Beslagrecht: Capita selecta in nationale en internationale vraagstukken

Beslagrecht: Capita selecta in nationale en internationale vraagstukken

13 november 2018

1 jaar Registerpand: waar staan we?

Praktische kijk op het voorwerp, de vestiging en de uitwerking van het pandregister

15 november 2018

Faillissementsrecht

Overzicht van recente rechtspraak

20 november 2018

Collectieve schuldenregeling

Een stand van zaken en rechtspraakoverzicht

28 november 2018

De nieuwe oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid

Overzicht van de impact van de nieuwe wetgeving inzake insolventie, ondernemingen en vennootschappen.

29 november 2018

Het kapitaal en het bestuur van de vennootschap

Overzicht en evoluties

12 februari 2019