In dit praktijkgerichte seminarie gaan de sprekers op basis van case study’s en concrete voorbeeldclausules in op de belangrijkste elementen van een private M&A transactie en de laatste tendensen op het gebied van private M&A. Ze gaan in op concrete probleemstellingen en de contractuele provisies die deze probleemstellingen ondervangen. Ze kaderen ook de laatste trends op het gebied van private M&A en hoe deze hun weg vinden in de contractuele documentatie.

Tijdens het seminarie wordt uitgebreid stilgestaan bij de nieuwigheden lopende uit de verschillende wettelijke hervormingen zoals de voorgestelde hervorming van het vennootschapsrecht (met impact op onder andere financial assistance, optiestructuren, pre-closing distributions) en het burgerlijk recht (met impact op onder andere informatieplichten en precontractuele aansprakelijkheid, ontbinding wegens voortijdige niet-nakoming,  opschortende voorwaarden en overmacht en verandering van omstandigheden)

Sprekers

michael_heene
Meester Michael Heene
Advocaat - managing associate, Linklaters

Michael Heene is a managing associate in the Belgium corporate team. Michael has significant experience in managing complex M&A and equity capital markets transactions and advising on all matters relating to corporate law.

Lees meer
charlotte-wuyts
Meester Charlotte Wuyts
Advocaat - associate, Linklaters

Charlotte is an associate in the Corporate & Finance practice of Linklaters. She has gained experience in both public and private M&A transactions as well as equity capital markets transactions. Charlotte has been a member of the Antwerp bar since 2015 and she is part of the Research Unit International and European law at the KULeuven.

Lees meer

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers
13:30 - 17:15

M&A na de hervormingen

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

de-nieuwe-vennootschapswet-2018
De nieuwe vennootschapswet 2018
Wolters Kluwer

Allereerst wordt het nieuwe vennootschapslandschap uitgetekend om de lezer kennis te laten maken met de verschillende vennootschapsvormen in het nieuwe wetboek. Daarna gaat het boek dieper in op de krachtlijnen van de nieuwe bv (de vroegere bvba), de nieuwigheden inzake besturen van vennootschappen en de vereffening, ontbinding en herstructurering van vennootschappen. Afgesloten wordt met uiteenzettingen over de positie van de erkende vennootschappen in het nieuwe wetboek en de nieuwe geschillenregeling. 

Dit boek werd uitgegeven naar aanleiding van de jaarlijkse studiedag van het Vlaams Pleitgenootschap, editie 2018.

Lees meer
wetboek-vennootschappen-en-verenigingen-2017-2018
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2018-2019
Wolters Kluwer

Wat eist u van uw wetboeken? Dat ze volledig zijn, handig in gebruik en betrouwbaar. Dat ze u in alle omstandigheden meteen uit de brand helpen. Ook bij minder voor de hand liggende vragen.

Dit Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de klassieker waar u naar op zoek bent. Alle wetten die van tel zijn voor de vennootschapsjurist werden er in opgenomen, zowel in het Nederlands als in het Frans. Zo bevat dit boek niet alleen de vennootschapswet, maar ook de essentiële uitvoeringsbepalingen en begeleidende wetteksten die voor de rechtspraktijk van belang zijn.

Dit is de (vermoedelijk) laatste versie van deze publicatie op basis van het huidig Wetboek van Vennootschappen aangezien de wetgeving zal veranderen. Dit betekent niet dat dit wetboek een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. De huidige wetgeving zal de komende jaren nog steeds van belang zijn door verschillende overgangsregelingen. Dit wetboek garandeert u de correcte wetgeving zoals die van kracht was op 1 oktober 2017.

Lees meer
actuele-problemen-van-financieel-vennootschaps-en-fiscaal-recht-2017
Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht 2017
Intersentia

Gedurende 30 jaar kwam de Werkgroep Financieel Recht, onder de deskundige en bezielende leiding van professor Herman Braeckmans, geregeld bijeen om materies van financieel- en vennootschapsrechtelijke aard te bespreken en te becommentariëren, gastsprekers uit te nodigen en over de financiële en vennootschapsactualiteit van gedachten te wisselen. Dit unieke initiatief heeft over de jaren een steeds groeiend succes gekend, wat bewijst dat het aan een werkelijke behoefte beantwoordt. Om dit te vieren, aan de vooravond van het emeritaat van de initiatiefnemer, werd een feestbundel samengesteld. De auteurs zijn allen oud-studenten van de Grondige studie financieel recht aan de UAntwerpen. Zij weerspiegelen het gehele spectrum van het juridische beroepenveld. Zowel advocaten, bedrijfsjuristen als academici hebben een bijdrage geleverd aan deze bundel. De gekozen onderwerpen kaderen strikt genomen in verschillende rechtstakken: het financieel recht, het vennootschapsrecht, het mededingingsrecht en het fiscaal recht. Toch kunnen de onderwerpen gegroepeerd worden onder de noemer financieel recht in ruime zin. 

Het boek beantwoordt daarmee dan ook perfect aan de behoefte van de advocaat, magistraat of bedrijfsjurist die op de hoogte wenst te blijven van de recente evoluties en knelpunten in deze belangrijke en boeiende rechtstak.

Lees meer
actuele-evoluties-inzake-overnames-en-herstructureringen
Actuele evoluties inzake overnames en herstructureringen
Intersentia

Overnames en herstructureringen vinden plaats ongeacht in welke staat de economie zich bevindt. In een oplevende conjunctuur bloeit de M&A-markt, in tijden van crisis worden meer herstructureringen doorgevoerd, al dan niet binnen het kader van een formele insolventieprocedure. Het tempo waaraan voormelde transacties moeten worden afgehandeld, is vaak verschroeiend. Hierbij kunnen tal van feitelijke en juridische problemen vooraf niet, of niet afdoende, worden ingeschat; zij moeten, wanneer zij zich voordoen, meestal snel en ad hoc worden aangepakt. Er is hierbij niet altijd tijd voor diepgang en reflectie of voor de raadpleging van een veelheid aan literatuur.

In dit boek komen de actuele knelpunten inzake de onderhandse overname, het openbaar overnamebod en herstructureringen aan bod. Ook de raakvlakken van de Belgische overnamepraktijk met het mededingingsrecht en het ondernemingsstrafrecht komen in dit handige en belangrijke boek aan bod.

De auteurs zijn allen toonaangevende specialisten in de materie, die het juiste evenwicht tussen academische grondigheid en praktijkgerichtheid verzekeren.

Met bijdragen van Bart Bellen, Koen Byttebier, Stijn De Meulenaer, Matthias Gesquière, Jan Peeters, Christian Van Buggenhout, Dirk Van de Gehuchte, Pieter-Jan Van Houdenhove, Tom Wera en Frank Wijckmans.

Lees meer
Vennootschapsrecht geannoteerd 2017
Die Keure

Meer informatie volgt ...

Lees meer
contractuele-clausules-koop-aandelen
Contractuele clausules. Koop - Aandelen 2016
Intersentia

Koop – Aandelen bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Inhoud
Opties, Tom Gladinez
Prijs en prijsaanpassing, Tom Boedts en Ellen Lefever
Voorwerp van overdracht, Joris De Wolf
Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen, Sigrid Ververken
Tijdstip en voorwaarden van de overdracht, Filip Jenné en Peter Vandendriessche
Vrijwaring en schadeloosstelling, Maxime Monard
Post-closingverbintenissen en -formaliteiten, Filip Jenné en Erik Voets
Fiscale clausules, Henk Verstraete en Steven Peeters
Postcontractuele clausules, Thijs Vancoppernolle

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 12 december 2018 13.30u - 17.30u
Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

215 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

4 punten

3 punten (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | M&A na de hervormingen - 12/12/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer