De Incoterms-regels zijn de taal van internationale handel. Meer dan 80 jaar later worden de Incoterms-regels elke dag gebruikt door miljoenen ondernemingen van elke omvang over de hele wereld.

De International Chamber of Commerce (ICC) heeft Incoterms 2020 uitgebracht op 10 september 2019 en ze treden op 1 januari 2020 in werking.

De spreker is een specialist ter zake die deze nieuwe terms zal toelichten.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:00

Volgende items komen aan bod:

  • Doel van de Incoterms: wat regelen ze, en wat regelen ze niet?
  • Algemeen overzicht van de 11 Incoterms
  • Specifieke wijzigingen in de nieuwe versie 2020
  • Samenhang met de CISG (Weens Koopverdrag)
  • Samenhang met de vervoersovereenkomst
  • Enkele praktijkvoorbeelden

17:00 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

ralph-de-wit
Prof.dr. Ralph De Wit
Advocaat Goemans, De Scheemaecker & De Wit, Professor VUB

Prof. dr. Ralph De Wit is advocaat in Antwerpen, waar zijn praktijk zich toespitst op internationale contracten en transport. Hij doceert contractenrecht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en transport- en maritiem recht aan de Universiteit Antwerpen (UA) en de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen (HZS). Hij is arbiter bij CEPANI (het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie) en Honorary Member van FIATA (de wereldwijde organisatie van expediteurs).

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

18 december 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

244 EUR (excl. btw)

 

Incl. het boek "Incoterms 2020" (uitgave ICC ter waarde van €53), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

 

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

Instituut voor Bedrijfsjuristen

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

4 punten (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

Gerelateerde boeken

bijzondere
Bijzondere overeenkomsten in hoofdlijnen
Gompel & Svacina

Na een korte inleiding over enkele aspecten van algemeen verbintenissenrecht geeft deze publicatie een overzicht van de geldende Belgische wetgeving inzake de koop ‘in hoofdlijnen’. Eerst wordt de klassieke materie van het Burgerlijk Wetboek behandeld, met aandacht voor specifieke rechtsfiguren zoals de optie en de commandverklaring. De koop omvat echter uiteraard al lang meer dan deze klassieke regeling. Bijgevolg komt vervolgens de koop tussen consument en professionele verkoper aan bod en worden ook de internationale koop (het Weens Koopverdrag) en de Incoterms behandeld, de veelgebruikte modellen voor handelskoop. Bij vele onderdelen worden aanschouwelijke voorbeelden uit de rechtspraktijk gegeven, en recente rechtspraak wordt gecombineerd met verwijzingen naar klassieke bronnen.

Lees meer
bijzondere-overeenkomsten-in-kort-bestek-2019
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek 2019
Intersentia

De achtste editie van het boek Bijzondere overeenkomsten in kort bestek is volledig gericht op de elementaire beginselen. Er zijn geen voetnoten, maar wel een beperkte bibliografie, na elk deel een aantal oefeningen (sommige met voorbeeld van oplossing) en ook een aantal didactische schema’s en tabellen.

Deel I behandelt contracten inzake overdracht van eigendom, zoals koop, kanscontracten en dading. In deel II komen contracten inzake genot van eigendom aan bod, zoals huur, lening, leasing, franchising en licentie. In deel III worden dienstenovereenkomsten besproken. Het betreft aanneming, de Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester en lastgeving.

Lees meer

Inschrijven | Nieuwe Incoterms : juridische implicaties - 18/12/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer