Privacy en bescherming van onze persoonsgegevens worden almaar belangrijker in de complexer wordende digitale maatschappij van vandaag.

Daarnaast is cyberbeveiliging een actueel thema. De Europese Unie ziet dan ook de hervorming van de cyberbeveiliging als een van de belangrijkste lopende zaken op weg naar de voltooiing van de digitale eengemaakte markt van de EU.

Tijdens dit webinar licht de spreker de problematiek verder toe vanuit de zgn. ‘cloud’dienstverlening en dit in het licht van de nationale én Europese regelgeving.

Sprekers

ruben-roex

Meester Ruben Roex

Advocaat-vennoot, time.lex

Ruben Roex is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel en is werkzaam bij  time.lex een advocatenkantoor gespecialiseerd in technologie, intellectuele eigendom, media en e-business.

Als medewerker bij time.lex adviseert Ruben over uiteenlopende onderwerpen binnen ICT-recht, waaronder e-commerce, privacy & data protection, consumentenbescherming en cybercrime.

Voor Ruben time.lex vervoegde in oktober 2014, was hij onderzoeker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Gedurende drie jaar (2011-September 2014) nam hij deel aan verschillende onderzoeksprojecten, waaronder het Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE). Hij gaf ook verschillende gastlessen over uiteenlopende topics binnen het IT-recht.

Programma

Behandelde topics zijn (o.a.):

‘Cloud’: verzamelnaam voor een amalgaam van diensten

De cloud wordt als term dikwijls op een zeer generische manier gebruikt om een heel aantal types van dienstverlening mee aan te duiden. Vanuit juridisch perspectief, en hier dan voornamelijk vanuit het privacyrecht, zal het type van dienstverlening evenwel serieuze implicaties hebben op de waarborgen die een clouddienstverlener zal moeten bieden wanneer deze in opdracht en voor rekening van de klant persoonsgegevens verwerkt. Het is aldus al te gemakkelijk om als jurist de ‘cloud’ als een juridisch coherent en eenduidig fenomeen te beschouwen.

De toepasselijke regels: bepaald door de klant (?)

Wanneer men als jurist wil adviseren over relevante aspecten van het privacyrecht voor een welbepaalde cloudoplossing, moet men zich er van bewust zijn dat de toepasselijke regels veelal door de aard en positie van de klant zullen worden bepaald en slechts in tweede instantie door de aard en positie van de clouddienstverlener. Zo zullen de toepasselijke regels verschillen naargelang de klant een overheid, een ziekenhuis, een bank of een lokale supermarktketen is. Ook het type van gegevens die men met de clouddienst wil verwerken, zal bepalend zijn voor de toepasselijke rechtsregels.

Het gemeen privacyrecht: onzekerheid na Schrems

Heel wat clouddienstverleners zijn internationale spelers die data in datacenters over heel de wereld verwerken. De grootste spelers op de markt zijn evenwel Amerikaanse bedrijven die een deel van hun verwerkingscapaciteit in de VS hebben. Tot voor kort konden deze spelers rekenen op het safe harbor regime om data van EU naar de VS door te geven. Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie heeft dit regime echter ongeldig verklaard. De beslissing heeft ook repercussies voor andere juridische instrumenten om deze doorgifte mogelijk te maken. Dit creëert de nodige onzekerheid voor iedereen die met de materie in aanraking komt.

De lege ferenda: een nieuw gegevenbeschermingsrecht én nieuwe regels voor cyberveiligheid

Een laatste aspect dat men niet uit het oog mag verliezen, zijn de regelgevende initiatieven op Europees niveau die een ingrijpende invloed zullen hebben op het juridisch kader voor clouddiensten.
In mei 2018 treedt de GDPR-verordening in werking, die zorgt voor een heel nieuw Europees regime voor de bescherming van persoonsgegevens. Anderzijds komt er ook een richtlijn aan die Europese cyberveiligheidsregels vastlegt die de Lidstaten nadien in het nationale recht zullen moeten omzetten.
Op 19 en 20 oktober 2017 verzocht de Europese Raad naar aanleiding van het door de Europese Commissie in september voorgestelde hervormingspakket om een gemeenschappelijke aanpak van cyberbeveiliging in de EU.

Deze twee initiatieven maakt dat de spelregels voor clouddiensten voor ingrijpende gewijzigd worden, wat van de praktijkjurist de nodige inspanningen vraagt om bij te blijven.

Praktische informatie

Tijdstip 21 juni 2018 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 
Attest

Orde van Vlaamse Balies

IAB-0458/2016-01

BIBF

2 punten


1,5 uren

2 uren

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30