EU-merkenrecht

Sinds 1 oktober 2017 zijn er nieuwe bepalingen in werking getreden waarmee de eerder aangekondigde hervormingen in het EU merkenrecht worden afgerond.

De hervormingen in het merkenrecht in de Europese Unie hebben als doel het merkenrecht binnen de EU effectiever, efficiënter en meer samenhangend te maken. Het pakket aan hervormingen (ook wel aangeduid als het ‘Trademark (Reform) Package’) bevat belangrijke wijzigingen voor houders van Benelux- en Uniemerken.De hervormingen worden tijdens dit webinar nader toegelicht.

Benelux-merkenrecht

Ook in het Benelux-merkenrecht zijn er de voorbije jaren een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Tijdens dit webinar zal meester Wuyts (Novagraaf) een aantal van de voornaamste wijzigingen in het merkenrecht toelichten en bespreken.

Programma

12:00 - 14:00

EU TRADEMARK REFORM PACKAGE: overzicht van de wijzigingen per 1 oktober 2017

  • Wegvallen van het vereiste van grafische voorstelling: welke merken kunnen vanaf nu worden gedeponeerd, naast de traditionele merken? Aan welke voorwaarden moeten deze voldoen?
  • Invoering van het uniecertificeringsmerk: waarvoor dient dit merk? Wat zijn de voorwaarden?
  • Procedurele veranderingen in vogelvlucht: kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen bij het indienen van depots, in oppositie- en doorhalingsprocedures en bij de communicatie met het EUIPO

BENELUX MERKENRECHT – Voornaamste wijzigingen sinds 2018

  • Houders van bekende merken hebben een sterkere positie in opposities gekregen;
  • Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) heeft een doorhalingsprocedure geïntroduceerd; en
  • Het Benelux-Gerechtshof is, in plaats van de nationale rechter, de instantie om in beroep te gaan tegen eindbeslissingen van BOIP.

BENELUX MERKENRECHT – Voornaamste wijzigingen sinds 2019

  • Gewijzigd taksesysteem per 1 januari 2019, met ingang van deze datum ook taksen voor de tweede en derde klasse bij depot én vernieuwing;
  • Een ‘grafische voorstelling’ is straks niet langer een vereiste om een merk te kunnen deponeren;
  • Vormuitsluitingsgronden worden uitgebreid naar kenmerkuitsluitingsgronden;
  • Er komt een onderscheid tussen certificeringsmerken (keurmerken) en collectieve merken (verenigingsmerken).

Sprekers

Mevrouw Stephanie Wuyts
, Novagraaf

Stephanie Wuyts studeerde Rechten aan de KU Leuven en behaalde daarna een LL.M. in Europees Mededingsrecht en Intellectuele Eigendomsrechten aan de Universiteit van Luik. Stephanie werkte een aantal jaren als advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten. Zij stelde voor haar cliënten allerhande overeenkomsten op, inclusief licentieovereenkomsten, voerde rechtsgedingen en gaf advies met betrekking tot hun intellectuele eigendomsrechten. Bij één van haar klanten versterkte zij tevens tijdelijk het IP departement.

Stephanie werkt bij Novagraaf sinds 2014. Zij adviseert klanten omtrent de bescherming, optimalisatie en het behoud van hun IP portfolio.

Lidmaatschappen

Stephanie is lid van de BMM, de Benelux Vereniging voor Merken en Modellen en  van ECTA, de “European Community Trademark Association”.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 23 oktober 2019 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-0580/2019-01

IBJ

2 punten

2 uren

1,5 uren

2 punten (aangevraagd)

Extra

Live webinar

U kunt dit webinar enkel live bekijken op opgegeven data.

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer