Het Belgische ondernemingsrecht wordt op een jaar tijd nagenoeg geheel hervormd. Op 01/05/2018 trad het nieuwe insolventierecht in werking. Op 01/11/2018 namen we afscheid van het Wetboek van Koophandel en op 01/05/2019 treedt het nieuwe vennootschapsrecht in werking.

Tijdens deze studienamiddag “update ondernemingsrecht” biedt de spreker een compleet overzicht van het nieuwe ondernemingsrecht. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het volledig vernieuwde toepassingsgebied van het ondernemingsrecht, de eerste nieuwe twistpunten inzake insolventie, de integratie van het traditionele handelsrecht in het Wetboek van Economisch Recht (WER) en de krachtlijnen van het nieuwe vennootschapsrecht.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

DEEL 1

  • Het nieuwe ondernemingsbegrip (incl. wat met bestuurders, zaakvoerders, mede-eigenaars, verenigingen, deeleconomie?)
  • Knelpunten van het nieuwe insolventierecht (o.m. toepassingsgebied, RegSol, lopende overeenkomsten, GROGG,
    faillissement en onroerende goederen, …)

DEEL 2

  • Overzicht van de wijzigingen in het WER en daarbuiten na de afschaffing van het Wetboek van Koophandel
    (o.m. KBO, boekhoudverplichting, hoofdelijkheid, bewijs, bevoegdheid Ondernemingsrechtbank)
  • Krachtlijnen van het nieuwe vennootschapsrecht (overzicht van de gewijzigde basisbeginselen en
    kenmerken van de nieuwe BV)

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

diederik_bruloot
Prof. dr. Diederik Bruloot
Docent, UGent

Diederik Bruloot is a professor at the Law School of Ghent University. He teaches several courses on business law as well as a course on international economic law. His current research focusses on the legal aspects of corporate finance. During the last years he published on a broad range of topics within the fields of company law, insolvency law and consumer law.

Diederik obtained his law degree at Ghent University in July 2005 (summa cum laude) and joined the Financial Law Institute as a research assistant afterwards. In June 2012 he successfully defended his PhD thesis regarding creditor protection in European company law (Vennootschapskapitaal en schuldeisers, Antwerp-Cambridge, Intersentia, 2014, 824 p.).

He is a member of the Financial Law Institute (2005), of the Belgian National Centre for Company Law (2014), of the Interuniversity Centre for Consumer Law (2014) and of the Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute (2015).

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

14 mei 2019

13.30u - 17.30u

Locatie

Groot-Bijgaarden

De Waerboom

Prijs

199 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Gerelateerde boeken

codex-economie-2018-2019
Codex Economie 2018-2019
Die Keure

Verzameling van wetteksten voor economisten 2018-2019

Het is een cliché te stellen dat deze tijd gekenmerkt wordt door een overvloed aan wetten en reglementen. Het is een even groot cliché om voor te houden dat iedereen meer dan ooit geacht wordt om van die overvloed kennis te nemen en kennis te hebben. Deze codex wil zinvolle schaarste scheppen in die overvloed en een aanzet zijn voor de toekomstige economisten om niet te vergeten dat recht bronnen heeft, en dat een belangrijke, zo niet de belangrijkste bron van recht de wet is.

En mochten ze alles willen vergeten, dat ze dan één ding onthouden: het recht mag dan een constante zijn, de wet is dat zeker niet. De wet wordt voortdurend gewijzigd. Het is vanuit die wetenschap dat een student economie deze Codex moet consulteren: het doel bestaat erin de wetteksten te leren raadplegen en te leren lezen, maar niet om ze met de kwalificatie “onveranderlijk en definitief” in het geheugen op te slaan.

De Codex Economie 2018-2019 is bijgewerkt tot 2 juli 2018. Tevens werden in de teksten alle wijzigingen verwerkt die zeker in werking treden tot en met 1 september 2018. Bovendien werd ook de hervorming van het ondernemingsrecht (wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht (B.S. 27.IV.2018, ed. 2)), die in werking treedt op 1 november 2018, reeds in de teksten verwerkt.

Lees meer
marktpraktijken-intellectuele-eigendom-mededinging-2018-2019
Marktpraktijken intellectuele eigendom Mededinging 2018-2019
Wolters Kluwer

Dit Jaarboek bevat een selectie van gerechtelijke beslissingen uitgesproken in het betrokken jaar in het kader van de Boeken IV ‘Bescherming van de mededinging’, VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ en XI ‘Intellectuele eigendom’ van het Wetboek Economisch Recht. Verschillende uitspraken zijn voorzien van een commentaar door experten uit zowel de academische wereld als de praktijk.

Rechtspraak 1 januari – 31 december 2016

Lees meer
oneerlijke-handelspraktijken-en-bedingen-in-contracten-2019
Oneerlijke handelspraktijken en bedingen in contracten tussen ondernemingen 2019
Intersentia

Net als consumenten kunnen ook ondernemingen in hun contractuele verhouding met andere ondernemingen worden geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke bedingen. Op het eerste gezicht lijkt het verbod op oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in artikel VI.104 WER hiervoor een oplossing te bieden. De buitencontractuele kwalificatie van die bepaling en de bijbehorende vordering tot staking verhindert echter dat die bepaling in de contractuele B2B-verhouding wordt toegepast. 

In dit boek wordt die buitencontractuele kwalificatie aan een kritische analyse onderworpen. Ook het potentiële nut van het gemeen recht, zoals het verbod op rechtsmisbruik, en het mededingingsrecht wordt onderzocht. Daarnaast biedt dit boek een heldere kijk op de manier waarop deze materie in Frankrijk en Duitsland wordt benaderd. Bovendien wordt ook een belangrijke gedragscode uit het Verenigd Koninkrijk besproken. Tot slot formuleert de auteur een concreet voorstel voor een aangepaste wetgeving, waarbij ook ruimte wordt gelaten voor gedragscodes.

Lees meer

Inschrijven | Update ondernemingsrecht anno 2019 - 14/05/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer