Het is ontegensprekelijk dat de redactie en het nazicht van handelsrechtelijke contracten met de grootste nauwkeurigheid dient te gebeuren. Tijdens deze studiedag zullen de sprekers daarom op een praktijkgerichte wijze een analyse maken van een aantal belangrijke actuele handelscontracten, waarmee de praktijkjurist regelmatig mee geconfronteerd wordt.

Sprekers

marijke_roelants

Meester Marijke Roelants

advocaat, Contrast

Marijke specializes in corporate law and M&A and advises companies on a broad range of legal topics including M&A transactions, commercial contracts, restructurings and directors' liability. She is an experienced litigator in shareholder conflicts, financial products, post-acquisition claims and liability.

Marijke serves on the editorial board of 'Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue Pratique des Sociétés', Belgium’s leading review on corporate law, financial law and tax law. Marijke speaks and publishes regularly. Recent publications include 'The principal and the distributor in one company: a short guide for the company lawyer' and 'The corporate interest as a measure for the "lion clause"' (a typical legal issue for investment structures in Belgium).

birgitta_van_itterbeek

Meester Birgitta Van Itterbeek

advocaat-partner, Monard Law

Birgitta Van Itterbeek (1965, Leuven) advises and litigates in the following areas:

 • Transport Law, particularly Aviation Law, with a specific focus on aircraft finance and leasing, regulatory and insurance matters
 • Financial Law including secured and unsecured financing, project, asset and structured finance, leasing and acquisition finance
 • Insurance Law, with a specific focus on directors’ liability and errors and omissions insurance, reinsurance and retrocessions and regulatory issues.

She regularly advises airlines, charter companies and lessors. She has also counselled Belgian and foreign companies, venture capital funds and banks on matters of acquisition finance and secured and unsecured lending and leasing. Birgitta regularly assists reinsurance and insurance companies.

Birgitta received her law degree from the Catholic University of Leuven (1988) and holds an LLM (1989) from the University of Virginia School of Law as a Fulbright Scholar. Birgitta joined the firm on 1 April 2012. Prior to joining the firm she was a partner at the Dugardyn & Partners office as of 1 September 2006. Before that she was a partner at NautaDutilh in Brussels and head of asset finance at Loyens in Brussels. Birgitta was also senior in-house counsel at Sabena, responsible for overseeing the fleet and financing of the Sabena group.

Birgitta regularly publishes papers on selected topics in the field of Aviation Law and leasing and is frequently invited to speak at seminars.

She was selected by Who’s Who of Aviation Lawyers and Business Lawyers as a world-leading Aviation Lawyer. She is a member of Women on Board.

She is a member of the Brussels bar.

pieter_callens

Meester Pieter Callens

advocaat, Eubelius

Pieter Callens is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 2003) en houder van een ManaMa in het economisch recht (ULB, 2004). Hij werd advocaat aan de balie van Kortrijk en bij Eubelius in 2004 en is Senior Counsel sinds januari 2015. Hij is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht, informaticarecht en marktpraktijken.

Pieter is auteur van verschillende publicaties over intellectueel eigendomsrecht en wordt vaak uitgenodigd als spreker over intellectuele eigendom.

Hij zetelt in de Raad voor de Intellectuele Eigendom en is lid van het redactiecomité van het juridisch tijdschrift “L’ingénieur Conseil – Intellectual Property” en van de Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom (BNVBIE).

Pieter schrijft ook geregeld op de Kluwer Patent Blog.

stefan_van_camp

Meester Stefan Van Camp

advocaat, time.lex

Stefan Van Camp is one of the few Belgian specialists in product liability and safety and in assisting companies with product recalls. He is the author of one of the reference publications in Belgium on these topics : S. Van Camp, “Product liability and Product recall”, Journal of Belgian Commercial Law 2010, p. 451-488 (in Dutch).

He is also specialized in IT contracts (software, hardware, services, licenses, distribution), e-commerce, internet law and intellectual property law.

He also has a very extensive experience in commercial contracts and litigation, unfair competition and corporate law.

Stefan joined time.lex in 2010. Prior to that, he was a lawyer in the international law firms Eversheds (2004-2010) and DLA Piper (2000-2004) in Brussels and the United Kingdom, and in the Antwerp law firm Buntinx Gunzburg Schaerlaekens (1994-1996). He also managed his own law firm in Antwerp (1986-1994), and worked as a legal counsel at PwC and KPMG (1997-1999).

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal | koffie en registratie ochtendsessie
09:30 - 13:00

Contracten tot zekerheid van andermans schuld & KMO Financiering | Sessie 1

meester Marijke Roelants | meester Birgitta Van Itterbeek
13:00 - 13:45
Middagpauze | broodjesbuffet en registratie namiddagsessie
13:45 - 17:15

Licentieovereenkomst & Aandachtspunten bij de ICT-contracten | Sessie 2

meester Pieter Callens | meester Stefan Van Camp
17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

themawetboek_ict-recht

Themawetboek ICT-recht editie 2017

Larcier

Dit themawetboek werd samengesteld ter ondersteuning van de cursus ICT-recht aan de KU Leuven. Als compacte en actuele verzameling van wetteksten is het niet alleen voor de studenten een handig werkinstrument, maar voor iedereen die zich in de wetgeving rond ICT wenst te verdiepen.

Het wetboek bestaat uit vijf onderdelen.

 • Het eerste deel, met als titel Marktspelers, begint met artikel 101 t.e.m. 109 van het VWEU van 13 december 2007. Voorts bevat het de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. Ook boek XII van het Wetboek economisch recht werd integraal opgenomen.
 • Het tweede deel, Verbintenissen, bevat naast art. 1315 t.e.m. 1386bis van het Burgerlijk Wetboek ook de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken en de wet van 9 juli 2001 aangaande de elektronische handtekening. Boek VI van het Wetboek economisch recht (marktpraktijken en consumentenbescherming) staat in dit deel centraal.
 • Deel drie, Intellectuele rechten, bevat die uittreksels uit het Wetboek economisch recht met betrekking tot intellectuele eigendom die relevant zijn voor het ICT-recht, namelijk titel V t.e.m. VIII van boek XI.
 • In het vierde deel, Privacy en gegevensverwerking, vindt men de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001 terug.
 • Het vijfde en laatste deel, Cybercriminaliteit, bevat ten slotte die uittreksels uit het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering die rechtstreeks betrekking hebben op het ICT-recht. Ook het KB van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, werd hierin ondergebracht.

Voor deze nieuwe editie werd de selectie van wetgeving, oorspronkelijk vastgesteld door Jos Dumortier, bijgewerkt door Peggy Valcke en Anton Vedder.

De wetgeving werd bijgewerkt tot het BS van 1 januari 2017

m-commerce

M-Commerce 2017

Intersentia

Kort na de e-commerce zet de m-commerce zich meer en meer door als dé nieuwe trend. Consumenten maken meer en meer gebruik van hun smartphone of tablet om aankopen te verrichten. Ondernemingen – en dan vooral de vele nieuwe spelers op de markt – pikken graag hun graantje mee. Voorbeelden zijn er reeds in overvloed:

 • studenten blijven thuis en bestellen via een app wat ze wensen te eten. Hun maaltijd wordt zelfs aan de deur geleverd;
 • de consument checkt dagelijks zijn rekening via de app van zijn bank en verricht zo ook zijn overschrijvingen;
 • de Bancontact-app laat toe om via een smartphone betalingen te ontvangen of uit te voeren, zelfs tussen consumenten onderling;
 • een toerist huurt via de Airbnb-app een kamer voor zijn volgende reis;
 • klantenkaarten worden gedigitaliseerd en via een app en QR-code kan men punten sparen …

Bij al deze praktijkvoorbeelden rijzen evenveel juridische vragen. Dit boek wil hierop een antwoord geven, of het nu gaat om een consument die zijn rechten wil kennen of een start-up die wil weten welke wettelijke plichten op hem rusten en welke fiscale voordelen aan m-commerce verbonden zijn.

handels-en-economisch-recht-geannoteerd-2016-2017

Handels-en economisch recht geannoteerd 2016-2017

Die Keure

Het nieuwe geannoteerd wetboek Handels- en economisch recht is een praktisch werkinstrument voor de juridische praktijk.

Het bevat de geactualiseerde tekst van de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Economisch Recht en van een selectie bijzondere wetgeving.

Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt u een overzicht van de belangrijkste rechtspraak en de rechtsliteratuur die helpen om een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

Het wetboek werd bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 14 december 2016.

codex-economie-2016-2017

Codex Economie 2016-2017

Die Keure

Deze Codex Economie bevat een volledige verzameling van wetten en besluiten uit de voornaamste rechtstakken, met een accent op de economische wetteksten. Deze codex is zo opgevat dat ook economisten zonder brede juridische opleiding er vlot hun weg in vinden. De bedoeling van deze wettenverzameling bestaat er namelijk in een zinvolle schaarste te scheppen in de overvloed aan wetten en reglementen waar economisten in het beroepsleven onvermijdelijk mee geconfronteerd worden.

De Codex Economie 2016-2017 is bijgewerkt tot 1 juni 2016.

handboek_handels-en-ondernemingsrecht

Handboek Handels- en Ondernemingsrecht 2016

Die Keure

Deze zevende editie van het Handboek Handels- en Ondernemingsrecht is zeer grondig herwerkt op twee verschillende vlakken:

 • Enerzijds zorgt een uitgebreid voetnotenapparaat voor de nodige referenties naar de voornaamste regelgeving, rechtspraak en rechtsleer.
 • Anderzijds is het boek geactualiseerd en aangepast aan het sterk gewijzigde regelgevende kader, waaronder, naast diverse nieuwe basiswetgeving in het domein van het insolventierecht en het financieel recht, in het bijzonder ook het (nieuwe) Wetboek van Economisch Recht van 2013.

Dit handboek biedt dan ook een overzichtelijke analyse van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die het handels- en ondernemingsrecht thans beheerst, zonder daarbij evenwel volledigheid te ambiëren.

 

themawetboek-handels-en-economisch-recht-editie-2016

Themawetboek Handels- en economisch recht – editie 2016

Larcier

Dit wetboek geeft een overzicht van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die het handels- en economisch recht beheerst: de klassieke wetboeken en de bijzondere  handels- en economischrechtelijke wetgeving.

commercial-practices-2016

Commercial practices 2016

Larcier

De tweede editie van Commercial practices biedt een volledig, maar toch compact, op de praktijk gericht boek waarin alle relevante aspecten van marktpraktijken worden behandel, zoals nu opgenomen in het Wetboek Economisch Recht en in verwante wetgeving, waaronder deze mbt e-commerce en  mbt specifieke sectoren: financiële diensten, reizen en onderwijs.

Het boek geeft goed gedocumenteerde antwoorden, die gebaseerd zijn op een analyse van zowel Europese als Belgische bronnen, op vragen die zakenlui en bedrijfsjuristen zich vaak stellen over de regelgeving met betrekking tot adverteren, promoties, eerlijke marktpraktijken en eerlijke concurrentie.

De tweede editie verwerkt de nieuwe regels uit het Wetboek van Economisch Recht. Wijzigingen resulteren voornamelijk uit Boek VI inzake marktpraktijken en consumentenbescherming en Boek XIV over marktpraktijken en vrije beroepsbeoefenaars, maar ook de regels inzake elektronische economie komen aan bod. Daarnaast besteedt het boek aandacht aan de vernieuwde procedurele bepalingen en Europeesrechtelijke ontwikkelingen die rechtstreeks van invloed zijn op marktpraktijken.

standard_business_contracts2013

Standard Business Contracts 2013

Larcier

This 3rd revised edition collects and comments standard business contracts (including boilerplates), governed by Belgian Law, but drafted in English. Buying this book gives access to the electronic version of these templates (on CD-rom).

Praktische informatie

Tijdstip 26 oktober 2017 09.30u - 17.30u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

210 EUR (excl btw)

340 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Voor 1 sessie (halve dag), incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Voor 2 sessies (hele dag), incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie 

Attest

Orde van  Vlaamse Balies

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

FSMA

Nationale Kamer van Notarissen

 

4 juridische punten / sessie

3,5 uren / sessie

4 uren / sessie

2 punten voor tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten voor sessie 1

3 uren aangevraagd voor sessie 1

Inschrijven | Studiedag: Vier handelscontracten - 26/10/2017

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37