GDPR, cookies, datalekken, …

Meer dan ooit brandend actueel: sociale media en privacybescherming. GDPR is sinds 25 mei 2018 een feit, maar dat betekent uiteraard niet dat daarmee alle problemen van de baan zijn.

Op 5 juni 2018 velde het Europees hof een nieuw ‘Facebook’arrest. Het Hof oordeelde dat een Duitse vennootschap (Wirtschaftsakademie) als beheerder van de fanpagina – die via Facebook in het leven geroepen was - moet worden geacht samen met Facebook Ierland verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de bezoekers van deze pagina. Dit arrest werd later nog verder aangevuld met het arrest van de Finse gegevensbeschermingsautoriteit tegen de getuigen van Jehova op 10 juli 2018.

Wat deze arresten eens te meer aantonen, is dat het niet altijd eenduidig is om af te bakenen wie onder de GDPR-verplichtingen moet aanzien worden als “verwerkingsverantwoordelijke” voor de verwerking van persoonsgegevens, wie als “verwerker” en wanneer er zelfs sprake is van “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken”. De implicaties van deze arresten zijn niet te onderschatten en gaan uiteraard verder dan louter het hebben van een pagina op sociale media.

 Tijdens deze webinar zal meester Ruben Roex, advocaat-vennoot bij time.lex een actuele stand van zaken geven inzake privacybescherming en sociale media en de verwerking van persoonsgegevens onder de nieuwe GDPR-verplichtingen.

Sprekers

ruben-roex

Meester Ruben Roex

Advocaat-vennoot, time.lex

Als medewerker bij time.lex adviseert Ruben over uiteenlopende onderwerpen binnen ICT-recht, waaronder e-commerce, privacy & data protection, consumentenbescherming en cybercrime.

Vorige professionele ervaring

Voor Ruben time.lex vervoegde in oktober 2014, was hij onderzoeker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Gedurende drie jaar (2011-September 2014) nam hij deel aan verschillende onderzoeksprojecten, waaronder het Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE). Hij gaf ook verschillende gastlessen over uiteenlopende topics binnen het IT-recht.

Opleiding

  • Master in de rechten - Magna cum laude, KU Leuven (2011)
  • Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde, KU Leuven (2009)

Toelatingen

Advocaat aan de Balie te Brussel

Programma

Topics die aan bod komen:

  • Korte introductie tot de kernbegrippen “verwerkingsverantwoordelijke” en “verwerker”
  • Implicaties van de kwalificatie
  • Concrete tips hoe met de kwalificatie om te gaan
  • Belgische ‘state of play’

Praktische informatie

Tijdstip 11 oktober 2018 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 
Attest

Orde van Vlaamse Balies

IAB-0458/2016-01

BIBF/IBR

2 punten


1,5 uren

2 uren

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30