De nieuwe Europese verordening inzake persoonsgegevensbescherming treedt in werking op 25 mei 2018. Tegen dan moet iedereen zich in orde stellen, de tijd dringt dus. Het correct toepassen van de privacyregelgeving wordt de komende maanden een uitdaging voor iedereen.

In het licht hiervan, is deze studiedag zo ingevuld dat elke deelnemer naar huis gaat met het totaal plaatje, zijnde een antwoord op de vragen: “Waarom? Wie? Wat? Hoe?”. Deze studiedag is dan ook een must voor elke praktijkjurist die een degelijk en gefundamenteerd advies wil geven inzake deze binnenkort in werking tredende regelgeving, en dit op alle vlakken. Elke deelnemer krijgt bovendien het nieuwe boek ‘Gegevensbescherming in de praktijk - 2017’, dat een absolute meerwaarde betekent voor elke praktijkjurist.

Sprekers

patrick_van_eecke

Prof. dr. Patrick Van Eecke

Professor Universiteit Antwerpen, Partner DLA Piper

Patrick Van Eecke has deep experience in e-commerce related legal issues such as data protection, electronic signatures, consumer protection and advertising. He advises telecommunication companies, internet service providers, software developers, governments and companies using IT related services.

He is extensively involved in diverse consulting projects for the European Commission and several national governments.

Patrick is Global Co-chair of the firm's e-business practice, steering its multijurisdictional e-business legal strategy. This entails focusing on internet law, data protection, e-commerce and e-government.

He is also a domain names arbitrator for the Belgian Centre for Mediation and Arbitration (CEPINA) responsible for deciding on '.be' domain name disputes.

Patrick is Head of the Internet law group.

margo_caproni

meester Marga Caproni

advocaat, Loyens & Loeff

Marga is a member of Loyens & Loeff Employment & Benefits Practice Group in Belgium.
  
Her practice focuses on workplace pensions and employment matters.  Marga heads the Pensions team and keeps a particular focus on certain more specialised aspects, such as data protection legislation.

In the field of workplace pensions, Marga advises clients on the implementation and modification of pension plans managed by group insurers or pension funds. She also has considerable experience in transactional work and its impact on workplace pension schemes, where she has guided several clients in their exit from multi-employer pension funds. She also regularly advises on discrimination matters and represents clients in pension litigation cases.

In employment law, she advises on individual and collective employment issues and she has been actively involved in a number of national and international restructurings, as well as individual dismissal cases, on both sides of the table. She has a special focus on data privacy.

She represents clients both in the private and the public sector, in Belgium and across Europe as well as in the United States. Marga is a regular speaker at seminars on statutory and workplace pensions, as well as on employment matters.

She is a member of the Belgian Pension Lawyers Association (BePLA) and the Belgian Association of Pension Institutions (BVPI).

Marga has been registered at the Antwerp Bar since 2004 and then the Brussels Bar since 2007.

stephanie_de_smedt

meester Stéphanie De Smedt

advocaat, Loyens & Loeff

Stéphanie (1989) is a member of the Loyens & Loeff Litigation & Risk Management Practice Group in Belgium.

Stéphanie specialises in general commercial law (with a focus on e-commerce), intellectual property law (including technology transfers, trademark and copyright licensing and counterfeit litigation), and ICT law (including privacy and data protection). She advises clients in the Technologies, Automotive, and Fashion & Retail sectors. She also represents clients in court and in alternative dispute resolution proceedings. 

Stéphanie is a guest lecturer at the Universiteit Antwerpen (IP law course).

She has been a member of the Brussels Bar since 2012.

anouk-focquet

meester Anouk Focquet

advocaat, contrast

Anouk Focquet is senior associate at contrast. She is active in the Competition & EU team of contrast, with a particular focus on distribution law and privacy and data protection matters.

Anouk conducts privacy and data protection compliance audits both for Belgian and international companies. She is experienced in drafting (website) privacy statements and binding corporate rules and advises on a broad range of legal topics including camera surveillance, whistleblowing systems, screening of job applicants and employee monitoring of internet, e-mail and telephone usage.

Anouk regularly speaks and publishes on these topics.

Anouk Focquet is admitted to the Brussels Bar. She speaks Dutch, French and English.

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal | koffie en registratie ochtendsessie
09:30 - 11:00

Algemene inleiding met het oog op een praktische implementatie van de GDPR

Prof. dr. Patrick Van Eecke
11:00 - 11:15
Pauze
11:15 - 12:45

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van klantenbeheer en direct marketing

meester Anouk Focquet
12:45 - 13:45
Middagpauze | broodjesbuffet en registratie namiddagsessie
13:45 - 15:15

De impact van de GDPR op het arbeidsrecht en HR beleid

meester Marga Caproni
15:15 - 15:30
Pauze
15:30 - 17:00

Doorgifte en uitwisseling van persoonsgegevens binnen en buiten de EU: belangrijke aandachtspunten

meester Stéphanie De Smedt
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

themawetboek-ict-recht-2017

Themawetboek ICT-recht 2017

Larcier

Dit themawetboek werd samengesteld ter ondersteuning van de cursus ICT-recht aan de KU Leuven. Als compacte en actuele verzameling van wetteksten is het niet alleen voor de studenten een handig werkinstrument, maar voor iedereen die zich in de wetgeving rond ICT wenst te verdiepen.

Het wetboek bestaat uit vijf onderdelen.

Het eerste deel, met als titel Marktspelers, begint met artikel 101 t.e.m. 109 van het VWEU van 13 december 2007. Voorts bevat het de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. Ook boek XII van het Wetboek economisch recht werd integraal opgenomen.

Het tweede deel, Verbintenissen, bevat naast art. 1315 t.e.m. 1386bis van het Burgerlijk Wetboek ook de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken en de wet van 9 juli 2001 aangaande de elektronische handtekening. Boek VI van het Wetboek economisch recht (marktpraktijken en consumentenbescherming) staat in dit deel centraal.

Deel drie, Intellectuele rechten, bevat die uittreksels uit het Wetboek economisch recht met betrekking tot intellectuele eigendom die relevant zijn voor het ICT-recht, namelijk titel V t.e.m. VIII van boek XI.

In het vierde deel, Privacy en gegevensverwerking, vindt men de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001 terug.

Het vijfde en laatste deel, Cybercriminaliteit, bevat ten slotte die uittreksels uit het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering die rechtstreeks betrekking hebben op het ICT-recht. Ook het KB van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, werd hierin ondergebracht.

Voor deze nieuwe editie werd de selectie van wetgeving, oorspronkelijk vastgesteld door Jos Dumortier, bijgewerkt door Peggy Valcke en Anton Vedder.

ip-wetboek-2016-2017

IP codex 2016-2017

Larcier

Doordat dit wetboek met de grootste zorg is samengesteld, en door de praktijkgerichte selectie, is de IP codex  een uiterst nuttig werkinstrument voor de praktizijn, alsook voor de studenten die zich in deze materie wensen te specialiseren.

Dit wetboek bevat een tweetalige verzameling wetgeving in verband met octrooien, merken, domeinnamen, tekeningen en modellen, auteursrecht en kwekersrechten, maar ook de relevante bepalingen van gerechtelijk recht en de wetgeving betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, en de fiscale bepalingen.

Hierbij werden meer dan 50 internationale, Europese en nationale teksten geselecteerd
De Nederlandse en Franse teksten staan naast elkaar in kolommen. De teksten zijn bijgewerkt tot B.S. 15/08/2016.

Het handige formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een optimale consulteerbaarheid.

mystery-shopping

Mystery shopping 2017

Intersentia

Aanvankelijk bedoeld als quality control, evolueert mystery shopping steeds meer naar een instrument voor vaststellingen die aan de basis liggen van de beteugeling van inbreuken. Dat roept een aantal vragen op. Wat met de privacy? Waar ligt de grens tussen mystery shopping en uitlokking? Wat zijn de bewijsrechtelijke gevolgen? De auteurs behandelen het onderwerp niet alleen vanuit het economisch recht, maar ook vanuit het strafrecht, het administratief en tuchtrecht en het bewijsrecht.

sociale-media-anno-2015

Sociale media anno 2015. Actuele juridische aspecten

Intersentia

Ook anno 2015 blijven sociale media alomtegenwoordig, zowel in onze persoonlijke levenssfeer, op het werk als in onze hoedanigheid van consument. Door de laagdrempelige toegang zijn sociale media uitgegroeid tot communicatieplatformen die alsmaar dieper ingebed zijn in de samenleving, de bedrijfscultuur en het dagelijkse leven van heel veel individuen. Hoewel deze sociale media vele voordelen en opportuniteiten bieden, blijven ook misbruiken niet uit. Steeds meer en nieuwe juridische vragen duiken op, zowel vanuit gebruikers-, aanbieders- als overheidsperspectief.

