Nog niet zo lang geleden moest de opsteller van een overeenkomst tussen ondernemingen enkel rekening houden met het Burgerlijk Wetboek uit de Napoleontische tijd. Inmiddels is de laatste 10 jaren naast het welbekende consumentenrecht een nieuwe tak van recht binnen ons rechtssysteem geslopen: het 'ondernemingscontractenrecht', met als sluitstuk de B2B wet die volledig in werking zal treden op 01.12.2020.

In het seminarie wordt stilgestaan met welke regelgeving moet rekening gehouden worden met de meeste ‘standaard’ ondernemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden.

Is de wet precontractuele informatie van toepassing en gaat het over een 'commerciële samenwerkingsovereenkomst'?

Wat is de impact van de nieuwe Europese Richtlijn 2019/770 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten op B2B overeenkomsten?

Welke bepalingen de B2B wet zullen de grootste impact hebben op contractsonderhandelingen?

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

  • Precontractuele informatieverplichtingen bij overeenkomsten tussen ondernemingen.
  • Bijzondere verplichtingen bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten.
  • Verstrengde aansprakelijkheid na de B2B-wet?
  • Impact van het nieuw Burgerlijk Wetboek?
  • Impact Europese richtlijn inzake digitaal contracteren
  • ….

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

michel-segers
Meester Michel Segers
Advocaat , Flinn Law

 

Michel Segers has an extensive experience in commercial law with a focus on the distribution sector.

He advises clients in a whole range of industries to start up their e-commerce, retail and distribution activities. He also advises franchise networks who are recognised leaders in their market in order to give them a legal leap forward in today’s digital economy.

In addition, Michel Segers is active in the field of intellectual property and has successfully defended clients in trademark disputes and assisted clients in drafting a whole range of license contracts (copyright, database,…).

Michel Segers is also appointed as arbitrator in commercial litigation matters.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

31 maart 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

201 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Instituut voor Bedrijfsjuristen

4 punten

4 punten aangevraagd  (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

Gerelateerde boeken

precontractuele-informatie-in-het-kader-van-commerciële-samenwerkingsovereenkomsten
Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten- 2018
Wolters Kluwer

Titel 2 van Boek X van het Wetboek Economisch Recht (WER) omvat de bepalingen inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Bij de omzetting van de (oude) wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten heeft de wetgever van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan Titel 2 Boek X WER. Deze wijzigingen zijn zowel het gevolg van de inzichten over de jaren in de rechtspraak en rechtsleer als van de concrete adviezen van de Arbitragecommissie, een specifiek adviesorgaan opgericht krachtens de wet van 19 december 2005.

 De regels van Titel 2 Boek X WER zijn vrij technisch en complex. De onderliggende doelstelling is dat echter niet: in essentie dienen deze regels degene die het recht verkrijgt om een commerciële formule te gebruiken te beschermen door aan de rechtsverlener strikte precontractuele informatieverplichtingen op te leggen. De auteur tracht op een overzichtelijke wijze deze regels te duiden en, waar nodig, de nodige verbanden te leggen tussen de verschillende wetsartikelen. De relevante (Belgische) vonnissen en arresten komen al dan niet summier aan bod. Waar relevant, beschrijft de auteur ook de verschillende opvattingen in de doctrine.

Lees meer
actualia-omgevingsrecht
Actualia ondernemingsrecht -2019
Intersentia

In dit Cahier staan Gert Straetmans (gewoon hoogleraar UAntwerpen) en Béatrice Ponet (gastprofessor UAntwerpen en Kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen) stil bij het nieuwe ondernemingsbegrip en de nieuwe B2Bmarktpraktijkenregels. Zo worden in het eerste deel zowel het algemene begrip onderneming toegelicht als het mededingingsrechtelijke ondernemingsbegrip uit de boeken IV, V en VI WER. Vervolgens komt in het tweede deel de recente wet van 4 april 2019 aan bod, met onder meer een toelichting bij het misbruik van economische afhankelijkheid, de gewijzigde regeling van de oneerlijke praktijken in de relatie tussen ondernemingen en de nieuwe bepalingen inzake onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen.

Lees meer
oneerlijke-handelspraktijken-en-bedingen-in-contracten-2019
Oneerlijke handelspraktijken en bedingen in contracten tussen ondernemingen - 2019
Intersentia

Net als consumenten kunnen ook ondernemingen in hun contractuele verhouding met andere ondernemingen worden geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke bedingen. Op het eerste gezicht lijkt het verbod op oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in artikel VI.104 WER hiervoor een oplossing te bieden. De buitencontractuele kwalificatie van die bepaling en de bijbehorende vordering tot staking verhindert echter dat die bepaling in de contractuele B2B-verhouding wordt toegepast.

In dit boek wordt die buitencontractuele kwalificatie aan een kritische analyse onderworpen. Ook het potentiële nut van het gemeen recht, zoals het verbod op rechtsmisbruik, en het mededingingsrecht wordt onderzocht. Daarnaast biedt dit boek een heldere kijk op de manier waarop deze materie in Frankrijk en Duitsland wordt benaderd. Bovendien wordt ook een belangrijke gedragscode uit het Verenigd Koninkrijk besproken. Tot slot formuleert de auteur een concreet voorstel voor een aangepaste wetgeving, waarbij ook ruimte wordt gelaten voor gedragscodes.

Lees meer

Inschrijven | Ondernemingsovereenkomsten: update na nieuwe B2B wet en nieuw BW - 31/03/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer