Tijdens de Themadag ‘Ondernemingscontracten: 8 frequente contracten onder de loep’, worden acht opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.
De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen).

Sprekers

eric-dursin

De heer Eric Dursin

Raadsheer in het hof van beroep te Gent

De heer Eric Dursin

raadsheer in het hof van beroep te Gent

herman-de-bauw

Meester Herman De Bauw

Advocaat-vennoot , Eubelius

Herman behaalde het diploma van licentiaat in de rechten (1981) en in American Studies (1982) aan de KU Leuven. In 1983 behaalde hij het Master of Laws (LL.M.) diploma aan de University of Virginia.

In 2007 stelde hij op verzoek van de regering een verslag op over de Handelspraktijkenwet, gevolgd door het opstellen van een wetsvoorstel betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Deze werkzaamheden resulteerden in de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Van 2007 tot 2012 was hij praktijklector aan de KU Leuven over marktpraktijken en consumentenrecht.

In de periode 2008-2010 was hij werkzaam als expert handelsreglementering in de beleidscel van de Minister voor Economie.

In 2014 werd hij door de overheid belast met de voorbereiding van de herziening van boek X van het Wetboek van Economisch Recht (agentuurovereenkomsten, precontractuele informatieverplichtingen en concessieovereenkomsten).

Sedert 1988 is hij hoofdredacteur van het Jaarboek Marktpraktijken, Intellectuele Eigendom en Mededinging.

Hij is de auteur van talrijke artikels over marktpraktijken, reclame, commerciële promoties, oneerlijke mededinging en concurrentierecht.

dieter_dejonghe

Meester Dieter Dejonghe

Advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Dieter legt zich toe op individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Hij heeft zich onder meer gespecialiseerd in een aantal deelgebieden, zoals herstructurering (collectief ontslag, sluiting, overdracht van onderneming), arbeidsduur, managementovereenkomsten, privacy, discriminatie en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Omtrent deze en andere materies werkt hij geregeld mee aan seminaries en publicaties. Dieter is tevens redactielid van het tijdschrift Sociaalrechtelijke Kronieken. Hij wordt door Who’s Who Legal omschreven als één van de "world’s leading management labour & employment lawyers".

Dieter behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent (UGent) en een speciale licentie sociaal recht aan de Universiteit van Brussel (ULB).

joost_haanse

Meester Joost Haans

Advocaat, Baker McKenzie

Admissions

 • Belgium (2000)

Education

 • University of Brussels (Licenciate) (2000)
 • College of Europe (LL.M.) (1999)
 • University of Leiden (Master) (1995)
stefan_van_camp

Meester Stefan Van Camp

Advocaat , time.Lex

Stefan Van Camp is gespecialiseerd in ICT-contracten (software, hardware, diensten, licenties, distributie), e-commerce, internetrecht en intellectuele eigendomsrechten.

Daarnaast heeft hij een zeer ruime ervaring in commerciële contracten en geschillen, handelspraktijken, distributierecht en vennootschapsrecht.

Stefan vervoegde time.lex in 2010. Daarvóór was hij advocaat in de internationale advocatenkantoren Eversheds (2004-2010) en DLA Piper (2000-2004) in Brussel en in het Verenigd Koninkrijk, en in het Antwerpse advocatenkantoor Buntinx Gunzburg Schaerlaekens (1994-1996). Hij leidde een eigen advocatenkantoor in Antwerpen (1986-1994), en werkte ook als legal consultant bij PwC en KPMG (1997-1999).

bart_volders

Meester Bart Volders

Advocaat-vennoot, Arcas Law

Bart Volders is partner van ARCAS Advocaten. Hij is advocaat aan de balies te Brussel en Antwerpen. Tot eind 2015 was Bart partner in de praktijkgroep Litigation & Arbitration van het kantoor Stibbe. Alvorens toe te treden tot het kantoor Stibbe was Bart verbonden aan het kantoor Linklaters LLP te Brussel.

Bart is licentiaat (2002) en doctor in de rechten (2007). Hij doceerde van 2008 tot 2010 als deeltijds docent het basisvak internationaal privaatrecht en enkele aanverwante keuzevakken aan de Universiteit Antwerpen. Hij was bovendien gastdocent internationaal privaatrecht en internationaal arbitragerecht aan de Universiteiten van Toulouse (Frankrijk) en Bujumbura (Burundi). 

Bart wordt aanbevolen in Chambers Europe 2015 en Chambers Global 2015 op de domeinen van de internationale geschillenvoering, het arbitragerecht en het internationaal publiekrecht (immuniteit van rechtsmacht en executie).

Bart is auteur van drie boeken en enkele tientallen bijdragen gepubliceerd in allerhande binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften en verzamelwerken. Hij wordt veelvuldig gevraagd om als spreker uiteenzettingen te geven over allerhande onderwerpen die de internationale geschillenvoering aanbelangen. Bart is redactielid van het tijdschrift Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (RABG) voor het deelvolume internationaal privaatrecht.

arnaud-vannieuwenhuyze

Meester Arnaud Vannieuwenhuyze

Advocaat, Arcas Law

Arnaud is advocaat aan de balie te Antwerpen sinds 2017. Van 2013 tot 2017 was hij verbonden aan de balie te Leuven. Arnaud is Master in de Rechten (KU Leuven), hij is titularis van een bijkomende Master in het Vennootschapsrecht (KU Leuven) en heeft ook de postuniversitaire opleiding Curator – Vereffenaar gevolgd. Arnaud is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. 

carlos-de-wolf

Meester Carlos De Wolf

Advocaat-vennoot , Advocatenkantoor De Wolf-Verheggen

Ingeschreven aan de balie te Brussel van 1987 tot 2000
Ingeschreven aan de balie te Oudenaarde sinds 2000
Tweede inschrijving aan de balie te Gent sinds 2009
- Licentiaat in de rechten (Rijksuniversiteit Gent, 1984)
- Geaggregeerde in de fiscale wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel,
1986)
- Postuniversitaire cyclus management (Vlerick School voor Management,
1987)
- Vervolmakingsopleiding inzake exportbeleid (International Trade Institute
Brussel, 1988)
- Aanvullende opleiding Logistiek en Mobiliteit (Postuniversitaire
vervolmakingsopleidingen Rijksuniversiteit Gent, 2000)

In 1987 trad Carlos De Wolf toe tot de afdeling vennootschaps- en fiscaal recht van de associatie Braun Claeys Verbeke Sorel. Van 1988 tot 1990 liep hij een
buitenlandse stage bij het kantoor Meyer Lustenberger & Partners in Zürich waar hij zich vooral bezighield met internationaal fiscaal recht en financieel recht. Na deze
stage keerde hij terug naar het kantoor Braun Claeys Verbeke Sorel, nadien omgevormd tot Loeff Claeys Verbeke en thans genaamd Allen & Overy Belgium.
Binnen laatstgenoemde organisatie bouwde hij als vennoot een belangrijke praktijkuit in administratief en publiek recht.

Zijn huidige praktijk binnen het Advocatenkantoor De Wolf omvat in hoofdzaak openbaar aanbestedingsrecht, aannemingsrecht, publiek-private partnerships,
projectfinanciering, alsmede procedures voor de burgerlijke rechtbanken en de Raad van State. Hij adviseert o.m. diverse bouwbedrijven die zowel in België als in
en buiten de Europese Unie actief zijn. Daarnaast neemt hij vaak als spreker deel aan conferenties inzake BOT-projecten, contractuele structuren gesteund op het
concept van de publiek-private samenwerking (“PPS”), projectfinanciering en overheidsopdrachten. Binnen het rechtsdomein van PPS concentreert zijn
adviesverlening zich vooral op gebiedsontwikkeling, zorginstellingen, schoolinfrastructuur en brownfields.
Carlos De Wolf is lid van het redactiecomité van het Tijdschrift voor Aannemingsrecht.

yolanda_hebbrecht

Meester Yolanda Hebbrecht

Advocaat, NautaDutilh

Yolanda Hebbrecht focusses mainly on corporate law, with a particular interest in mergers and acquisitions.

Yolanda obtained her law degree from the University of Ghent in 2015. During her studies, she spent one semester at the University of Montpellier and completed a traineeship at the Washington Center for internships and academic seminars in Washington, DC.

She joined NautaDutilh in 2015 and was admitted to the Brussels Bar in the same year.

Yolanda speaks Dutch, French, English and German.

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal | Registratie deelnemers sessie 1 of sessie 2
09:30 - 11:00

Sessie 1 | Niet-concurrentie en overdracht van onderneming: bespreking van verschillende hypothesen met aandacht voor het komend recht

De heer Eric Dursin

Sessie 2 | Contracteren met consumenten

Meester Herman De Bauw
11:00 - 11:30
Pauze | Registratie deelnemers sessie 3 of sessie 4
11:30 - 13:00

Sessie 3 | In- en outsourcing contracten: de arbeidsrechtelijke gevaren

Meester Dieter Dejonghe

Sessie 4 | Overeenkomsten met concurrenten: waar liggen de grenzen?

Meester Joost Haans
13:00 - 13:45
Middagpauze met broodjesbuffet | Registratie deelnemers sessie 5 of sessie 6
13:45 - 15:15

Sessie 5 | IT-contracten: recente evoluties. De impact van cloud (wat met GDPR?), SaaS, agile computing, blockchain …

Meester Stefan Van Camp

Sessie 6 | Internationale overeenkomsten: actualia en aandachtspunten bij internationale (groepen) van overeenkomsten

Meester Bart Volders en meester Arnaud Vannieuwenhuyze
15:15 - 15:45
Pauze | Registratie deelnemers sessie 7 of sessie 8
15:45 - 17:15

Sessie 7 | Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke overeenkomsten: de sluipende grensvervaging?

Meester Carlos De Wolf

Sessie 8 | M&A-transacties: aspecten van precontractuele informatie en aansprakelijkheid

Meester Yolanda Hebbrecht
17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

Bij deze themadag kan u kiezen uit één van de volgende boeken:

checklist

Checklist bij de verkoop van een onroerend goed 2018

Larcier

Het werk brengt in één handige, beknopte en praktische leidraad verschillende aspecten en noodzakelijke stappen samen van het koopproces van een onroerend goed (zijnde de zuivere vastgoedtransactie) en van de verkoop van aandelen van een vennootschap-eigenaar van het vastgoed (geen verplichte vermeldingen, maar ook geen garanties zodat een aantal zaken contractueel moeten worden opgevangen)

Het cahier is een praktijkgericht hulpmiddel met alle verschillende informatieverplichtingen en documenten uit het vastgoed-, zakenrecht en ruimtelijke ordening die vereist zijn voorafgaand aan / bij het ondertekenen van een onderhandse of notariële akte voor de verkoop van een onroerend goed in Vlaanderen, alsook een beknopt overzicht van de hieraan gekoppelde sancties bij niet-naleving.

distributieovereenkomsten

Distributieovereenkomsten 2018

Larcier

Dit boek bevat een grondige en praktische studie van het Europees, Belgisch en Nederlands mededingingsrecht en handelsrecht van toepassing op distributieovereenkomsten.

De auteurs delen hun analysekader en praktische oplossingen voor  concrete vraagstukken met de lezer. Het boek vormt op die manier een  unieke combinatie van academische toelichting en praktijkervaring,  waardoor het een onmisbaar instrument is voor iedere advocaat, jurist en student die met distributieovereenkomsten in aanraking komt.

Het boek kadert in een pan-Europees publicatieproject met als kern de
derde editie van “Vertical Agreements in EU Competition Law” (uitgegeven bij Oxford University Press). Samen met lokale publicaties in meer dan 15 Europese landen vormt dit werk het Belgisch en Nederlands luik van dat pan- Europees publicatieproject.

Door middel van praktische en sprekende voorbeelden voor de rechtspracticus biedt het werk een praktische leidraad bij het opstellen en checken van de meest voorkomende distributieformules, zoals exclusieve distributie, selectieve distributie, met inbegrip van veelvoorkomende formats zoals franchise, agentuur en internetverkoop.

