Tijdens dit seminarie gidst de spreker u door de vele aspecten van het marketingrecht.

Het seminarie is gebaseerd op casussen uit de dagelijkse praktijk en geven telkens een concrete oplossing. 

Tom Heremans gaat nader in op de wetgeving inzake marktpraktijken en bespreekt verschillende casussen over misleiding van de consument, vergelijkende reclame, solden en sperperiodes, promotionele spelletjes en loterijen, en verkoop met verlies. Hij zal tevens een update geven over het merkenrecht en de bescherming van know-how.

Sprekers

tom-heremans

Meester Tom Heremans

Advocaat-vennoot , CMS DeBacker

Tom is gespecialiseerd in merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht, reclame en marketing, internet en elektronische handel, media en technologie, distributierecht en handelsgeschillen.

Zijn belangrijkste cliënten zijn fabrikanten van consumptieartikelen zoals wasmiddelen, kledij en voeding, domeinnaamregisters, internet services providers, internationale sportorganisaties en telecomoperatoren.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Marketingrecht

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

100_marketingvragen_juridisch_beantwoord-2014

100 marketingvragen juridisch beantwoord

Intersentia

Naast de verwijzing naar de relevante wetsartikelen in het in juni 2014 in werking getreden Wetboek van Economisch Recht, wordt de tweede herziene editie van het boek 100 marketingvragen juridisch beantwoord aangevuld met recente praktijkvoorbeelden en rechtspraak.

codex-economisch-recht-2017

Codex economisch recht 2017

Wolters Kluwer

De Codex Economisch Recht is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2017 en bezit alle belangrijke wetteksten van het economisch recht sensu lato. Zo zijn naast het Wetboek van economisch recht onder meer ook het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van vennootschappen, de Faillissementswet, de WCO en de Verdragen van de Europese Unie opgenomen.

commercial-practices-2016

Commercial practices

Larcier

De tweede editie van Commercial practices biedt een volledig, maar toch compact, op de praktijk gericht boek waarin alle relevante aspecten van marktpraktijken worden behandel, zoals nu opgenomen in het Wetboek Economisch Recht en in verwante wetgeving, waaronder deze mbt e-commerce en  mbt specifieke sectoren: financiële diensten, reizen en onderwijs.

Het boek geeft goed gedocumenteerde antwoorden, die gebaseerd zijn op een analyse van zowel Europese als Belgische bronnen, op vragen die zakenlui en bedrijfsjuristen zich vaak stellen over de regelgeving met betrekking tot adverteren, promoties, eerlijke marktpraktijken en eerlijke concurrentie.

De tweede editie verwerkt de nieuwe regels uit het Wetboek van Economisch Recht. Wijzigingen resulteren voornamelijk uit Boek VI inzake marktpraktijken en consumentenbescherming en Boek XIV over marktpraktijken en vrije beroepsbeoefenaars, maar ook de regels inzake elektronische economie komen aan bod. Daarnaast besteedt het boek aandacht aan de vernieuwde procedurele bepalingen en Europeesrechtelijke ontwikkelingen die rechtstreeks van invloed zijn op marktpraktijken.

naar-een-gei-ntegreerde-privacybescherming-in-de-onderneming

Naar een geïntegreerde privacybescherming in de onderneming

Wolters Kluwer

Het privéleven en de persoonsgegevens van werknemers worden door een veelheid aan ongelijksoortige juridische waarborgen beschermd. Dit regelgevend kader waarop werknemers zich kunnen beroepen wordt in het eerste deel van het boek uiteengezet. 

In het tweede deel worden de zwakheden van de bestaande beschermingsmechanismes onderzocht. Het is onvermijdelijk dat op het snijpunt van al deze normen soms nieuwe spelregels ontstaan die initieel niet door de wetgever voorzien konden worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vraag naar de toelaatbaarheid van bewijs dat met miskenning van de privacyrechten van de werknemer werd verkregen. Hierbij komt het recht op bescherming van de werknemer in conflict met andere fundamentele rechten, zoals het recht op een eerlijk proces, maar ook met beginselen uit andere rechtstakken, zoals het arbeidsrecht en het procesrecht.

In het derde deel wordt een concreet beoordelingskader ontwikkeld voor de afweging in geval van conflicten tussen privacyrechten en andere rechten in de arbeidsverhouding op basis van de specifieke contextuele elementen van een inmenging in de persoonlijke levenssfeer of een verwerking van persoonsgegevens. Dit beoordelingskader wordt de ‘geïntegreerde beschermingsmethode’ genoemd.

actualia-economisch-recht-en-consumentenbescherming-2017

Actualia economisch recht en consumentenbescherming 2017

Intersentia

Dit Cahier geeft de rechtsbeoefenaar toelichting bij enkele actuele ontwikkelingen van economisch recht. Daarin gaat voornamelijk aandacht naar de verhouding tussen ondernemingen en consumenten.

Praktische informatie

Tijdstip 27 februari 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

210 EUR (excl btw)

250 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.


Incl.
het boek ‘100 marketingvragen juridische beantwoord’, documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.


Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01


3 punten

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | Marketingrecht - 27/02/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37