan deze opleiding. De verschillende bijdragen behandelen thema’s en onderwerpen die nieuw zijn sinds 2014. Deze nieuwe uitgave vormt m.a.w. een aanvulling op de eerder verschenen boeken, die uiteraard op verschillende punten hun gelding behouden. Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en over de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruime aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht
met diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht e.a. 

Dit boek is een onmisbaar en actueel naslagwerk voor curatoren, maar ook voor vele andere rechtspractici, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, voorlopig bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants. De auteurs zijn allen vooraanstaande magistraten, curatoren en academici.

collectieve_schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling 2017

Intersentia

Het boek is een praktische handleiding door de collectieve schuldenregeling, van begin tot einde. De auteur gidst de lezer door de verschillende fasen van de procedure, geeft hierbij handige tips en waarschuwt voor eventuele valkuilen. In elk hoofdstuk wordt de relevante wetgeving opgenomen.

De modeldocumenten in de bijlagen reiken de hulpmiddelen aan om de schuldbemiddeling vlot en efficiënt te laten verlopen. De bijlagen bevatten o.a. een vragenlijst in verband met de mee te brengen documenten, een modelverzoekschrift, een leidraad voor een eerste gesprek, een modelbrief naar de FOD Financiën, een model jaarverslag en een overzichtstabel met inkomsten en uitgaven.

Praktische informatie

Tijdstip 29 mei 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

FSMA

 

3 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

 

Inschrijven | Een deficitaire vereffening - 29/05/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30