De Belgisch-Nederlandse auteursequipe is samengesteld uit specialisten:
Filip Tuytschaever is professor mededingingsrecht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Frank Wijckmans is professor aan de Brussels School of Competition. Beide auteurs zijn advocaat en stichtend vennoot van het advocatenkantoor contrast. 
Beide auteurs zijn gespecialiseerd in het Europees en Belgisch mededingingsrecht.
Minos van Joolingen en Silvia Vinken zijn advocaat en vennoot in advocatenkantoor Banning. Esra van der Wolk is advocaat bij Banning.
Zij zijn gespecialiseerd in het Europees en Nederlands mededingingsrecht

x-overeenkomsten-deel-2-bijzondere-overeenkomsten-aanneming-van-werk-lastgeving

Aanneming van werk - Lastgeving

Wolters Kluwer

In dit werk worden de overeenkomsten van aanneming van werk en van lastgeving besproken. Deze overeenkomsten zijn de twee belangrijkste contracten waarmee juridisch gestalte wordt gegeven aan de wijze waarop de personen en de ondernemingen die werkzaam zijn in de dienstverlenende sector hun diensten aanbieden. Zij worden hier in één enkel boek grondig en uitvoerig geanalyseerd.

Eerst komt de overeenkomst van aanneming van werk aan bod. Achtereenvolgens behandelt de auteur :

 • het begrip en de geldige totstandkoming van deze overeenkomst
 • het bewijs en de interpretatie
 • de verbintenissen van de aannemer
 • de verbintenissen van de opdrachtgever
 • de eigendoms- en risico-overdracht
 • de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gebreken van het (bouw)werk na de aanvaarding
 • de onderaanneming
 • de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect tegenover derden
 • de beëindiging van de aannemingsovereenkomst
 • de zgn. Wet Breyne

In het tweede deel van dit werk onderzoekt de auteur de overeenkomst van lastgeving. In dit deel komen achtereenvolgens aan bod :

 • de vertegenwoordiging
 • het belang
 • de kenmerken
 • de geldigheidsvereisten
 • de omvang en het bewijs van de lastgeving
 • de verbintenissen van de lasthebber
 • de verbintenissen van de lastgever
 • de werking van de lastgeving tegenover derden
 • de beëindiging van de lastgeving
m-commerce

M-commerce 2017

Intersentia

Kort na de e-commerce zet de m-commerce zich meer en meer door als dé nieuwe trend. Consumenten maken meer en meer gebruik van hun smartphone of tablet om aankopen te verrichten. Ondernemingen – en dan vooral de vele nieuwe spelers op de markt – pikken graag hun graantje mee. Voorbeelden zijn er reeds in overvloed:

- studenten blijven thuis en bestellen via een app wat ze wensen te eten. Hun maaltijd wordt zelfs aan de deur geleverd;
- de consument checkt dagelijks zijn rekening via de app van zijn bank en verricht zo ook zijn overschrijvingen;
- de Bancontact-app laat toe om via een smartphone betalingen te ontvangen of uit te voeren, zelfs tussen consumenten onderling;
- een toerist huurt via de Airbnb-app een kamer voor zijn volgende reis;
- klantenkaarten worden gedigitaliseerd en via een app en QR-code kan men punten sparen …

Bij al deze praktijkvoorbeelden rijzen evenveel juridische vragen. Dit boek wil hierop een antwoord geven, of het nu gaat om een consument die zijn rechten wil kennen of een start-up die wil weten welke wettelijke plichten op hem rusten en welke fiscale voordelen aan m-commerce verbonden zijn.

Dit boek bevat bijdragen van Dominique Blommaert, Nico Demeyere, Anne Demelenne, Bart Devoldere, Hervé Jacquemin, Andy Neuteleers, Ivo Van Bulck, Johan Vandendriessche, Ellen Vandingenen en Johan Vannerom.