In dit tweede boek analyseren de auteurs, academici en advocaten de impact en het gebruik van de sociale media in een aantal rechtsdomeinen, zoals mensenrechten, gegevensbeschermingsrecht, mededingingsrecht, contractenrecht, consumentenrecht, intellectuele rechten, erfrecht, internationaal privaatrecht en bewijs- en strafprocesrecht.

‘De sterkte van ‘Sociale media anno 2015. Actuele juridische aspecten’ zit in de diversiteit van de bijdragen. De verschillende thema’s beantwoorden elk vanuit een andere rechtstak of vanuit een ander onderzoeksdomein actuele vragen over sociale media.’
Yung Shin Van Der Sype (onderzoeker aan de KU Leuven – Centrum voor IT & IE recht) in Tijdschrift voor Privaatrecht 2016, 1130.

sociale-media-en-werkgeverscontrole

Sociale media en werkgeverscontrole 2012

Wolters Kluwer

De nieuwe media hebben een vaste stek veroverd in het dagdagelijkse leven van de burger. De juridische draagwijdte en gevolgen van die sociale media lijken minder duidelijk. Eenieder heeft wel een mening over «de privacy» van gebruikers. Het debat belandt vaak in een al dan niet beredeneerde stellingenoorlog.

Dit boek bestaat uit twee delen.

  • Het eerste deel bevat een algemene juridische analyse van (het gebruik van) sociale media. Daarin staan de toepassing van de strafwet, het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens centraal. Het eerste deel sluit af met een beknopt overzicht van precedenten in de rechtspraak.
  • In het tweede deel past de auteur die inzichten toe op de arbeidsrelatie. Ook bepalingen eigen aan het arbeidsrecht komen aan bod. De verhandeling doorloopt de drie stadia van een arbeidsverhouding (aanwerven, tewerkstellen, ontslaan) met aandacht voor procedureaspecten.

Het werk beschrijft vaak herkenbare situaties en biedt de practicus een antwoord op soms erg technische problemen (mag een werkgever een Facebookprofiel inkijken? Is een uitlating op Facebook een grond voor ontslag om dringende reden? Overleeft een afdruk van een Facebookpagina de rechtbank? …). Toch steunt de verhandeling op een ruime theoretische onderbouw, met opgave van de voornaamste wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

book_placeholder

Gegevensbescherming in de praktijk 2017

Wolters Kluwer

Meer informatie volgt ...

gdpr

GDPR - General Data Protection Regulation: texts, commentaries and practical guidelines - 2017

Wolters Kluwer

The General Data Protection Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data is a landmark that will disrupt the rules in the world of data and the digital environment of businesses.

Adopted on 27 April 2016, its provisions will be directly applicable in all Member States starting from 25 May 2018. The countdown is on. Both public and private enterprises need to get started now by knowing and understanding the obligations it creates and the innovative concepts it introduces (such as privacy by design, security by default, accountability, data protection officer) in order to be able to proactively grasp how it is going to impact their activities. The stakes are high and the risks are great for all organisations: harm to brand and reputation, misappropriation of trade secrets, data theft (not only their data but also those of their partners and customers) and civil and criminal suits, especially where their computer network has been hacked and used for unlawful activities.

In today’s hyper-connected and Big Data-driven world, securing personal data is a major concern for all businesses. Protection is the watchword, now more than ever.

Praktische informatie

Tijdstip 7 december 2017 9.30u - 17.00u
Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

380 EUR (excl btw)

Incl. het boek ‘Gegevensbescherming in de praktijk 2017’ (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van ongeveer € 60), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

FSMA

6 juridische punten

6 uren

6 uren

6 punten voor tussenpersonen bank- en beleggingen en compliance officers - in aanvraag

Inschrijven | Studiedag Data protection/GDPR - 7/12/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37