Vrije mededinging is essentieel voor een vrijemarkteconomie: de regels inzake mededinging bevorderen levendige concurrentie waardoor de eindconsument het beste en meest innovatieve product aan de laagste prijs krijgt, en garanderen tevens het onbelemmerd toetreden van startende ondernemers.

Uiteraard mag mededingingsrecht niet alleen vanuit Belgisch perspectief benaderd worden: de impact van de Europese regelgeving is primordiaal.
Een zeer recente toepassing hiervan is bvb. de wet van 6 juni 2017 die bepaalt dat elke onderneming, consument of vereniging van consumenten, die schade heeft geleden ten gevolge van inbreuken op het mededingingsrecht, een schadevergoeding kan vorderen van een onderneming die een inbreuk heeft gepleegd tegen het mededingingsrecht (omzetting van de Europese richtlijn 2014/104/EU van 26 november 2014 in Belgisch recht).
Eerder dit jaar (31 januari 2017) publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit ook al bvb. richtsnoeren voor inkopers bij overheden, met betrekking tot het opsporen en voorkomen van ‘samenspanning bij overheidsopdrachten’ (bid rigging).

De sancties die de Belgische Mededingingsautoriteit oplegt zijn niet min: Algist Bruggeman kreeg bvb. in maart 2017 een boete van liefst €5.489.000 wegens het hanteren van minimum wederverkoopprijzen en het tegenwerken van lage prijs concurrenten met betrekking tot verse bakkersgist. Vijf ondernemingen die een kartel hadden gevormd in het kader van een overheidsopdracht die werd uitgeschreven door het autonoom overheidsbedrijf Infrabel, werden door de Belgische mededingingsautoriteit in mei 2017 gesanctioneerd met boetes ten belope van €1.779.000…
Tijdens deze studiedag wordt daarom niet alleen het juridisch kader belicht maar komen ook de actuele toepassingen aan bod. De praktijk van het mededingingsrecht wordt uitvoerig geïllustreerd aan de hand van zaken die door de Belgische en Europese mededingingsautoriteiten werden beslecht.

Sprekers

gerben-pauwels

De heer Gerben Pauwels

Voorzitter, Assessor Belgische Mededingingsautoriteit

Specialties: Competition law (anti-trust, abuse of dominant position, mergers and acquisitions, state aid, liberalisation)
- Public law (constitutional law, administrative law)
- Public procurement law (government contracts (PPP))
- Environmental law
- Urban development law
- Energy law (regulation of gas and electricity industry)

joost_haanse

Meester Joost Haans

Advocaat, Baker McKenzie

Admissions

  • Belgium (2000)

Education

  • University of Brussels (Licenciate) (2000)
  • College of Europe (LL.M.) (1999)
  • University of Leiden (Master) (1995)
vincent_mussche

Meester Vincent Mussche

Advocaat, Baker McKenzie

Vincent Mussche started his career in 2004 as a trainee at the European Commission and the Belgian Competition Authority. He worked for six years in an international law firm, and from 2011 until 2013 was group competition counsel at a major multinational. Mr. Mussche has authored numerous articles on European and Belgian competition law developments and is the assistant editor of Tijdschrift voor Belgische Mededinging/Revue de la Concurrence Belge (TBM/RCB).

Practice Focus
Mr. Mussche focuses on EU competition and merger control law. He has significant merger control experience in proceedings before the European Commission and the Belgian Competition Authority, and has successfully managed the coordination of complex multijurisdictional merger filings. 
Mr Mussche also advises clients on a wide variety of competition law issues including cartel investigations, the development of compliance programs, and horizontal and vertical agreements. 

hannelore_wiame

Meester Hannelore Wiame

Advocaat, Baker McKenzie

Meer informatie volgt ...

bram-hoorelbeke

Meester Bram Hoorelbeke

Advocaat, Baker McKenzie

meer informatie volgt ...

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal | koffie en registratie ochtendsessie
09:30 - 11:00

Kartels, contacten tussen concurrenten | Deel 1

11:00 - 11:30
Pauze
11:30 - 13:00

Distributie en mededingingsrecht | Deel 2

13:00 - 13:45
Middagpauze | broodjesbuffet en registratie namiddagsessie
13:45 - 15:15

Misbruik machtspositie | Deel 3

15:15 - 15:45
Pauze
15:45 - 17:00

Recente ontwikkelingen inzake inspecties en schadevergoeding | Deel 4

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

Bij deze themadag kan u kiezen uit één van de volgende boeken:

handels-en-economisch-recht-geannoteerd-2016-2017

Handels-en economisch recht geannoteerd 2016-2017

Die Keure

Het nieuwe geannoteerd wetboek Handels- en economisch recht is een praktisch werkinstrument voor de juridische praktijk.

Het bevat de geactualiseerde tekst van de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Economisch Recht en van een selectie bijzondere wetgeving.

Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt u een overzicht van de belangrijkste rechtspraak en de rechtsliteratuur die helpen om een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

Het wetboek werd bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 14 december 2016.

codex-economie-2016-2017

Codex Economie 2016-2017

Die Keure

Deze Codex Economie bevat een volledige verzameling van wetten en besluiten uit de voornaamste rechtstakken, met een accent op de economische wetteksten. Deze codex is zo opgevat dat ook economisten zonder brede juridische opleiding er vlot hun weg in vinden. De bedoeling van deze wettenverzameling bestaat er namelijk in een zinvolle schaarste te scheppen in de overvloed aan wetten en reglementen waar economisten in het beroepsleven onvermijdelijk mee geconfronteerd worden.

De Codex Economie 2016-2017 is bijgewerkt tot 1 juni 2016.

