Algemene voorwaarden spelen een belangrijke rol in het (internationale) handelsverkeer. Het gebruik van algemene voorwaarden laat een onderneming toe om snel en kostenefficiënt te contracteren en ook om haar eigen contractuele positie te versterken. Het opstellen van sluitende en juridisch afdwingbare algemene voorwaarden is evenwel geen sinecure. Er gelden immers vaak sterk afwijkende regels naargelang het doelpubliek ten aanzien van wie de algemene voorwaarden worden aangewend.

Tijdens deze webinar geven we een overzicht van de meest courante clausules en aandachtspunten inzake algemene voorwaarden. In de uiteenzetting wordt bijzondere aandacht geschonken aan de afwijkingen die gelden in een B2B- en B2C-context en wordt rekening gehouden met recente juridische evoluties.

Sprekers

jochen_schraeyen

Meester Jochen Schraeyen

Advocaat-vennoot, Integra Advocaten

Jochen Schraeyen is gespecialiseerd in het commercieel recht, het vennootschapsrecht, het contractenrecht en het intellectuele eigendomsrecht.

Hij is licentiaat in de rechten (K.U. Leuven, 2000) en behaalde in 2002 een bijkomende LL.M (Master of Laws) aan de Universiteit van Oxford (Magister Juris in European and Comparative Law). Tevens was hij diverse jaren als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven.

Jochen is advocaat sedert 2002. Hij was tot 2013 verbonden aan de Brusselse balie. Sinds 2014 is hij verbonden aan de balie van Hasselt.

Hij is auteur van diverse juridische publicaties waaronder het handboek ‘Algemene Voorwaarden’ (Larcier, 2012). Hij is een regelmatig spreker op studiedagen en seminaries inzake vennootschapsrecht, intellectuele eigendomsrechten en algemene voorwaarden.

Programma

O.a. volgende topics zullen behandeld worden:

- Hoe zorgt u ervoor dat uw algemene voorwaarden en niet die van uw klant gelden?
- Wat met een eenzijdige wijziging van algemene voorwaarden?
- Wat zeggen uw algemene voorwaarden over de levering en hoe gebruikt u Incoterms?
- Hoe stemt u overdracht van eigendom en overdracht van risico op elkaar af?
- Welke clausules helpen u bij de invordering van niet-betaalde facturen?
- Binnen welke grenzen kan u uw aansprakelijkheid beperken?
- Welke bijzondere aandachtspunten gelden bij verkoop aan consumenten (B2C)?

Praktische informatie

Tijdstip 15 mei 2018 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 
Attest

Orde van Vlaamse Balies

IAB-0458/2016-01

BIBF

2 punten


1,5 uren

2 uren

Attest 

IGO

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30