Na de val van de regering Michel I leek het erop dat in het parlement werd voortgekabbeld tot de volgende verkiezingen. Een groep parlementsleden maakte echter werk van een nieuw ingrijpend regelgevend kader dat als nieuw juridisch kompas zal dienen voor het opstellen of herzien van ALLE soorten ondernemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden in B2B-relaties. De Belgische Mededingingsautoriteit en vooral de stakingsrechter krijgen nieuwe bevoegdheden, die ervoor kunnen zorgen dat bepaalde clausules (zonder matiging) buitenspel kunnen worden gezet.

Programma

2 uur  

Volgende vragen inzake de gamechanger in B2B-relaties zullen aan bod komen:

 

  • Op welke bedingen, overeenkomsten en praktijken is de nieuwe wet van toepassing?
  • Wanneer bevindt een partij zich in een positie van economische afhankelijkheid?
  • Wanneer is er sprake van een kennelijk onevenwicht in een overeenkomst of bij de toepassing van specifieke clausules?
  • Kan een onrechtmatig of nietig beding of praktijk gematigd worden door de (stakings)rechter?
  • Kan een overdreven schadebeding nog worden gematigd?
  • Welke economische en juridische risico’s kunnen nog worden gelegd op de andere contractspartij?
  • Hoe ver strekt de informatieplicht van de verkoper om niet beschuldigd te worden van misleidende verkoop gelet op de nieuwe uitgebreide norm?

 

Tijdens de presentatie worden tips gegeven die nuttig zijn voor de rechtspraktizijn bij de redactie of herziening van ondernemingsovereenkomsten.

Sprekers

michel-segers
Meester Michel Segers
advocaat, Flinn Law

Michel Segers is advocaat bij FLINN, en is lid (expert) van de Arbitragecommissie ter beoordeling van de wet op de precontractuele informatie (FOD Economie) en is tevens lid van de Distribution Commission van AIJA (International Association of Young Lawyers).

 

Lees meer

Praktische informatie

uitgezonden op  17 december  2019  
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 

Attest

 

Orde van Vlaamse Balies

IBJ

 

 

2 punten

2 punten in aanvraag

 

Extra

On demand webinar 

Een on demand webinar kan tot twee maanden  na aankoop bekeken worden. U vindt uw aangekochte webinars terug via 'Mijn webinars'. 

Inschrijven