101-juridische-vragen

101 juridische vragen over concurrentie 2016

Intersentia

“Iedereen is vrij om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen.”
(art. II.3 Wetboek van economisch recht)

Mededinging houdt verband met verschillende basisbeginselen van de vrije markt, zoals de bescherming van de vrijheid van ondernemen, de bescherming van de consumentenmarkt en de bescherming van intellectuele eigendom. In dit boek vinden zowel juristen als niet-juristen een antwoord op 101 concrete juridische vragen die een ondernemer, zelfstandige, werkgever, werknemer of bestuurder zich geregeld stelt in verband met (het recht op) mededinging en de contractuele modulering ervan via concurrentiebedingen.

Al deze vragen worden op een heldere en bondige wijze beantwoord door een equipe van ervaren advocaten, allen verbonden aan het advocatenkantoor CMS.

De duidelijke meerwaarde van dit handige boek ligt in de multidisciplinaire benadering van het thema vanuit zowel het vennootschapsrecht, het sociaal recht, het handelsrecht als het mededingingsrecht.

duiding_mededinging

Duiding mededinging 2016

Larcier

Grondige selectie van én commentaar op de Europese en Belgische Mededingingsregels
Dit werk becommentarieert de  Europese en Belgische Mededingingsregels voor ondernemingen (kartels misbruik machtspositie en concentratiecontrole). 

Naast de gedragsregels voor ondernemingen zelf komen ook het toezicht en de handhaving door de Europese Commissie, de Belgische  Mededingingsautoriteit en de nationale rechter daarvan aan bod.
Al deze teksten worden uitvoerig en artikelsgewijs geannoteerd: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om het recht te begrijpen en te interpreteren.
Ook overzichtscommentaren, die een uitvalsbasis vormen voor de complexe vraagstukken die het mededingingsrecht kan doen rijzen, zijn opgenomen.

Deze Duiding Mededinging vormt in wezen een tweede editie van Wet & Duiding Mededinging 2013. Deze tweede editie was noodzakelijk tgv ingrijpende wijzigingen op Belgisch en Europees niveau: de aanneming en inwerkingtreding van Boek IV van  het WER maakte een einde aan het W(B) EM-tijdperk, hervormde de Belgische Mededingingsautoriteit, en leidde tot de introductie van nieuwe bevoegdheden en procedureregels.  Deze wijzigingen worden inzichtelijk in beeld gebracht, zonder het blijvend relevante Belgische mededingingsacquis uit het oog te verliezen. 
Ook nieuwe Europese wetgeving wordt toegelicht, net als aanpassingen aan bestaande wet- en regelgeving. Belangwekkende Commissie-besluiten en arresten van Gerecht en Hof van Justitie worden toegevoegd en toegelicht

concurrentie-en-afwerving

Concurrentie en afwerving 2016

Wolters Kluwer

Concurrentie en afwerving komen meer en meer in de aandacht. Dat is zeker het geval gelet op de huidige mobiliteit op de arbeidsmarkt. Werkgevers trachten werknemers te overtuigen om bij hen te komen werken, maar wensen niet dat deze werknemers later de opgedane kennis in hun nadeel gaan gebruiken. Het is om die reden dat werkgevers vragen hoe zij kunnen voorkomen dat werknemers snel vertrekken en hoe zij kunnen verhinderen dat (ex-)werknemers bij concurrenten in dienst treden en hun kennis voor deze concurrenten aanwenden.

In dit werk wordt nagegaan onder welke voorwaarden concurrentie en afwerving zijn toegelaten en wat mogelijke actiemiddelen van de (ex-)werkgever zijn om de nadelige gevolgen ervan in te perken.

themawetboek_mededingingsrecht

Themawetboek mededingingsrecht 2015

Larcier

Dit ThemaWetboek bevat alle belangrijke teksten inzake Europees en Belgisch recht met betrekking tot alle aspecten van mededinging. Uiterst handig voor de praktijk zijn de formulieren en een uitgebreide bibliografie.

marktpraktijken_intellectuele_eigendom_mededinging

Marktpraktijken-Intellectuele eigendom-Mededinging 2015

Wolters Kluwer

Dit Jaarboek bevat een selectie van gerechtelijke beslissingen uitgesproken in het betrokken jaar in het kader van de Boeken IV ‘Bescherming van de mededinging’, VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ en XI ‘Intellectuele eigendom’ van het Wetboek Economisch Recht. Verschillende uitspraken zijn voorzien van een commentaar door experten uit zowel de academische wereld als de praktijk.

distributieovereenkomsten_in_het_mededingingsrecht

Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht 2017

Larcier

This book is a comprehensive study of distribution agreements under the antitrust regime of the general block exemption regulation (Regulation 330/2010), the block exemption applicable to the motor vehicles sector (Regulation 461/2010), and the Vertical Guidelines of the European Commission.

This antitrust regime is of direct relevance for the Belgian law practice. The book also contains the current status of the Belgian case law.

The book is an essential tool for the analysis of distribution agreements under EU and Belgian competition law, and draws from the practical experience of the authors.

The book offers readers practical guidance in the drafting of exclusive, non-exclusive and selective distribution agreements, franchising, agency and it discusses the competition law regime applicable to internet sales.

Praktische informatie

Tijdstip 6 maart 2018 09.30u - 17.30u
Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

319 EUR (excl btw)

399 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek ‘Distributieovereenkomsten in het mededingingsrecht 2017’ (uitgave Larcier - komt uit in de zomer 2018), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

6 punten


6 uren


6 uren

Inschrijven | Mededinging: een praktijkgerichte update - 06/03/2018

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37