gewijzigde_omstandigheden_in_het_contractenrecht-2017

Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht 2017

Intersentia

In periodes van economische en monetaire instabiliteit ervaart een contractpartij sneller problemen om haar contractuele verbintenis uit te voeren. Een leverancier kan bijvoorbeeld (financiële) moeilijkheden ondervinden om producten te leveren aan de overeengekomen prijs omdat de prijs voor grondstoffen plots enorm sterk is gestegen. Met de relatief recente financiële en economische crisis in het achterhoofd is het bijgevolg niet verwonderlijk dat de overmachts- en de imprevisieleer recent meer aandacht krijgen. Zowel de overmachts- als de imprevisieleer komen tegemoet aan de situatie waarbij een contractpartij maar moeilijk haar verbintenis kan uitvoeren doordat de omstandigheden zijn gewijzigd nadat die contractpartij haar overeenkomst gesloten heeft. Terwijl de overmachtsleer tot het geldende Belgische recht behoort, kent de imprevisieleer in principe geen plaats in ons recht.

In dit boek wordt nagegaan of de situaties die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de overmachtsleer kunnen worden gebracht. Als deze situaties door de overmachtsleer kunnen worden gevat, heeft het geen zin meer om – zoals auteurs vaak doen – een afzonderlijke imprevisieleer uit te werken. In het onderzoek komt aan bod het klassieke onderscheid tussen de situatie waarbij het voor de schuldenaar onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren (overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer moeilijk krijgt om een verbintenis uit te voeren (imprevisieleer), naast de overige toepassingsvoorwaarden die de twee leerstukken delen en de rechtsgevolgen van elk van beide leerstukken.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Michaël de Potter de ten Broeck op 23 augustus 2016 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent. Naast zijn voltijdse activiteit als juridisch adviseur, is de auteur op heden als vrijwillig medewerker verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent. Hij is ook lid van het Centrum voor Verbintenissenrecht (‘CVR’).

contractsoverdracht

Contractsoverdracht 2015

Die Keure

De contractsoverdracht is een vaak gebruikte figuur in de praktijk. Zo gaat bijvoorbeeld de overdracht van de handelszaak vaak gepaard met de overdracht van de (lopende) contracten die belangrijk zijn voor de exploitatie van de handelszaak.

Bovendien zijn er steeds meer wettelijke toepassingen van de contractsoverdracht terug te vinden in het Belgische recht. Zo bestaat er een wettelijke regeling voor de huuroverdracht (art. 1717, art. 1743 BW, art. 4 Woninghuurwet en art. 10-12 Handelshuurwet), de pachtoverdracht (art. 30, 34 en 55 Pachtwet), de overdracht van de reisovereenkomst (art. 12 Reisovereenkomstenwet), de overdracht van de consumentenkredietovereenkomst (art. VII.102-104 WER), de overdracht van een portefeuille van verzekeringsovereenkomsten (art. 17-18 Wet betreffende de verzekeringen) of de overgang van de arbeidsovereenkomsten bij overgang van de onderneming (artikel 7-8 CAO nr. 32bis).

Ondanks de praktische relevantie van de rechtsfiguur, kreeg de contractsoverdracht vooralsnog weinig aandacht in het Belgische recht. Bovendien hebben ook de regels van de wettelijke toepassingsgevallen slechts een beperkt en fragmentair karakter.

Dit werk biedt een algemene en omvattende theorie van de contractsoverdracht. In het eerste deel wordt de contractsoverdracht als zelfstandige rechtsfiguurtheoretisch onderbouwd. Centraal in deze analyse staat de contractuele verhouding als voorwerp van de contractsoverdracht. De nadruk ligt daarbij op de specificiteit van de contractuele verhouding in vergelijking met (de som van) de contractuele schuldvorderingen en schulden. Tegelijk worden de contractsoverdracht enerzijds en de cessie van schuldvordering en de schuldoverdracht anderzijds, duidelijk van elkaar onderscheiden.

In het tweede deel komt het juridisch regime van de contractsoverdracht aan bod. Wat betreft de totstandkoming van de contractsoverdracht wordt ruime aandacht besteed aan de toestemming van de wederpartij als geldigheidsvereiste van de contractsoverdracht en wordt de theorie van de zogenaamde ‘onvolmaakte’ contractsoverdracht kritisch geanalyseerd. Vervolgens worden de gevolgen van de contractsoverdracht (bevrijding van de overdrager, doorwerking van verweermiddelen, lot van de zekerheden) in detail besproken.

aansprakelijkheid-van-een-contractant-jegens-derden

Aansprakelijkheid van een contractant jegens derden - 2015

Die Keure

De rechtspositie van de nauw betrokken derde

Een contractbreuk veroorzaakt mogelijk niet (enkel) bij de contractuele schuldeiser schade, maar (ook) bij een derde die geen partij is bij het contract.

Kan de schadelijdende derde zich dan beroepen op de contractbreuk om schadevergoeding te eisen? En kan de contractspartij die de wanprestatie heeft begaan, zich beroepen op het contract om zich tegen de derde te verweren?

Siel Demeyere bekijkt deze problematiek vanuit het algemene verbintenissenrecht en vergelijkt met het Franse en Duitse recht.

In een laatste deel evalueert ze de verschillende stelsels en formuleert ze een vernieuwend en zeer bruikbaar voorstel ter aanpassing van het Belgische recht.


Auteur

Siel Demeyere studeerde rechten aan de Kulak, de KU Leuven en aan New York University. Ze behaalde haar bachelor- en masterdiploma met grote onderscheiding.

Momenteel werkt Siel, in het kader van een samenwerking tussen Kulak en Université Lille, aan een doctoraat over kwalitatieve verbintenissen onder leiding van professor Vincent Sagaert.

gemeenrechtelijke-beschermingsmechanismen-bij-de-koop-verkoop-van-aandelen

Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen 2017

Intersentia

Dit boek bespreekt de rechten en plichten van de koper en de verkoper van aandelen op naam. Zowel de totstandkoming als de inhoud van een dergelijke koop-verkoopovereenkomst wordt onderzocht. De materie bevindt zich op het snijvlak tussen het vennootschapsrecht en het gemeen aansprakelijkheids-, verbintenissen- en koop-verkooprecht.
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de juridische waarde van de documenten en de informatie die de partijen uitwisselen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, de gevolgen van de verplichting om te onderhandelen te goeder trouw en de daarbij horende informatierechten en -plichten van de partijen, de invloed van de wilsgebreken dwaling en bedrog, de wettelijke vrijwaringsverplichting van de verkoper en de conventionele uitbreiding van diezelfde vrijwaringsverplichting.
In het boek wordt consequent nagegaan of de rechtspraktijk in overeenstemming is met het vigerende Belgische recht en in hoeverre contractuele afwijkingen en aanpassingen aan het besproken gemeen recht mogelijk zijn. In datzelfde opzicht worden ook courant gebruikte contractuele technieken besproken, zoals onder meer het gebruik van verklaringen en waarborgen, disclosuresspecific indemnities. Hierdoor overstijgt het boek het loutere academische onderzoek en vormt het een meerwaarde voor iedere rechtspracticus die wordt geconfronteerd met de koop-verkoop van aandelen.
Koen Reniers studeerde met grote onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent in 2011. Daarna was hij werkzaam als mandaatassistent vennootschapsrecht en financieel recht aan de Universiteit Antwerpen. In 2017 promoveerde hij aan deze universiteit tot Doctor in de Rechten onder het promotorschap van Prof. Dr. Herman Braeckmans met het proefschrift Gemeenrechtelijke beschermingsmechanismen bij de koop-verkoop van aandelen. Hij is momenteel werkzaam als adjunct-auditeur bij het Rekenhof en als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de onderzoeksgroep Onderneming & Recht van de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen.

Praktische informatie

Tijdstip 1 juni 2018 09.30u - 17.15u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

€ 210 (excl. btw)

€ 330 (excl. btw)

€ 30 (excl. btw)

Voor twee sessies, incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor vier sessies, incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Voor uitgeprinte versie van de documentatie per twee sessies

Attest

Orde van  Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

 

3 punten / 2 sessies

3 uren / 2 sessies aangevraagd

3,5 uren / 2 sessies

3,5 uren / 2 sessies

 

Inschrijven | Ondernemingscontracten: 8 frequente contracten onder de loep - 01/06/2018

Duid 2 sessies of 4 sessies aan die niet op hetzelfde uur plaatsvinden

Boeken
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30